Pedagogisch handelen 1 - les 5

1 / 22
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat heb je gedaan
voor PH1?

Slide 3 - Mind map

Doelen voor vandaag
 • Je kan aan het einde van de les een planning maken voor het aantonen van pedagogisch handelen fase 1 in periode 2.
 •  Je kan beschrijven wat relatie, competentie, autonomie is binnen een veilig pedagogisch klimaat. 
 • Je kan benoemen wat de visie en kenmerken zijn van de traditionele onderwijsvernieuwers. 

Slide 4 - Slide

Lesverloop
 1. Leervragen 
 2. Planning periode 2 
 3. Veilig pedagogisch klimaat & basisbehoeften 
 4. Traditionele onderwijsvernieuwers 
 5. Plan van aanpak periode 2 

Slide 5 - Slide

Welke leervragen leven er?

Slide 6 - Open question

Planning periode 2
Vandaag: introductie rijke leeromgeving 
3 december: Ontwikkelingspsychologie 
17 december: Ontwikkelingspsychologie 
7 januari: Ontwikkelingspsychologie 
20 januari: 2e mogelijkheid ontwikkelingspsychologie 
21 januari: intervisie op rijke leeromgeving
4 februari: laatste online les - ruimte voor vragen/naar behoefte

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Veilig pedagogisch klimaat
 1. Structuur & duidelijkheid 
 2. Ruimte voor ontwikkeling en leren 
 3. Positieve omgang 
 4. Sensitiviteit & responsiviteit 
 5. Veiligheid 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

relatie, competentie,
autonomie

Slide 12 - Mind map

Slide 13 - Slide

Traditionele onderwijsvernieuwers

Slide 14 - Slide

Traditionele onderwijsvernieuwers: 
 1. Dalton 
 2. Montessori 
 3. Jenaplan 
 4. Vrije school 
 5. Freinet 
 • Wat is de visie? 
 • Wat zijn de kenmerken? 

Bereid een pitch (1 minuut presentatie) voor over de voor jouw aangewezen traditionele onderwijsvernieuwer. 

Slide 15 - Slide

Kom terug naar de algemene vergadering

Slide 16 - Slide

Presenteren
Wat spreekt je aan per onderwijstype? 

Slide 17 - Slide

Er is nog meer ...
Unitonderwijs 
OGO 
Democratisch onderwijs 
IPAD-scholen 
enzovoorts ...

Slide 18 - Slide

Doelen voor vandaag
 • Je kan aan het einde van de les een planning maken voor het aantonen van pedagogisch handelen fase 1 in periode 2.
 •  Je kan beschrijven wat relatie, competentie, autonomie is binnen een veilig pedagogisch klimaat. 
 • Je kan benoemen wat de visie en kenmerken zijn van de traditionele onderwijsvernieuwers. 

Slide 19 - Slide

Planning periode 2
Vandaag: introductie rijke leeromgeving 
3 december: Ontwikkelingspsychologie 
17 december: Ontwikkelingspsychologie 
7 januari: Ontwikkelingspsychologie 
20 januari: 2e mogelijkheid ontwikkelingspsychologie 
21 januari: intervisie op rijke leeromgeving
4 februari: laatste online les - ruimte voor vragen/naar behoefte

Slide 20 - Slide

Wat is nu je plan voor PH1? Denk bijvoorbeeld aan wat je de aankomende 2 weken gaat doen.

Slide 21 - Open question

Feedback

Slide 22 - Open question