Indicatie en herindicatie

Indicatie en herindicatie
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Indicatie en herindicatie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 2 - Slide
Wat is een indicatie?

Slide 3 - Slide

Wat is langdurige zorg?
Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. 

Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen

Een belangrijke voorwaarde: blijvend 24 uur per dag zorg/ toezicht nodig.

Slide 4 - Slide

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg 
- voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 5 - Slide

Welke zorg valt onder de Wlz?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 6 - Slide

Wat doet CIZ?
CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen

Het CIZ is niet gebonden aan een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Is Wlz- zorg gratis?

Eigen bijdrage            CAK

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is de organisatie die in de zorg financiële regelingen uitvoert en burgers informeert. Dit doet het CAK in opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Slide 9 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan


Slide 10 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
2. Contact met het CIZ

 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 11 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 12 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
4. Zorgkantoor kan helpen

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 13 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 14 - Slide

Wie kan de aanvraag doen?
 • Cliënt
 • Familielid van cliënt
 • Zorgprofessional

Slide 15 - Slide

Voorzieningen zorgverzekeraar
 • Lichamelijke verzorging
 • Medische verzorging thuis
 • Intensieve verzorging voor  uw kind

Slide 16 - Slide

Voorzieningen gemeente
 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer
 • Aanpassingen aan de woning
 • Sociaal leven. 
 • Dagbesteding en vervoer
 • Hulp bij verzorging en opvoeding van kind met beperking of aandoening. 

Slide 17 - Slide
WLZ & zorgprofielen


 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
 • Sector GGZ Wonen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 20 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 21 - Slide
Aan de slag

Slide 22 - Slide

Handige links
WLZ zorg
Hulp thuis
Wat hoort bij welke wet?

Slide 23 - Slide