Arm en Rijk les 3

Arm & Rijk les 2
De relatie tussen arme en rijke landen 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Arm & Rijk les 2
De relatie tussen arme en rijke landen 

Slide 1 - Slide

Noem 1 ding die hebt onthouden van de vorige les

Slide 2 - Mind map

Weet je nog: noem 2 voorbeelden hoe we kunnen 'meten' of een land arm/rijk is.

Slide 3 - Open question

Leerdoelen 1/2: Economische afhankelijkheid
Je beschrijft de kenmerken van globalisering.
 
Je herkent de kenmerken van centrum-, semi-periferie- en 
periferielanden.

Je beschrijft en verklaart de manier waarop de economie van arme en rijke landen afhankelijk zijn van elkaar.

Slide 4 - Slide

Globalisering 
Plaatsen in de wereld zijn steeds meer met elkaar verbonden 

Transport: komst van vliegtuigen, treinen en auto's maken het makkelijk om ons te verplaatsen. 
Communicatie: door de komst van internet en mobieltjes kunnen we makkelijk met elkaar communiceren 

Slide 5 - Slide

Relatieve afstand en absoluut
Absoluut = afstand in een rechte lijn
Relatief = hoe lang je er over doet

Globalisering zorgt dus door beter transport en snellere communicatie voor een kortere relatieve afstand

Slide 6 - Slide

Centrum, Semiperiferie en Periferie

Slide 7 - Slide

Centrumlanden
1. Centrumlanden

Dit zijn de rijke landen. Een groot deel van deze landen ligt ten noorden van de evenaar (Noord-Amerika, Europa, Japan). Het BBP is hoog en de bevolking heeft een hoge koopkracht. Mensen zijn goed geschoold en de levensverwachting is hoog.


Slide 8 - Slide

Semi-periferie
2. Semi-periferielanden
Dit zijn de landen die in ontwikkeling zijn. Deze landen zijn niet arm, maar ook niet rijk. Dit zijn landen zoals Brazilië, China en Rusland. In deze landen is vaak veel industrie. Veel producten uit deze landen worden verkocht aan de centrumlanden. Het analfabetisme is laag, maar de levensverwachting is niet zo hoog als in de centrumlanden.

Slide 9 - Slide

Periferie landen
Dit zijn de arme landen. Het BBP en het welzijn is laag. Veel mensen werken in de landbouw. De productie is vaak laag. Een groot deel van de bevolking werkt in de informele sector (de scharreleconomie). Er is vaak slechte gezondheidszorg en er is een hoger percentage analfabeten. Ook de levensverwachting is laag.

Slide 10 - Slide

Lage loon landen 
Door globalisering wordt veel arbeid verplaatst naar lageloon landen 

Halffabricaat: van grondstoffen worden 'halve' producten gemaakt. Uiteindelijk verwerkt tot eindproducten zoals jouw telefoon 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Voor- en nadelen
Semi periferie landen hebben dus veel grondstoffen en door de arbeid en grote bedrijven worden zij steeds rijker.

Landen die geen grondstoffen hebben blijven arm.

Slide 13 - Slide

Leerdoelen 2/2: Ontwikkelingshulp
Je beschrijft het onderscheid tussen noodhulp en ontwikkelingshulp.

 
Je beschrijft voordelen en nadelen van ontwikkelingshulp.
Je geeft voorbeelden van hulpacties om ontwikkelingslanden te helpen.

Slide 14 - Slide

Ontwikkelingshulp
Noodhulp = hulp bij een natuurramp of oorlog
Structurele Hulp = hulp is blijvend en voor een lange tijd

Slide 15 - Slide

Bedenk één nadeel van ontwikkelingshulp

Slide 16 - Open question

Check check dubbelcheck! 
Zijn er vragen over de leerdoelen?

Slide 17 - Slide

Wat heb je onthouden van deze les?

Slide 18 - Mind map

Wat ga je doen? 
In de portal de werkdoelen maken 
week 45
De relatie tussen arme en rijke landen
- Economische afhankelijkheid
- Ontwikkelingshulp

Daarna ga je de leervragen beantwoorden

Slide 19 - Slide