3.4 Future

Future
1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Future

Slide 1 - Slide

4 opties
Will + hele werkwoord

to be + going to + hele werkwoord

Present Simple

Present Continuous

Slide 2 - Slide

Will + hele werkwoord

Wanneer?
 1. Aanbieden
 2. beloftes
 3. aankondiging 
 4. besluit
 5. voorspelling zonder bewijs

6. Vraag/voorstel = shall

 1. We will get some tea and a slice of cake.  
 2.  I will clean my room this weekend, I promise!  
 3. Amy will not go to Spain this summer.  
 4. I will go to the doctor with you.  
 5.  Will Brody become a police officer?  

Slide 3 - Slide

To be + going to + hele ww

Wanneer?
1. Wat iemand wel of niet van plan is de toekomst. (staat nog niet vast en is minder specifiek!) 

 2. een voorspelling met bewijs.

 1. I am going to visit my uncle next week. 
 2. It isn’t going to rain. Look at the sky, it is blue! 

Slide 4 - Slide

Present Simple

Wanneer?
Tijden met een vast schema; school, trein etc.

 

 1. The train departs at 9 o’clock. 
 2. The break ends in 15 minutes.  

Slide 5 - Slide

Present Continuous
(to be + hele ww + ing)

Wanneer?
Iets dat gaat gebeuren, en al gepland is. Het is dus al geregeld en/of voorbereid.
 


 1. I am celebrating my birthday tomorrow. 
 2. Ron is meeting his sister at 10 o’clock this Saturday.  

Slide 6 - Slide

Gebruik dit schema als je er niet uit komt!

Slide 7 - Slide

 Afgesproken en geregeld, ze weet dat je komt.
Jij bent dat van plan, zij weet nog van niks.
Je zegt dat je dat gaat doen, neutraal.
I am visiting my aunt tomorrow.  
I am going to visit my aunt tomorrow.
I will visit my aunt tomorrow.

Slide 8 - Drag question

Belofte
Aanbieding
Will + hele werkwoord
Am/are/is + going to + hele werkwoord
Am/are/is + hele werkwoord + ing
Present simple (SHIT regel)
Besluit
Aankondiging
Voorspelling zonder bewijs
Voorspelling met bewijs
Plan in de toekomst
Plan waarvan de tijd en/of plek bekend is
Tijden volgens vast schema

Slide 9 - Drag question

You look very tired, I ..... you.
A
will help
B
am going to help
C
am helping
D
help

Slide 10 - Quiz

Mike ...... his friends at the restaurant tonight.
A
will meet
B
is going to meet
C
is meeting
D
meets

Slide 11 - Quiz

The first hour ... at 8.30.
A
will start
B
is going to start
C
is starting
D
starts

Slide 12 - Quiz

I .... later, I promise!
A
will call
B
am going to call
C
am calling
D
call

Slide 13 - Quiz

Look at the clouds, it .....
A
will rain
B
is going to rain
C
is raining
D
rains

Slide 14 - Quiz

My horoscope says I ..... my future husband tomorrow.
A
will meet
B
am going to meet
C
am meeting
D
meet

Slide 15 - Quiz

You ..... your teacher in room 202.
A
will meet
B
are going to meet
C
are meeting
D
meet

Slide 16 - Quiz

HOMEWORK
Next Wednesday
Lesson 4 - Speaking
Finish all exercises

Slide 17 - Slide