PDO - Les 1

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 03
Les 1
1 / 27
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 03
Les 1

Slide 1 - Slide

Pedagogisch werk: beide boeken nodig
Didactiek, organisatie en Communicatie:
Hoofdstuk 2:  Materiaal en omgeving

Opvoeding en Ontwikkeling:
Hoofdstuk 5: Creatieve ontwikkeling

 

Slide 2 - Slide

Toetsing
Digitale toets
+ opdrachten 
             =
Cijfer PDO blok 3

Slide 3 - Slide

H 2 - Materiaal en omgeving
Inhoud
2.1 Verschillende materialen
2.2  Ontwikkeling stimuleren met materiaal
2.3  Dagritmematerialen
2.4 Materiaal afstemmen op de doelgroep
2.5 Inrichten van ruimtes
2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep

Slide 4 - Slide

Leerdoelen > Hoofdstuk 2
- Je leert over ontwikkelingsmaterialen en hun kenmerken.
- Je ontdekt hoe materialen kinderen kunnen uitdagen en prikkelen om zich te ontwikkeling.
- Je maakt kennis met materialen die overzicht en structuur aanbrengen in dag, week, maand.
- Je leert hoe je kinderen de omgeving en passende materialen laat ontdekken. 
- Je ontdekt hoe je ruimtes praktisch inricht maar je denkt daarbij ook na over veiligheid en doelstelling van ruimte
- Je leert hoe je de ruimte kunt afstemmen op elke leeftijdsfase en behoeften van de kinderen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Welke materialen zie jij in
je bpv-groep?

Slide 7 - Mind map

2.1 Verschillende materialen
Paragraaf 2.1 gaat over:
  • Ontwikkelingsmaterialen
  • Speelleermaterialen
  • Ongevormde materialen
  • Vormgevende materialen
  • Constructie- en compositiematerialenSlide 8 - Slide

Ontwikkelingsmaterialen
Worden ingezet om te helpen bij het leerproces van de kinderen.

Opdracht (1 min.): 
Ga online op zoek naar een ontwikkelingsmateriaal dat gebruikt wordt op jouw bpv plek. Stuur een plaatje hiervan in de chat.

Slide 9 - Slide

Speelleermaterialen
- herkenbaar
- daagt uit tot herhaling
- geeft aan wat het kind wel en niet kan

Voorbeelden: puzzels, memory, domino, lotto

Slide 10 - Slide

Ongevormde materialen
- krijgen pas vorm wanneer het kind ermee speelt of werkt
- uitdagend
- gevoel van veiligheid
- prikkelt fantasie

Voorbeelden: water, zand, klei, brooddeeg

Slide 11 - Slide

Vormgevende materialen
- materiaal waarmee je iets vermaakt, knipt, bewerkt
- idee omzetten in iets tastbaars

Voorbeelden: karton, plastic, kurk, wol, enz.

Slide 12 - Slide

Constructie- en compositiematerialen

- losse onderdelen worden een bouwwerk/kunstwerk
- kinderen doen ervaring op met ruimtelijk inzicht,  vormgeving en probleemoplossend denken. 

Voorbeelden:..... Wat denken jullie? Zoek maar eens een plaatje, deel dit in de chat en leg uit waarom je dit gekozen hebt.

Slide 13 - Slide

2.2 Ontwikkeling stimuleren met materiaal

Paragraaf 2.2. gaat over: 
-Fröbel en Montessori
- Leeftijdsfases en materialen

Slide 14 - Slide

Friedrich Fröbel
- ontwikkelde eerste ontwikkelingsmateriaal
- oprichter van de kleuterschoool (Kindergarten)
- fröbelen

Slide 15 - Slide

Maria Montessori
- ontwikkelde ontwikkelingsmaterialen die aansloten op ontwikkelingsproces kinderen
- 'Kinderen willen zelf kiezen hoe ze willen spelen en leren'. 

Slide 16 - Slide

Leeftijdsfases en materialen
- Grove materialen: 0-1 jaar
- Actief materiaal en de ruimte ontdekken: 1-2 jaar
- Ordenen en taalmaterialen: 2-4 jaar
- Hoekenwerk en verdere ontwikkeling: 4-6 jaar
- Realistische materialen: 6-9 jaar
- Met materialen details ontdekken 9-12 jaar
- Complexe materialen: 13-20 jaar

Slide 17 - Slide

Grove materialen 0-1 jaar
- kijken, luisteren, knijpen, schudden
- grof materiaal 
- wordt in de mond gestopt (ontdekken) 

Voorbeelden: box-mobile, babygym

Slide 18 - Slide

Actief materiaal en de ruimte ontdekken: 1-2 jaar

- stevig en groot materiaal
- kruipen, lopen, klimmen: motorische ontwikkeling

Voorbeelden: loopkarretjes, 
simpele inlegpuzzels, vormenstoof

Slide 19 - Slide

Ordenen en taalmaterialen: 2-4 jaar

- sorteren, ordenen en tellen
- cognitief en motorisch (puzzels)
- motoriek: kralen rijgen, kralenplank (fijne of grove motoriek?)
- taal en spraak: boeken met tekst en boeken met plaatjes

Slide 20 - Slide

Hoekenwerk en verdere ontwikkeling: 4-6 jaar

Slide 21 - Slide

Realistische materialen: 6-9 jaar

Slide 22 - Slide

Met materialen details ontdekken: 9-12 jaar

Slide 23 - Slide

Complexe materialen: 13-20 jaar
- algemene kennis en ontwikkeling wordt ingezet
- denkniveau is beter ontwikkeld


Voorbeelden: strategiespellen, niveaupuzzels, buitenmateriaal

Slide 24 - Slide

Huiswerk
Maak in je werkboek de opdrachten die horen bij paragraaf 2.1 en 2.2.
Lees, ter voorbereiding op de volgende les, de paragrafen 2.3 en 2.4 vast door.

Succes!

Slide 25 - Slide

Verwerking 
Afronding:
  • Lees blz. 46 t/m 48 goed door.
  • Maak in het werkboek de theorievragen bij deze paragraaf op blz. 
  • Bereid je alvast voor op de volgende les door paragraaf 2.2 door te lezen. 

Slide 26 - Slide

Opdracht
Tijdens dit hoofdstuk werken we aan een opdracht. 
Jullie ontwerpen je ideale klaslokaal. 
We verwachten van jullie een getekende versie van jouw ideale klaslokaal. Daaraan voegen jullie een schriftelijke uitwerking toe waarin je je keuzes onderbouwt.
Denk aan: welke materialen, wat plaats je waar, welke kleuren gebruik je, enz....Wij zijn benieuwd naar jullie creaties!
Uitleg staat op Cumlaude. Inleverdatum: 5 maart

Slide 27 - Slide