WIN wk6B / H2 / Introductie Python

Introductie Python
Programmeren basis-II
H2 / week 6b
1 / 40
next
Slide 1: Slide
Applicatie- en mediaontwikkelaarMBOStudiejaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Introductie Python
Programmeren basis-II
H2 / week 6b

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Module PRB-II
  • Langzaam overstappen naar Python
  • Eerst nog in MakeCode
  • Daarna andere tools

Doel komende weken:
Python leren kennen, kleine programma's zelfstandig schrijven.

Slide 2 - Slide

Omlijnde = vandaag.
Terugblik

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


A
x = 1
B
x = "1"

Slide 4 - Quiz

Terugblik vorige les; weten ze het nog?
Wat komt er op het
gele vlak?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

in
or
||
indentation
scope

Slide 6 - Drag question

Indentation / scope met name belangrijk!

Vraag ze om nog meer scopes aan te wijzen.
Inhoud H2
  • Variabelen (nieuw: datatypes) 
  • Tekst op het scherm zetten (nieuw: f-string)
  • Input vragen
  • If-statements

Slide 7 - Slide

Merk op; veel is al bekend! Geen nieuwe concepten, maar wel kijken hoe het dan in Python werkt.
Variabelen en datatypes
In een variabele zit een bepaald soort waarde:


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Variabelen en datatypes
In een variabele zit een bepaald soort waarde:


Tekst
string
"Hallo Curio"

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Variabelen en datatypes
In een variabele zit een bepaald soort waarde:


Tekst
string
"Hallo Curio"
Getal (heel)
integer
10

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Variabelen en datatypes
In een variabele zit een bepaald soort waarde:


Tekst
string
"Hallo Curio"
Getal (heel)
integer
10
Getal (komma)
floating point
5.12

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Variabelen en datatypes
In een variabele zit een bepaald soort waarde:


Tekst
string
"Hallo Curio"
Getal (heel)
integer
10
Getal (komma)
floating point
5.12
True/false
boolean
True

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Variabelen en datatypes
In een variabele zit een bepaald soort waarde:


Waarom belangrijk? Strings optellen kan niet, een integer kan niet voor productprijzen, enzovoorts...
Tekst
string
"Hallo Curio"
Getal (heel)
integer
10
Getal (komma)
floating point
5.12
True/false
boolean
True

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 9 - GEZAMENLIJK

Vul aan (in je eigen woorden) wat is een:
- String __________
- Integer _________

Slide 14 - Open question

This item has no instructions


A
String
B
Integer
C
Float
D
Boolean

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions


A
String
B
Integer
C
Float
D
Boolean

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions


A
String
B
Integer
C
Float
D
Boolean

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions


A
String
B
Integer
C
Float
D
Boolean

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions


A
String
B
Integer
C
Float
D
Boolean

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions


A
String
B
Integer
C
Float
D
Boolean

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions


A
String
B
Integer
C
Float
D
Boolean

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions


timer
2:00
timer
1:00

Slide 22 - Open question

This item has no instructions


timer
2:00
timer
1:00

Slide 23 - Open question

This item has no instructions


timer
2:00
timer
1:00

Slide 24 - Open question

This item has no instructions


timer
2:00
timer
1:00

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Bedenk drie variabelen die te maken
hebben met 'Smart City Airport',
gebruik verschillende data-types.
timer
2:00
timer
3:00

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Repl.it

Slide 28 - Slide

Korte demo; links de code, rechts de input/output.
Aan de slag
Hoofdstuk 2, lezen en maken paragraaf 1 t/m 9
Klaar? Vanaf paragraaf 10 verder lezen en maken. Uitleg komt nog!

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

If-statement in Python
Enkele = spreek je uit als "x WORDT y".
Dubbele == spreek je uit als "x IS GELIJK AAN y"

Slide 30 - Slide

Met name aandacht voor de drie punten onderaan
Opdracht 11
Gezamenlijk maken.
Doe mee (laptop mag open).
Na de demo moet de opdracht helemaal kloppen!

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Datatypes en user input

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Datatypes en user input
dr1. Stuur bericht "Wat is je naam?"
    Wacht tot gebruiker iets typt
    Sla input op in variabele name

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Datatypes en user input
dr1. Stuur bericht "Wat is je naam?"
    Wacht tot gebruiker iets typt
    Sla input op in variabele name
r2. Print een bericht met name

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Datatypes en user input
dr1. Stuur bericht "Wat is je naam?"
    Wacht tot gebruiker iets typt
    Sla input op in variabele name
r2. Print een bericht met name
f-string: zet een f'je voor de quote, en voeg een variabele in tussen { }

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Datatypes en user input
d!! Input is altijd een "string", wat als je een getal wil?

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Datatypes en user input

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag
Hoofdstuk 2, lezen en maken paragraaf 12 t/m 15
Klaar? Start aan de weekcheck ("pilot
intercom"). Zie video als voorbeeld:

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Weekcheck: pilot intercom
Deadline: zondag 23:59

Gebruik de theorie uit het moduleboekje.

Stel vragen: via Teams.
  • Screenshot meesturen.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Today I Learned

Slide 40 - Mind map

This item has no instructions