Reanimatie: les 9

Reanimatie: les 9
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Reanimatie: les 9

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe controleer je of het slachtoffer bij bewustzijn is.
A
Aanroepen
B
aanschudden
C
pijnprikkel
D
aanroepen en aanschudden

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Waarom voer je de kinlift uit.
A
Zodat het hoofd recht ligt.
B
Om het slachtoffer in de ogen te kunnen kijken.
C
Om ademhaling te kunnen controleren.
D
Zodat slachtoffer beter kan praten

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

kijken
luisteren
voelen
ademhaling hoorbaar
borstkast komt omhoog
luchtstroom tegen oor

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

Demonstratie
De docent doet een reanimatie voor.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen
  • De leerlingen kunnen benoemen welke situaties kunnen leiden tot stoppen van ademhaling en circulatie .
  • De leerlingen kunnen benoemen hoe ze moeten handelen als er sprake is van geen ademhaling en circulatie in de verschillende omstandigheden.
  • De leerlingen kunne reanimatie uitvoeren zonder aanwezigheid van een AED.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

vervolg leerdoelen
  • De leerlingen kunnen een reanimatie uitvoeren met behulp van een AED. 
  • De leerlingen kunnen onderscheidt maken tussen  effectieve ademnhalingen en gaspen (ineffectieve ademhalingen)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Hoe veel keer is de kans op overleven door reanimatie met een AED.
A
3 keer
B
2 keer
C
4 keer
D
helemaal niet groter

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Welk liedje kan je begruiken om het tempo aan te houden tijdens borstcompressies
A
B
C

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Deze muziek geeft aan hoeveel compressies je per minuut moet geven. Hoeveel zijn dit er.
A
90 tot 100
B
100 tot 120
C
120 tot 140
D
ligt er aan wat lukt

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel bortscompressies en hoeveel beademingen moet je achter elkaar aan geven.
A
20 borstcompressies en 2 beademingen
B
30 compressies en 2 beademingen
C
mag je zelf weten.
D
5 beademingen en 30 borstcompressies

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Zet de handelingen in de juiste volgorde, van boven naar beneden
1
2
3
4
5
6
7
Let op gevaar
Controleer het bewustzijn
slachtoffer  reageert niet
Laat 112 bellen en AED halen
Open de luchtweg, breng hoofd achterover
Wanneer het slachtofferniet reageert 30:2
Ga door met reanimatie tot hulp komt

Slide 15 - Drag question

Laat leerlingen de stappen in de juiste volgorde slepen.

Bij beoordelen bewustzijn en accurate hulp verlenen gaat het om:
- aanspreken en voorzichtig schudden;
- 112 (laten) bellen;
- toepassen van de hoofd kantel-kinlift-methode;
- de ademhaling controleren;
- in stabiele zijligging leggen van ademend slachtoffer en ademhaling blijven controleren;
- doorgeven dat het om een niet-normaal-ademend slachtoffer gaat;
- AED (laten) halen.
gaspen/ineffectieve ademhaling
In sommige gevallen lijkt het of het slachtoffer ademt. Deze hapt naar adem. Dit betekend niet dat het slachtoffer zuurstof binnen krijgt. Dit zie je tijdens een hartinfarct maar ook tijdens verdrinking. In de video op de volgende slide is het zichtbaar hoe dit er uitziet. 
De beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

reanimatie bij verdrinking


Bij verdrinking is het volgende van belang:
Haal het slachtoffer horizontaal uit het water.
Start met 2 maal beademen (anders dan normaal)
Een drenkeling moet zich altijd bij een arts melden ook al is hij niet buiten bewustzijn geweest.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

opdracht
Jullie gaan in tweetallen oefenen.
Een van jullie gaat de reanimatie doen de ander is de omstander die de hulpverlener die gaat reanimeren ondersteunt. Jullie krijgen een werkkaart van de docent. Je gaat deze stapsgewijs afwerken. Wanneer je geoefend hebt vraag je de docent om mee te kijken of je het op de juiste wijze hebt aangeleerd.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Hoe vond je de reanimatie gaan.
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 20 - Poll

This item has no instructions

Hoe waarschijnlijk is het dat jij iemand na deze les op straat zal helpen?
Ik durf het niet
Ik weet het niet
Misschien
Denk het wel
Zeker weten

Slide 21 - Poll

This item has no instructions