Communicatiestructuur: Ster- en Wielstructuur

Communicatiestructuur: Ster- en Wielstructuur
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Communicatiestructuur: Ster- en Wielstructuur

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je uitleggen wat de ster- en wielstructuur zijn en hoe ze worden gebruikt in communicatie.

Slide 2 - Slide

Introduceer het doel van de les en leg uit waarom het belangrijk is om te weten over communicatiestructuur.
Wat weet jij al over communicatiestructuur?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Communicatiestructuur
Communicatiestructuur verwijst naar de manier waarop informatie wordt georganiseerd en gepresenteerd in een communicatieproces.

Slide 4 - Slide

Definieer communicatiestructuur en leg uit waarom het belangrijk is voor effectieve communicatie.
Sterstructuur
De sterstructuur is een communicatiestructuur waarbij alle informatie naar één centraal punt stroomt. Dit is handig voor presentaties en vergaderingen.

Slide 5 - Slide

Leg uit wat de sterstructuur is en geef voorbeelden van situaties waarin het kan worden gebruikt.
Wielstructuur
De wielstructuur is een communicatiestructuur waarbij alle informatie naar een centraal punt en terug naar individuele leden stroomt. Dit is handig voor discussies en brainstormsessies.

Slide 6 - Slide

Leg uit wat de wielstructuur is en geef voorbeelden van situaties waarin het kan worden gebruikt.
Ster- en wielstructuur in actie
Laten we eens kijken naar een voorbeeld van de sterstructuur in actie. (Toon een afbeelding van een presentatie) En hier is een voorbeeld van de wielstructuur in actie. (Toon een afbeelding van een brainstormsessie)

Slide 7 - Slide

Laat voorbeelden zien van de ster- en wielstructuur in actie om studenten te helpen begrijpen hoe ze worden gebruikt.
Voordelen van de sterstructuur
De sterstructuur is handig voor het presenteren van informatie aan een publiek omdat het de aandacht op één punt richt.

Slide 8 - Slide

Leg uit wat de voordelen zijn van het gebruik van de sterstructuur in communicatie.
Voordelen van de wielstructuur
De wielstructuur is handig voor discussies en brainstormsessies omdat het de uitwisseling van ideeën bevordert.

Slide 9 - Slide

Leg uit wat de voordelen zijn van het gebruik van de wielstructuur in communicatie.
Toepassing van communicatiestructuur
Nu je meer weet over de ster- en wielstructuur, kun je nadenken over hoe je ze kunt toepassen in je eigen communicatiepraktijk.

Slide 10 - Slide

Moedig studenten aan om na te denken over hoe ze de ster- en wielstructuur kunnen gebruiken in hun eigen communicatiepraktijk en vraag hen om voorbeelden te delen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.