groepsdynamiek

Groe
          Groepsdynamiek - BBL- les 3
1 / 10
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Groe
          Groepsdynamiek - BBL- les 3

Slide 1 - Slide

lesinhoud 
  1. groepsontwikkeling 
  2. invloed op de groep
  3. opdracht groepsanalyse eigen klas. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

 Vormfase
 Nog geen groepsgevoel
 Rollen en posities zijn nog niet ingenomen
 Groepsleden twijfelen over het gedrag dat ze moeten vertonen
 Stormfase
 Groepsleden proberen een positie in te nemen
 Onderlinge strijd
 Groepjes vromen
 Normfase
 Groepsleden komen dichter tot elkaar
 Regels over het samenwerken en teamdoelen worden gedeeld en vastgelegd
 Wij - gevoel

Slide 4 - Slide

 Prestatiefase
 Spreken van een team
 Leden van het team vullen elkaar aan
 In staat om zelfstandig te functioneren
 Afscheidsfase
 Als teamdoelen bereikt zijn, wordt het team opgeheven

Slide 5 - Slide

Invloed op de groep 
  • een goede sfeer
  • invloed van cliënten 
  • eigen invloed
  • betrokkenheid stimuleren 
  • overzicht hebben 
  • communicatie structuur 

Slide 6 - Slide

       communicatiestructuur
                                                                   Sterstructuur - wielstructuur

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Goed functioneren van groepen
Er is een duidelijke structuur, waarbij alle groepsleden zich prettig voelen.

Alle groepsleden staan achter de doelstellingen van de groep.
Groepsleden zijn het eens met de regels voor gedrag. Het gaat zowel om de formele als de informele regels.
Groepsleden accepteren de individuele verschillen tussen groepsleden.
Groepsleden zijn tevreden over hoeveel inspraak zij hebben in de dagelijkse gang van zaken.
Groepsleden kunnen zich vinden in de rolverdeling binnen de groep.
Groepsleden accepteren de invloedsverdeling binnen de groep.
Er bestaat een open communicatie tussen de groepsleden.
Groepsleden vertrouwen elkaar onderling.
Zorgverleners/begeleiders en groepsleden zijn goed op elkaar afgestemd.
Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide