Periode 1 les 3 Stimuleren met materiaal

didactiek periode 1 les 3
par. 2.2 stimuleren met materiaal
1 / 17
next
Slide 1: Slide
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

didactiek periode 1 les 3
par. 2.2 stimuleren met materiaal

Slide 1 - Slide

Wat weet jij
nog van : 

Slide 2 - Slide

....... valt onder ongevormde materialen
A
puzzels
B
vouwen
C
klei
D
kapla

Slide 3 - Quiz

Doelen lesweek 3 par 2.2
De student weet welk ontwikkelingsmateriaal aansluit bij de ontwikkelingsfasen van een kind (tot 12 jaar).
De student weet wie Friedrich Fröbel was en wat zijn visie op onderwijs is.
De student weet wie Maria Montessori was en wat haar visie op onderwijs is

Slide 4 - Slide

Laat mij maar even..!

“Help mij het zelf te doen!” 
Maria Montessori  
1916

Slide 5 - Slide

Montessori
  • Ze is er van overtuigd dat kinderen zelf nieuwsgierig zijn om te leren ontdekken + ze ontdekken met zintuigen.
  • Maakt ontwikkelingsmateriaal gericht op de zintuigen en de ontwikkelingsstappen.
  • vb. een baby mobile

Slide 6 - Slide

Fröbel
  • Fröbellen betekent knutselen
  • Maakt ontwikkelingsmateriaal dat uitdaagt
  •  vb. Blokken bouwen voor peuters

Slide 7 - Slide

Leespauze
lees het stuk over ordenen en taalmaterialen 2-4 jaar en hoekenwerk en verdere ontwikkeling 4-6 jaar.
Blz 52 onder het plaatje van de blokkenstoof daar start je met lezen.

ik zet de timer op 10 minuten.

Slide 8 - Slide

speelgoed met kleuren en vormen
spelletjes met gezichten
prentenboeken
puzzels
figuren van groot naar klein
ordenen en tellen
cognitief en motorisch
taal en spraak
zintuigen
soc.emot.

Slide 9 - Drag question

wat kun jij vertellen over themahoeken?

Slide 10 - Open question

waarmee kun je de motoriek ontwikkelen in de leerfijd van 6-9 jaar?

Slide 11 - Mind map

welke ontwikkeling hoorde bij de cognitieve ontwikkeling?
A
lichamelijke
B
sociaal-emotioneel
C
creatieve
D
van het denken

Slide 12 - Quiz

eindopdracht
Je gaat per leerteam een power-point, filmpje maken over één van de onderwijsvernieuwers. 
Volgende week wordt die door jullie gepresenteerd in de les. 

Als je het wilt gebruiken voor je einddossier kun je deze apart uploaden in It's learning.

Slide 13 - Slide

leerteam 1: Fröbel
leerteam 2: Maria Montessori
leerteam 3: Rudolf Steiner
leerteam 4: Helen Parkhurst ( Dalton onderwijs)


Slide 14 - Slide

wat komt in de presentatie:
Wie is de bedenker? vertel wat over hem/haar.
Visie van deze onderwijsvorm
materialen
onderwijsvormen( wel of niet klassikaal)
afbeeldingen 
etc, etc. 

Zet het volgende week in teams, dan kunnen we van daaruit de presentaties laten zien. En vertellen jullie erbij.

Slide 15 - Slide

schrijf op bij par 2.2
1. welke paragraaf is het, en de titel
2. welke begrippen heb je geleerd en kun je er wat over vertellen
3. wat kun jij ermee in de praktijk?
4. waarom is deze theorie voor jou zelf belangrijk? 

HUISWERK LESWEEK 4:  lezen paragraaf 2.3

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide