GGZ blok 2 (mintblauw) week 2

Wat weet je nog van de vorige les?
1 / 16
next
Slide 1: Mind map
verpleegkunde ghzMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 1 - Mind map

This item has no instructions

1ste aanspreekpunt bij Psychische klachten
Bij problemen met een psychische aard is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal met je in gesprek gaan over je vorm en ernst van je klachten. Vervolgens kan de huisarts in samenwerking met de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ) hulp bieden bij lichtere psychische problemen.   

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag...
Vandaag gaan jullie opdrachten maken in leerteams, je maakt daarbij gebruik van de theorie (zie LWP)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Link

This item has no instructions

Slide 5 - Link

This item has no instructions

Disciplines in de GGZ
Met wie kan iemand te maken krijgen als cliënt, familie of als medewerker binnen de geestelijke gezondheidszorg? 

De diverse werkers binnen het werkveld zijn er allemaal op gericht om het Welzijn, de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de patiënt te vergroten.

Slide 6 - Slide

Disciplines= vakgebied
De verschillende beroepsgroepen
Psychiater
Psycholoog
Pedagoog
Psychotherapeut
Maatschappelijk werker
Activiteitenbegeleider
Arbeidstherapeut
Creatief therapeut


Sociotherapeut
Groepsleider
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
GGZ psycholoog
Verslavingsarts
Basisarts (huisarts)
GGZ agoog
Gedragsdeskundige

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

vervolg...
  • Bewegings- of psymotorisch therapeut
  • Psychiatrisch verpleegkundige
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
Sociotherapeut
Groepsleider
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
GGZ psycholoog
Verslavingsarts
Basisarts (huisarts)

Gedragsdeskundige

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Stappen van behandeling binnen de GGZ
  • Diagnose: Vast stellen van het probleem en de kenmerken van de stoornis
  • Verklaring: Vast stellen waardoor de psychiatrische stoornis is ontstaan, wat de stoornis heeft verergerd, waardoor het in stand gehouden, welke factoren de stoornis kunnen verminderen of zo mogelijk verhelpen.
  • Prognose: Voorspelling over het beloop van de vastgestelde stoornis ( voorspelling met en zonder behandeling).
  • Therapie: Acties die worden ondernomen om de stoornis te verhelpen of verminderen.
  • Preventie: Het voorkomen van het ontstaan of verergeren van de stoornis. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Aan het werk in leerteams...
Jullie maken opdrachten de LWP; 
* Opdracht over 'Disciplines'  (uitwerken 8 disciplines)
* Hiervoor ben je de theorie nodig... dus die lees je goed door..
27 t/m 43 en 44 t/m 46
* Maken nieuwsbrief over Maatschappelijke ontwikkelingen in GGZ (toevoegen aan portfolio)!!!!

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Klassikaal bespreken
Opdracht Disciplines
Opdracht 'Casus Nienke'

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Somatoforme stoornis
Een somatoforme stoornis is een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen somatische oorzaak (lichamelijke ziekte) gevonden is. De patiënt ervaart reële lichamelijke klachten, die niet ingebeeld zijn

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Slide 14 - Link

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Huiswerk
* Kwaliteitenspel... 
Welke kwaliteiten bezit je en valkuilen kent dit?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions