Participatie - Lesweek 4

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 4
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 4

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.

 
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Doel van de les
De student heeft kennis van de maatschappelijke opvang en voorzieningen:

 • Intramuraal
 • Extramuraal
 • Semimuraal
 • Transmuraal
 
Slide 4 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les
 • Theorie - maatschappelijke opvang en voorzieningen
 • Opdracht -
 • Evalueren op proces en product
Slide 5 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretische gedeelte

Slide 6 - Slide

Korte terugblik vorige les
Blik terug op de onderstaande begrippen. Wat is jou nog bijgebleven? 
 • Dagbesteding
 • Gedrag dat jij een cliënt kan aanleren
 • Emancipatie
 • Sociale inclusie
 • Vijf belangrijke aandachtspunten in het proces van emancipatie
 • Participatiedomeinen
 • Participatie breed en smal
 • Actieve en passieve participatie
 • Het indelen van participatie
 • Participatie is belangrijk op de leefgebieden

Slide 7 - Slide

Maatschappelijke opvang en voorzieningen

Slide 8 - Slide

Maatschappelijke opvang en voorzieningen
Je hebt de casus gelezen.
Beantwoord nu de onderstaande vragen zelfstandig.
 • In wat voor opvang of voorzieningen verblijven jouw cliënten? Denk aan thuis, dagbesteding, woongroep etc.
 • Ga na wat de reden is va de opname?
 • Ga na wat voor soort begeleiding de cliënten nodig hebben?
 • Wat is jouw rol in de begeleiding van de clënten?

Slide 9 - Slide

Opdracht (zelfstandig)
Instructie PBSD studenten (niveau 4):
 1. Lees in het boek Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen hoofdstuk 2.
 2. Wat is betekenen de volgende termen: intramuraal, extramuraal, semimuraal en transmuraal?
 3. Geef voorbeelden van de verschillende soorten begeleiding of zorg (2.4 in het boek).


Instructie BSD studenten (niveau 3):
 1. Lees in het boek Begeleider Specifieke Doelgroepen hoofdstuk 2.
 2. Wat is betekenen de volgende termen: intramuraal, extramuraal, semimuraal en transmuraal?
 3. Geef voorbeelden van de verschillende soorten begeleiding of zorg (2.4 in het boek).

Slide 10 - Slide

Let op!
Vanaf maandag 7 maart 2022 mag je niet aan les deelnemen als jij:
 • Geen boeken hebt van (PBSD/BSD/Kwaliteit en deskundigheid);
 • Geen laptop;
 • Geen werkend camera;
 • Geen werkend microfoon;
 • Geen actieve leerhouding.

Slide 11 - Slide