8/9 .5 de weg die impulsen afleggen bewuste reactie & reflexen

8/9 .5  de weg die impulsen afleggen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

8/9 .5  de weg die impulsen afleggen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Bewuste reactie 
(zintuig - ruggenmerg - hersenen- ruggenmerg- spier)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

REFLEX      onbewuste reactie 
(zintuig - ruggenmerg - hersenen- ruggenmerg- spier)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Reflexen
Route bij reflexen (reflexboog):
1. Zintuig
2. gevoelszenuwcel
3. Schakelcellen in ruggenmerg of hersenstam
> Hersenen
4.bewegingszenuwcel
5. spier

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

reflexen/reflexboog

Slide 12 - Slide

gevoelszenuw
bewegingszenuw
gemengde zenuw 
cellichaam schakelcel
cellichaam gevoelszenuw 
cellichaam bewegingszenuw 

Slide 13 - Drag question

Hoe noemen we hersenen en ruggenmerg samen?
A
Zenuwstelsel
B
Hersenstelsel
C
Centraal zenuwstelsel
D
autonoom zenuwstelsel

Slide 14 - Quiz

Welke drie typen zenuwcellen zijn er?

Slide 15 - Open question

Je bent aan het schrijven en ziet dat je pen lekt. Je pakt een nieuwe pen uit je etui. Zet de onderdelen van het zenuwstelsel die bij deze handeling betrokken zijn in de juiste volgorde:
Schakelcel 1 - Grote hersenen - gevoelszenuw - bewegingszenuw - schakelcel 2

Slide 16 - Open question


Bewegingszenuwen geleiden impulsen van ...
A
zintuigen naar het ruggenmerg
B
het ruggenmerg naar zintuigen
C
spieren naar het ruggenmerg
D
het ruggenmerg naar spieren

Slide 17 - Quiz

Gevoelszenuwen geleiden impulsen van ....
A
zintuigen naar het ruggenmerg
B
het ruggenmerg naar zintuigen
C
spieren naar het ruggenmerg
D
het ruggenmerg naar spieren

Slide 18 - Quiz

waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel?
A
hersenen
B
hersenen en zenuwen
C
hersenen, zenuwen en ruggenmerg
D
hersenen en ruggenmerg

Slide 19 - Quiz

Welk deel van de hersenen zorgt voor het coördineren van bewegingen?
A
Kleine hersenen
B
Grote hersenen
C
hersenstam
D
hypofyse

Slide 20 - Quiz

Waar geleiden gevoelszenuwcellen de impulsen naar toe?
A
Zintuigen
B
Klein hersenen
C
Grote hersenen
D
Spieren

Slide 21 - Quiz

Waar wordt de ademhaling geregeld?
A
kleine hersenen
B
grote hersenen
C
hersenstam
D
ruggenmerg

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Video