8.6 Het modern imperialisme

8.6 Modern  Imperialisme
1 / 36
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

8.6 Modern  Imperialisme

Slide 1 - Slide

Kenmerkend aspect par. 8.6
De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Slide 2 - Slide

Industrialisatie
Van welk land zie je hiernaast een animatie?

- Kolonies werden grondstofleveranciers en nieuwe afzetmarkten. 

Gevolg: modern imperialisme.

Slide 3 - Slide

Kolonialisme?
 • Vanaf 15de eeuw: kolonialisme --> veroveringen met een economisch doel
 • Kenmerkend: handelsposten op de kusten
 • Vanaf 19de eeuw: modern imperialisme

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Tekst

Slide 7 - Slide

Oorzaken van het modern imperialisme:
 • Economische oorzaken
-- Grondstoffen (olie, rubber en katoen).
-- Nieuwe afzetmarkten (verkoop spullen)..
 • Politiek: Macht en status
-- Respect afdwingen als 'belangrijk' volk.
 • Beschaving en ontwikkeling
-- Verspreiding christendom
-- Superioriteitsdenken leidde tot 
beschavingsoffensief. Opvoeden en ontwikkelen. Scholen, spoorwegen, rechtssysteem, abolitionisme

Slide 8 - Slide

Andere oorzaken van het modern imperialisme:).

 • Technologische voorsprong
-- Betere wapens (Maxim machinegeweer)
-- Telegraaf (communicatie over grote afstand)
-- Spoorwegen/ stoomschepen (Suezkanaal) .

Slide 9 - Slide

Rond 1700
Rond 1900
Wat valt op?

Slide 10 - Slide

Op welke momenten hebben Europese gebieden delen van de wereld veroverd?

Slide 11 - Open question

Europa verovert de wereld

Romeinen veroveren een wereldrijk - imperialisme

(tv2)

Ontdekkingsreizen en handel met de kustgebieden (b.v. VOC/WIC) - kolonialisme

(tv 5 en 6)


Het veroveren van gebieden voor grondstoffen, als afzetgebied en om je land uit te breiden - modern imperialisme  (TV8)

Slide 12 - Slide

Modern imperialisme in twee fasen: 1e fase: Azië
 • Engeland breidt bezit in India uit 
 • Nederland veroverde geheel Ned-Indië in de Atjeh-oorlog (1873-1903)
 • Frankrijk veroverde Indochina (Vietnam, Laos en Cambodja)
 • Amerika versloeg Spanje (1898, Cuba) en verwierf de Filippijnen 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

2e fase: Afrika
 • Andere West-Europese staten richtten zich op gebieden in Afrika >
 • spanningen tussen Eurpese landen >
 • Conferentie van Berlijn (1884-85): 
 • initiatief Bismarck
 • Afrika verdeeld
 • Europese oorlog voorkomen tot 1914

Slide 15 - Slide

Conferentie van Berlijn
- 1884-1885
-georganiseerd door Bismarck, de Rijkskanselier (= soort premier) van het nieuwe Duitse Rijk
(Duitse Rijk is pas in 1871 uitgeroepen)
- Duitsland nodigde alle belangrijke landen van dat moment uit 

-motivatie: Duitsland had  praktisch geen koloniën en waren bang dat ze de boot zouden missen en dat andere landen de gebieden in Afrika en Azië zouden inpikken
- Duitsland wilde ook " ein Platz an der Sonne"
- het opkomend nationalisme (een kolonie zorgt voor status) en de Industriële Revolutie (zoektocht naar grondstoffen en afzetmarkten) waren de belangrijkste drijfveren


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Toepassen
welk motief voor modern imperialisme blijkt uit de volgende spotprenten?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Internet opzoek-opdracht:
Waarom kun je Cecil Rhodes (1853-1902) als personificatie zien van het Modern Imperialisme?

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Slide

Leg uit wat het verschil was tussen 'modern imperialisme' van de eind 19e eeuw en het kolonialisme van voor 1870

Slide 27 - Open question

Noteer wie Afrika onderling verdeelden en leg uit waarom dat zonder veel conflicten gepaard ging.

Slide 28 - Open question

Welk verband was er tussen modern imperialisme en industrialisatie?

Slide 29 - Open question

Noem 4 oorzaken van het modern imperialisme

Slide 30 - Open question

Welke gedaantewisseling maakte Nederlands-Indië rond 1870 mee op economisch en politiek gebied?

Slide 31 - Open question

Beschrijf telkens in 1 zin hoe het imperialisme uitpakte in Indochina, China en Japan.

Slide 32 - Open question

Leg met het voorbeeld uit de bron uit welk verband er was tussen modern imperialisme en (agressief) nationalisme

Slide 33 - Open question

Zet in juiste chronologische volgorde: 1. Conferentie van Berlijn 2. Afschaffing Cultuurstelsel 3. Atjeh oorlog 4. Groot-Brittannië dwingt China opiumhandel toe te staan 5. Opening Suezkanaal 6. Invoering Cultuurstelsel

Slide 34 - Open question

Serie: De Ijzeren Eeuw
Ten oorlog! (Atjeh-Oorlog)

https://www.npostart.nl/de-ijzeren-eeuw/20-07-2016/VPWON_1262803

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Link