1.1 en 1.2: Methodisch werken/Signaleren en observeren

Dienstverlenende werkzaamheden
Methodisch werken 
1 / 40
next
Slide 1: Slide
VaktheorieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Dienstverlenende werkzaamheden
Methodisch werken 

Slide 1 - Slide

methodisch werken

Slide 2 - Slide

Doel
ik begrijp waarom werken met een plan wordt ingezet
ik weet meer over planmatig of methodisch werken

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

wat voor plan hoort hierbij?

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Video

Hoe zorg je dat dit mogelijk wordt?
Welke stappen zijn er nodig??

Slide 7 - Open question

 1. Doelgericht werken
- vooruitdenken;
wat willen wij/ wanneer klaar hebben?

-terugkijken;
is het doel bereikt?
gelukt???

Slide 8 - Slide

2. planmatig
Ik werk volgens een plan.

1.materialen verzamelen
2. filmpje bekijken
3.oefenen met stapjes zonder muziek
4.oefenen met muziek

Slide 9 - Slide

3. procesmatig
Werk volgens het stappenplan;
1 beginsituatie= oriënteren
2 doelen stellen
3 plan van aanpak schrijven
4 uitvoeren
5 evalueren

Slide 10 - Slide

4 bewust
 • wat doe ik?
 • waarom doe ik het?
 • voor wie doe ik het?

Slide 11 - Slide

1.3 Methodische stappenplan

Slide 12 - Slide

Voorbereiden
Voor wie is het?
Wat is het doel/ wat wil mijn klantSlide 13 - Slide

Plan van aanpak maken
 1. wie zijn erbij?
 2. wat wil ik bereiken?
 3. wat moet er gebeuren
 4. welke manier van werken kies ik?
 5. waar moet het gebeuren?
 6. wanneer moet het gebeuren?

  1.4 het plan van aanpak


Slide 14 - Slide

Uitvoeren
taken/ werk afstemmen met collega's.
opruimen/ nazorg

1.5 werkzaamheden bijstellen.
tijdsplanning

Slide 15 - Slide

Evalueren
 1. wat ging (niet) goed?
 2. waarom (niet) goed?
 3. wat de volgende keer anders doen?
 4. hoe werk ik? Hoe voel ik mijzelf?
  1.6 reflecteren en evalueren

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

3-2-1 afsluiting

3 wat leer je hieruit?
2 belangrijke details
1 vraag over de lesstof

Slide 18 - Slide

Dienstverlenende werkzaamheden Signaleren, observeren en rapporteren

Slide 19 - Slide

doel
ik verdiep mij in signaleren, observeren en rapporteren
Ik heb geoefend met waarnemen wat ik heb gezien.
Ik weet dat objectief observeren lastig is

Slide 20 - Slide

signaleren, observeren en rapporteren

Slide 21 - Slide

Signaleren;

Opvangen van signalen die niet kloppen

Let op gedrag van bewoners
en de omgeving
2.2


Observeren;

Bewust en doelgericht naar gedrag kijken

Let op je eigen interpretatie
gebruik de 5 observatieregels
2.3

Slide 22 - Slide

observeren
 1. zo objectief mogelijk
 2. nauwkeurig
 3. kijk bewust
 4. meer dan één keer
 5. op verschillende momenten

2.4

Slide 23 - Slide

Een test
hoe vaak gooit de witte partij de bal?? 
Neem goed waar

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

rapporteren
 • de informatie uit signaleren en observeren geef je door aan anderen
 • meestal je team

hoe/ wanneer?
 • mondeling/ schriftelijk
 • tijdens werkoverleg/ overdracht

Slide 26 - Slide

verder oefenen
Who dunnit?
Waarnemingsoefening

rapporteer mondeling wat je hebt waargenomen 
bij de volgende onderdelen

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

wat zie je?

Slide 29 - Slide

hoeveel scenes tel je?

Slide 30 - Slide

wat neem je waar?

Slide 31 - Slide

en nu?

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

regels voor goed rapporteren
 • vertel alleen feiten en niet wat je zelf denkt
 • omschrijf wat je gehoord/ gezien hebt
 • geef alleen een conclusie als je op verschillende momenten heb geobserveerd
 • geef duidelijk aan dat het jouw conclusie is


Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

soep


soap

Slide 37 - Slide

3-2-1 afsluiting

3 dingen die je hebt geleerd
2 belangrijke details
1 vraag over de lesstof

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Link

Slide 40 - Link