Les 1 Wet IKK

WET IKK - Les 1
WET IKK - LES 1

Wat gaan we doen vandaag?
1. Wat weten jullie al van Wet IKK?
2. Programma &  afronding van dit vak
3. Waarom is dit vak van belang?
4.Filmpje & korte uitleg Wet IKK en de 4 pijlers
5. Ervaringen vanuit praktijk --> Wat zien jullie hiervan al terug op stage?1 / 15
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

WET IKK - Les 1
WET IKK - LES 1

Wat gaan we doen vandaag?
1. Wat weten jullie al van Wet IKK?
2. Programma &  afronding van dit vak
3. Waarom is dit vak van belang?
4.Filmpje & korte uitleg Wet IKK en de 4 pijlers
5. Ervaringen vanuit praktijk --> Wat zien jullie hiervan al terug op stage?Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wet: IKK staat voor...

A
Internationaal kwalitatief kinderopvang
B
Interactief kwaliteit kinderopvang
C
Innovatie Kwalitatief kinderopvang
D
Innovatie kwaliteit kinderopvang

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wet IKK
wat weten jullie al?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Welke maatregelen zijn ingevoerd bij de wet IKK
A
Pedagogisch coach
B
Deels 3F-taalniveau voor alle pedagogisch medewerkers
C
Strengere BKR
D
Baby-opleiding voor alle PM'ers die met baby's werken

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions


Wat is kwaliteit in de kinderopvang?
A
plannen van activiteiten
B
acties gericht op borging van kwaliteit
C
spontaan iets doen
D
een kind bewust begeleiden

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Kwaliteitszorg is een continue proces. Het gaat dus altijd door.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Les 1
Week 46
Kennismaken met het vak Wet IKK
Les 2
Week 47
Inzicht krijgen in de veranderingen in de kinderopvang 
Les 3
Week 48
Verdiepen in pijler 1 en 2
Les 4
Week 49
Inzicht krijgen in de meest voorkomende kinderongelukjes en kinderziektes
Les 5
Week 50
Verdiepen in pijler 3 en 4
Les 6
Week 51
Het vormen van een eigen mening over de wet IKK
Les 7
Week 2
Inzicht krijgen in de meldcode en werken met baby’s
Les 8 
Week 3
Afronding vak Wet IKK

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Doel van dit vak 
-koppeling examen leerjaar 3 (assesmentgesprek) (werken aan eigen deskundigheid) 
- Waarom is kwaliteit in de kinderopvang belangrijk?
- Volgende slide -- > lezen artikel Parool

Slide 8 - Slide

1. Koppeling examen leerjaar 3 (Periode 11): Assesmentgesprek van examen werken aan eigen deskundigheid. Vertellen over meldcode, wet IKK en kwaliteit kinderopvang. 


2. Waarom is kwaliteit in de kinderopvang belangrijk? Kinderopvang kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor moet die kinderopvang wel van goede kwaliteit zijn. Reden om de pedagogische kwaliteit van de opvang voortdurend te versterken.

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht op de kinderopvang. Een houder van een kindercentrum (kinderopvangorganisatie) of gastouderbureau biedt verantwoorde kinderopvang aan. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Kwaliteitsmodel Riksen-Walraven
De kwaliteitseisen in de wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven:

Bieden van een veilige basis
Stimuleren van persoonlijke competentie
Bevorderen van sociale competentie
Overdragen van normen en waarden
Naar aanleiding van deze doelen, stelde Riksen-Walraven ook een veelgebruikt kwaliteitsmodel voor de kinderopvang op. Dit model maakt onderscheid tussen proceskwaliteitskenmerken en structurele kwaliteitskenmerken. Beide aspecten dragen bij aan een goede kwaliteit in de kinderopvang.

Proceskwaliteit
Bij proceskwaliteit gaat het om de leer- en ontwikkelervaringen die kinderen opdoen in de opvang, oftewel dat wat een kind ervaart in de groep en met zichzelf. Het is het fundament van welbevinden en betrokkenheid en van een positieve ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een sleutelrol. De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind is de belangrijkste factor voor proceskwaliteit.

Lees meer over proceskwaliteit

Structurele kwaliteit
Structurele kwaliteitskenmerken zijn randvoorwaarden in beleid en organisatie. Zij oefenen invloed uit op de dagelijkse verzorging en opvoeding van kinderen. Het gaat om zaken als een pedagogisch beleidsplan, een doelgericht programma, de groepsgrootte- en samenstelling, het aantal vierkante meters van de binnen- en buitenruimte, veiligheid, hygiëne, bijscholing en personeelsbeleid en de keuze van (spel)materialen.


Slide 9 - Link

This item has no instructions

Wat vinden jullie hiervan?
- Welke verbetering zou hier nodig zijn?
- Hoe staat dit in verbinding met het verbeteren van kwaliteit in de kinderopvang? 
"Kwaliteit kinderopvang slecht, verbetering beloofd"

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

De wet IKK
- De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Ingegaan per januari 2018.


- De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier pijlers --> 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wet IKK in de praktijk
Bedenk voor jezelf (5 min)

- Wat zien jullie terug op stage van wet IKK?
- Hoe ervaren jullie de kwaliteit op stage? 
- Wat zou er bij jullie op stage verbeterd kunnen worden?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ervaringen delen

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Afsluiting
- Vragen?
- Informatie en theorie te vinden in Teams
- Volgende les; verdiepen in pijler 1 & 2

Slide 15 - Slide

This item has no instructions