MWB les periode 3.2

periode 3
1 / 18
next
Slide 1: Slide
mwbMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

periode 3

Slide 1 - Slide

Planning

 • Hoe gaat het?
 • Schrijf een begeleidingsplan
 • Intervisie

Slide 2 - Slide

Begeleidingsplan

Slide 3 - Slide

Schrijf een begeleidingsplan
1. Kies uit de groep die je begeleidt een kind met een speciale begeleidingsbehoefte
    Kies zelf een kind of vraag een collega, overleg voor je start met jouw stagebegeleider

2. Verzamel doelgericht informatie uit relevante bronnen
     Kinddossier, collega’s, vergelijkbare casus, literatuur

3. Schrijf een begeleidingsplan zoals gebruikelijk in de BPV-instelling
     Voorbeelden uit andere kinddossiers, standaard format
     Profielboek PW3: H5 Begeleiden van een individueel kind (blz. 198 – 203)

Slide 4 - Slide

Beoordeling begeleidingsplan (schriftelijk)

- Trekt relevante conclusies uit de beschikbare informatie (criterium 20)
   Gebruik dit als doelstelling voor het plan
   Overleg dit vooraf met jouw stagebegeleider

- Heeft een plan geschreven dat passend is bij de specifieke begeleidingsbehoefte van het  
   kind (criterium 21)
   Bestudeer de voorbeelden
  Verwerk feedback voor je het plan gaat bespreken met ouders!

Slide 5 - Slide

Beoordeling begeleidingsplan (mondeling)
- Licht de afwegingen toe die geleid hebben tot de conclusies in het begeleidingsplan 
   (criterium 25)
   Dit bespreek je met de persoon die het examen afneemt (beoordelaar)

Slide 6 - Slide

Voorbeeld opbouw begeleidingsplan

1. Beginsituatie
2. Wat is er aan de hand?
3. Doel
4. Aanpak en middelen
5. Plan uitvoeren
6. Terugkijken en plan bijstellen

Slide 7 - Slide

Opdracht
Verzamel alles wat jij hebt voor het begeleidingsplan en gebruik 10 minuten om dit te optimaliseren
- welk kind kies je?
- wat is de begeleidingsbehoefte?
- hoe kom je aan achtergrondgegevens?
- welk format gebruik je voor je plan?

Na 10 minuten: ieder geeft een korte presentatie van hoe zij het begeleidingsplan wil opstellen (met voorbeeld)
timer
10:00

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Het bespreken van lastige situaties op stage

 • Vraag om advies
 • Probeer de ander te begrijpen
 • Geef elkaar tips
 • Leer situaties door een andere bril te bekijken

Slide 10 - Slide

Stap 1: Kies een casus
Over welke situatie / leerdoel zou jij graag tips willen van de groep? 
Gebruik de chat: beschrijf jouw vraagstuk in maximaal 3 zinnen.

Stemmen: kies welk vraagstuk je het meest aanspreekt (dit mag ook je eigen vraagstuk zijn), door middel van een duimpje omhoog 

Slide 11 - Slide

Stap 2: situatie beschrijven
De inbrenger van het vraagstuk geeft een korte uitleg bij de casus. 

Slide 12 - Slide

Stap 3: Vragen formuleren
Welke vragen zou je willen stellen ter verduidelijking van de casus: denk aan vragen over de situatie, het gedrag en handelen van de inbrenger. 

 • Formuleer open vragen
 • Geen adviezen 
 • Schrijf je vragen op papier
timer
5:00

Slide 13 - Slide

Stap 4: vragen beantwoorden
Stap 5: Analyseren


 • Wat is de kern van het probleem?
 • Wat is de oorzaak?
 • Wie zijn er betrokken?
 • Wie heeft mogelijkheden om dit op te lossen?
 • Hoe ziet de situatie eruit als dit is opgelost?
 • Wat is de hoofdvraag van de probleeminbrenger?

Slide 14 - Slide

Stap 6: Adviseren
Welk advies zou jij de ander geven?

Slide 15 - Mind map

Stap 7: Evaluatie
Met welke adviezen ga je wat doen?

Slide 16 - Slide

Planning lessen
Individueel een afspraak van 30 minuten met Lotte om bewijsstukken door te nemen
- 29 maart: Marlou en Elanur
- 12 april: Lydia en Lotte

Eerstvolgende MWB met z'n allen: 19 april

Slide 17 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 18 - Slide