Fasttrack - Leerjaar 1 - Culturen en sub-culturen in Nederland

Keuzedeel Internationaal
1 / 41
next
Slide 1: Slide
NT2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

Items in this lesson

Keuzedeel Internationaal

Slide 1 - Slide

Planning
* Het grote racisme experiment
* Culturen en sub-culturen in Nederland

Slide 2 - Slide

Filmpje
Je ziet zo een filmpje over een typisch Chinees voorkomen. 
Wist je dit al?


Weet je een typisch Nederlands voorkomen?
Wil je dit met ons delen?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Filmpje
Je ziet zo een filmpje over een typisch Chinees voorkomen. 
Wat heb je gezien? Wist je dit al?


Weet je een typisch Nederlands voorkomen?
Wil je dit met ons delen?

Slide 5 - Slide

Filmpje
Je krijgt zo nog een filmpje te zien.

Geef na dit filmpje in 1/2 zin(nen) aan waarover dit filmpje gaat.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Cultuur
We zijn allemaal uniek, maar vormen samen een cultuur. Waarin ook sub-culturen bestaan.

Slide 8 - Slide

Culturen en sub-culturen in Nederland

Slide 9 - Slide

Stereotype
Vooroordeel
Kan zowel positief als negatief zijn.
Als stereotypen als waarheid worden gezien.

Is altijd negatief.
Kenmerken van de groep wordt sterk overdreven.

Slide 10 - Drag question

Vergelijking stereotypering/vooroordeel
Stereotype                                              Vooroordeel
* Kenmerk van de groep                   * Als stereotypen als waarheid
    wordt sterk overdreven.                    worden gezien.
* Kan zowel positief als                     * Is altijd negatief.
    negatief zijn.

Slide 11 - Slide

Lesdoelen
* Wat een cultuur kenmerkt
* Het verschil tussen een dominante cultuur en een subcultuur.
* Hoe subculturen ontstaan.

Slide 12 - Slide

Waar moet jij aan denken bij de Nederlandse cultuur?

Slide 13 - Open question

Betekenis cultuur
= een groep mensen die dezelfde waarden, normen en tradities hebben.

Slide 14 - Slide

Dominante cultuur

?

Slide 15 - Slide

Dominante cultuur

= De grootste cultuurgroep in een land.

Slide 16 - Slide

Past het bij de Nederlandse dominante cultuur?
Elfstedentocht schaatsen
Oliebollen eten
Roken
Haast hebben
Gay pride
Beschuit met muisjes
Dominante cultuur
Niet-dominante cultuur

Slide 17 - Drag question

Waarom voel jij je wel/geen Nederlander? Noem daarbij een kenmerk van de Nederlandse cultuur.

Slide 18 - Open question

Nederlands spreken in het openbaar behoort tot de dominante cultuur van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Gamen is onderdeel van de dominante cultuur van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Video

Subcultuur

= Een cultuurgroep die naast de gedeelde waarden en normen ook hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 22 - Slide

Subculturen in Nederland
Gothics
Musici - klassieke muziek
Cheerleaders
Motorrijders Hells Angels
Joodse gemeenschap

Slide 23 - Slide

Oorsprong subculturen
Woonplaats
Herkomst
Religie
* Dorp / stad
* Taal
* Synagoge /  moskee / kerk
* sociale contacten
* Rol 
* Feesten
* Dialect

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Elke zondag ga ik naar de kerk bij ons in het dorp. Hier kom ik bijna alle buurtbewoners tegen waar ik dan even een praatje mee maak.
A
Woonplaats
B
Herkomst
C
Religie

Slide 26 - Quiz

2x in het jaar gaan wij met het gezin op vakantie in Turkije om familie te bezoeken.
A
Woonplaats
B
Herkomst
C
Religie

Slide 27 - Quiz

Ondanks dat de winkels in onze woonplaats open zijn, ga ik op zondag niet shoppen omdat ik vind dat dat een rustig voor iedereen moet zijn.
A
Woonplaats
B
Herkomst
C
Religie

Slide 28 - Quiz

Behoor jij tot een subcultuur? Zo ja, welke?

Slide 29 - Mind map

Sleep de afbeelding naar de juiste soort cultuur.
getatoëerde man
Kerstdiner
Koningsdag
Backpackers
Dominante cultuur
Subcultuur

Slide 30 - Drag question

Slide 31 - Video

Tegencultuur

= Groep mensen die het niet eens zijn met de waarden en normen van de dominante cultuur.

Slide 32 - Slide

Wat vind jij ervan dat een groep mensen op deze manier laat weten het niet eens te zijn met de huidige cultuur?

Slide 33 - Open question

Noem een andere tegencultuur in Nederland en geef aan tegen welk deel van de dominante cultuur het vecht.

Slide 34 - Open question

Sleep de afbeelding naar de juiste soort cultuur.
getatoëerde man
Kerstdiner
Koningsdag
Backpackers
Klimaatactiviste Greta Thunberg
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur

Slide 35 - Drag question

Slide 36 - Video

Tot welke soort cultuur hoort het fietsen in Nederland volgens volgens planoloog Kevin Krizek
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 37 - Quiz

Slide 38 - Video

Wat heb je geleerd tijdens deze les? Vind je nog iets lastig?

Slide 39 - Open question

Lesdoelen
* Wat een cultuur kenmerkt
* Het verschil tussen een dominante cultuur en een subcultuur.
* Hoe subculturen ontstaan.

Slide 40 - Slide

Tot volgende week!

Slide 41 - Slide