B&L Les 5 instroom LE5+LE6

B&L LES 5 
Leereenheid 5 + 6

ORGANISATIE
BEWEGINGSVORMEN

1 / 15
next
Slide 1: Slide
B&LMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

B&L LES 5 
Leereenheid 5 + 6

ORGANISATIE
BEWEGINGSVORMEN

Slide 1 - Slide


 • Deelnemers
 • Materialen
 • Positie van de lesgever

Slide 2 - Slide
Een goede voorbereiding is het halve werk!!!

Dat geldt ook voor de ORGANISATIE

Slide 3 - Slide

ORGANISEREN
Veel acties hebben er mee te maken
 • kort en krachtig uitleg geven
 • weloverwogen groepjes indelen
 • materialen klaarzetten
 • materialen opruimen
 • de groep op de bank zetten 
 • les starten, op gang houden, afsluiten

Slide 4 - Slide

Je les goed structureren en organiseren
Om leerresultaat te krijgen

Slide 5 - Slide

Organiseren heeft een aantal functies:

 • Veilig verloop van de les

 • Intensief verloop van de les

 • Doelmatig verloop van de les
de VID-regel

Slide 6 - Slide

Opstellingen

Slide 7 - Slide

Basisopstellingen, Organisatievormen
Bladzijde 123 t/m 127

Slide 8 - Slide

Organisatiemomenten

Slide 9 - Slide

Differentiatie
Werken op niveau

Slide 10 - Slide

Alle sport- en bewegingsactiviteiten die de sportleider laat uitvoeren door de SB-deelnemers, om de doelstellig te bereiken.

Slide 11 - Slide

De twee categorieën van eisen aan bewegingsvormen:

Slide 12 - Slide

Inhoudelijke differentiatie
werken op verschillend leervoorstel niveau

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide