Hoe zat het ook al weer met: prehistorie en oudheid?

Hoe zat het ook al weer met..?
prehistorie en oudheid
1 / 16
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolVoortgezet speciaal onderwijsvwoLeerroute VLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Hoe zat het ook al weer met..?
prehistorie en oudheid

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

De levenswijze van jagers-verzamelaars
Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

De levenswijze van jagers - verzamelaars
   nomaden

 - geen vaste woon- en  verblijfplaats
 - kleine groepen (ca. 20 man)

taakverdeling
grotschilderingen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenleving
door klimaatverandering ging men op zoek naar alternatieven voor voedsel
gevolgen:

- men ging op vaste plekken wonen
- ontstaan veehouderij
- ontstaan voedseloverschotten
- ontstaan irrigatielandbouw

hoe te herkennen in vraag/ bron

- vaste woonplaats (bijv. gereedschappen om grond te bewerken)
- vorm van handel
- potten etc. (zijn te zwaar om mee te nemen)


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

Door landbouwover
schotten konden de eerste steden ontstaan in Mesopothamië
gevolgen:
- andere beroepen werden mogelijk/ specialisatie
-- ontstaan hiërarchie/ sociale lagen
- ontstaan schrift nodig om administratie belastingen bij te houden : einde prehistorie
hoe te herkennen in een vraag/ bron:

- er is sprake van een vorm van bestuur (bijv. wijkindeling, straatnamen)
- er is sprake van sociale verhoudingen
- er is sprake van verschillende beroepen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions


Slide 6 - Open question

I
De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadsstaat
De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
De groei van het Romeins imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa
De ontwikkeling van het jodendom en het christendomals de eerste monotheistische godsdiensten

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Griekse stadstaten
  • Rond 750 v. Chr. ontstaan er nieuwe steden: stadstaten. 

  • Akropolis: hoge stad: belangrijkste tempels. Polis: stadstaat.

  • Stadstaten bestuurden onafhankelijk van elkaar.; eigen regels. 

  • Vereerden dezelfde goden en hadden dezelfde taal. 
De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Was een Griekse filosoof en schrijver, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles. Hij is één van de invloedrijkste denkers in de Westerse filosofie. Hij is ook de stichter van de Atheense Akademia, het eerste instittuut voor hoger onderwijs in het westen. Rafaël schilderde Plato als Leonardo da Vinci.
Aristoteles was een Griekse filosoof en wetenschapper die samen met Socrates en Plato worden beschouwd als één van de invloedrijkste klassieke filosofen uit het westen. Hij was lid van Plato's Akademeia. Aristotles is de leermeester van Alexander de Grote.
Socrates was een klassieke Griekse filosoof. Hij wordt beschouwd als één van de grondleggers van de westerse filosofie. Hij heeft zelf niks opgeschreven, alles is later opgeschreven door zijn leerlingen waaronder Plato. 
Pythagoras was filosoof die tegenwoordig vooral bekendheid geniet vanwege zijn wiskundige stelling; Stelling van Pythagoras (A²+B²=C²)
Archimedes wordt gezien als één van de grootste wiskundige allertijden. In zijn eigen tijd werd hij vooral gewaardeerd vanwege zijn natuurkundige en technische uitvindingen. Er is een natuurkundige wet naar hem vernoemd die nog steeds bij natuurkunde wordt gevraagd; wet van Archimedes en hij is bekend van zijn hefboom.
Archimedes zou gezegd hebben met betrekking tot de hefboom: Geef me een plaats om te staan en ik breng de aarde in beweging.
- Athene had angst voor machtige leider: volksvergadering en democratie
- filosofen debateerden of democratie wel het juiste was
hoe te herkennen in vraag/ bron:

wetenschap:
- experimenten
- nadenken over natuurverschijnselen

politiek:
- burgerrechten
- volksvergadering

Slide 9 - Slide

This item has no instructions


Slide 10 - Open question

Bij   aristocratie/oligarchie/monarchie/tirannie hebben de burgers weinig/geen invloed /  is het burgerschap weinig ontwikkeld, want grote groepen van de bevolking worden uitgesloten van het vervullen van een ambt in de staat2 •

Bij   democratie heeft het burgerschap een brede invulling, omdat politieke ambten worden verloot / iedere burger een kans maakt op politieke invloed
De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
architectuur
beeldhouwwerken
kleding
toneel etc.

hoe te herkennen in vraag/ bron:
- gebouw
- zuilen
- beeldtenissen
- badhuis
- aquaduct etc.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De groei van het Romeins imperium waardoor de Grieks- Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
de uitbreiding RR:

- diplomatie en oorlogsvoering
- militaire strategie
- belasting door verovering
- bondgenoten
- krijgsgevangen: slaven
- gebruik van natuurlijke grenzen
- verschillende bestuursvormen in RR


gevolgen:

- gigantisch rijk
- genoeg aanvoer verse soldaten
- pax romana: stevige buitengrenzen, veiligheid binnen het rijk
- burgeroorlogen en machtsstrijd
- romanisering
hoe te herkennen in bron/ vraag:

- mensen verschillende afkomst
- legereenheden
- romeinse normen en waarden
- romeinse gebruiken in verre oorden

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa
- Germaanse volksverhuizingen
- ziektes en epidemiën zorgden voor minder soldaten


gevolgen:
- grenzen niet langer verdedigbaar
- val van het romeinse rijk 476

herkennen:
- wegvallen handel
- verval romeinse bestuur

Slide 13 - Slide

This item has no instructions


Slide 14 - Open question

Galenus vindt de Griekse cultuur superieur (hij vindt dat andere volkenGriekse gewoonten zouden moeten volgen om geen barbaar te zijn), wat past bij zijn tijd omdat de Romeinen (veel van) de Griekse cultuur overnemen / de Grieks-Romeinse cultuur als superieure cultuur verspreiden over hun rijk1 •

Galenus vindt de Germanen barbaren (zij   zijn de kennis van de Grieks-Romeinse cultuur niet waard), wat past in zijn tijd omdat de confrontatie tussen de Romeinen en Germanen dan plaatsvindt
De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheistische godsdiensten
Grieks-Romeinse religie is polytheistisch

- meerdere goden
- goden hebben menselijke eigenschappen
- goden zijn verbonden met natuur
- joden krijgen uitzonderingspositie binnen RR
- opkomst Jezus en daaruitvoort het christendom
- joden en christenen: heilige boeken


gevolgen:

- christenvervolgingen
- diaspora van de joden
- overgang naar christendom binnen RR
- christendom staatsgodsdienst

-
Tek
Te herkennen:

- huizen van verering op elkaar
- christelijke en romeinse geloofsuitingen door elkaar
- heilige boeken
- kenmerken jodendom/ christendom
- vervolging/ verjaging


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

timer
2:00
De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en politiek in de Griekse stadstaat.
De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten
De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions