P1-les3-Hoe werkt socialisatie?

Hoe werkt socialisatie?
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoe werkt socialisatie?

Slide 1 - Slide

KERNCONCEPT Socialisatie (2)
Het proces van                       en                        van de                           van de groep(en) en de                           waar mensen toe behoren. Het               bestaat uit                                            ,                     en andere vormen van omgang met anderen.
overdracht
cultuur
opvoeding
verwerving
onderwijs
proces
samenleving

Slide 2 - Drag question

Wat weten we nog van de vorige keer?
Wat is een socialisator?
Wat is het verschil tussen 
cultuuroverdracht en cultuurverwerving?

Slide 3 - Slide

Wat willen we bereiken vandaag?
- Je weet wat internalisatie is.
- Je snapt wat stereotypen en vooroordelen met socialisatie te maken hebben.
- Je weet wat economisch, sociaal en cultureel kapitaal is.

Slide 4 - Slide

Internalisatie
Op den duur internaliseren mensen de waarden, normen, opvattingen en gedragingen. Ze worden zo vanzelfsprekend dat mensen die als “tweede natuur” gaan ervaren.

Slide 5 - Slide

Stereotypen en vooroordelen
Via socialisatie krijgen mensen ook stereotypen en 
vooroordelen overgedragen en maken zij zich die eigen. 

Stereotypen zijn vaststaande beelden, generalisaties
en veronderstellingen over een groep mensen

Vooroordelen zijn meningen over een 
groep mensen, niet gebaseerd op feiten

Slide 6 - Slide

1

Slide 7 - Video

02:32
Stereotype: vaststaande beelden, generalisaties en veronderstellingen over een groep mensen.
Welke stereotypen herken je in het filmpje?

Slide 8 - Open question

3

Slide 9 - Video

00:31
Zijn Marokkaanse Nederlanders vaker crimineel dan autochtone Nederlanders?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

00:49
Surinaamse Nederlanders zijn luier dan autochtone Nederlanders?
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quiz

02:00
Nederlanders zijn gieriger dan andere volken?
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

Soorten kapitaal
Het socialisatieproces hangt af van jouw economisch, sociaal en cultureel kapitaal. 
Economisch kapitaal:
Financieel bezit of een hoog inkomen.
Sociaal kapitaal:
Connecties, netwerken, hoeveel respect een groep krijgt. 
Cultureel kapitaal:
Kennis, houdingen, opvattingen en smaak 
die horen bij hoge sociale posities.

Slide 13 - Slide

Leg uit dat het sociaal kapitaal van Mark Rutte verschilt van een gemiddelde bouwvakker. (Economisch: financieel bezit of een hoog inkomen. Sociaal: connecties, hoeveel respect je krijgt. Cultureel: kennis, houdingen, opvattingen, smaak.

Slide 14 - Open question

Tegenstrijdige waarden
In een socialisatieproces kunnen ook tegenstrijdige waarden worden overgedragen, bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur zowel het gehoorzamen als het kritisch nadenken. 

Bestaan er tegenstrijdige waarden op het Corlaer College?

Slide 15 - Slide


Slide 16 - Open question

Sociaal kapitaal
Cognitief kapitaal
Financieel kapitaal
Cultureel kapitaal
Economisch kapitaal 
Financieel bezit of een hoog inkomen
De connecties, netwerken en de mate van respect die een groep geniet.
Kennis, houdingen, opvattingen en smaak die kenmerkend zijn voor hoge sociale posities.

Slide 17 - Drag question

Cultuuroverdracht
Stereotypen
Cultuurverwerving
Internalisatie
Vooroordelen
Door de omgang met de groepen (socialisatoren) waartoe men behoort, vindt er een voortdurende beïnvloeding plaats.
Vanuit het individu gezien is socialisatie ook een proces, waarin iemand tegelijkertijd zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelt.
Vaststaande beelden, generalisaties en veronderstellingen over een groep mensen.
Door socialisatie worden waarden, normen, opvattingen en gedragingen zo vanzelfsprekend dat mensen die als “tweede natuur” gaan ervaren.
Meningen over een groep mensen, niet gebaseerd op feiten. 

Slide 18 - Drag question