Les 10: de eilandjes van Langerhans en de bijnieren

Les 10: de eilandjes van Langerhans en de bijnieren
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Les 10: de eilandjes van Langerhans en de bijnieren

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de werking beschrijven van de hormonen uit de eilandjes van Langerhans en uit de bijnieren. 

Slide 2 - Slide

Inhoud
-Herhalingsopgaven
-Extra uitleg
-Opgave de eilandjes van Langerhans en de bijnieren
-Filmpje

Slide 3 - Slide

​Hormonen zijn stoffen die allerlei _______ in je lichaam regelen en die bepaalde organen aansturen.
Hormonen worden gemaakt in _______.
De hormoonklieren geven de hormonen af aan het _______.
Zo worden de hormonen vervoerd door het hele lichaam.
Elk soort hormoon werkt _______.
Dit betekent dat een hormoon alleen werkzaam is op één bepaald orgaan of weefsel.
Andere organen of _______ reageren dus niet op dat hormoon.
Alle hormoonklieren bij elkaar noem je het _______.

Sleep de woorden naar de juiste plek.
weefsel
hormoonklier
bloed
processen
specifiek
hormoonstelsel

Slide 4 - Drag question

Hoe ontstaat dwerggroei?

Slide 5 - Open question

Welke verschijnselen kunnen zich voordoen als bij iemand de schildklier te weinig schildklierhormoon produceert?

Slide 6 - Open question

De schildklier regelt niet...
A
stofwisseling
B
groei
C
spierkracht
D
ontwikkeling

Slide 7 - Quiz

De eilandje van Langerhans en de bijnieren
Dankzij de glucose in je ontbijt kun je je op school goed concentreren. Glucose is de belangrijkste brandstof in je lichaam. Zonder glucose krijg je lichaam geen energie en werken je cellen niet meer. De hoeveelheid glucose in je bloed wordt door hormonen geregeld.

Slide 8 - Slide

De eilandjes van Langerhans
De eilandjes van Langerhans zijn groepjes cellen die tussen de cellen van de alvleesklier liggen. De alvleesklier is een verteringsklier. De eilandjes van Langerhans produceren de hormonen insuline en glucagon. Deze hormonen houden het glucosegehalte van het bloed min of meer constant.

Slide 9 - Slide

De eilandjes van Langerhans
In je voedsel komen vrijwel altijd koolhydraten voor. Koolhydraten worden in je darmkanaal verteerd tot o.a. glucose. Glucose wordt door de wand van de dunne darm heen op genomen in het bloed. Bloed bevat gemiddeld 0,1 % glucose. Het glucosegehalte van het bloed wordt ook wel de bloedsuikerspiegel genoemd. Bij gezonde mensen wordt de bloedsuikerspiegel min of meer constant gehouden.  
Na een koolhydraatrijke maaltijd kan het glucosegehalte van het bloed hoger worden dan 0,1%. De eilandjes van Langerhans reageren daarop door veel insuline te produceren. Onder invloed van insuline wordt glucose in de lever en spieren omgezet in glycogeen. Glycogeen is een reservestof die wordt opgeslagen in de lever en in spieren. Door het omzetten van glucose in glycogeen daalt het glucosegehalte van het bloed.
Bij lichamelijke inspanning vindt in de cellen veel verbranding plaats. De cellen halen dan glucose in het bloed. Als het glucosegehalte van het bloed lager wordt dan 0,1%, reageren de eilandje van Langerhans daarop door veel glucagon te produceren. Onder invloed van glucagon wordt glycogeen in de lever en in spieren omgezet in glucose. De glucose wordt opgenomen in het bloed. Hierdoor stijg het glucosegehalte van het bloed. 

Slide 10 - Slide

Insuline en glucagon
Insuline en glucagon hebben een tegengestelde werking aan elkaar. In de afbeelding is de regeling van het glucosegehalte van het bloed schematisch weergeven.

Slide 11 - Slide

Diabetes
Bij mensen met diabetes (suikerziekte) produceren de eilandjes van Langerhans te weinig insuline en/of reageert het lichaam niet goed meer op insuline. Er wordt minder glucose omgezet in glycogeen, waardoor het glucosegehalte van het bloed stijgt. Het glucosegehalte kan tot maximaal 0,16% oplopen. Stijgt het glucosegehalte tot boven 0,16%, dan wordt glucose met de urine uitgescheiden. Men zegt dan: 'Er zit suiker in de urine.'
Om het insulinetekort aan te vullen, kunnen mensen met diabetes extra insuline toegediend krijgen. Meestal leren diabetespatiënten bij zichzelf insuline in te spuiten of ze gebruiken een insulinepomp. De hoeveelheid insuline die wordt ingespoten en de hoeveelheid voedsel die de patiënt gebruikt, moeten goed op elkaar worden afgestemd. Dit kan een diabetespatiënt zelf checken met een 
bloedglucosemeter. Een diabetespatiënt kan 
verder een volledig normaal leven leiden. 

Slide 12 - Slide

Diabetes
Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Er zijn twee type diabetes: type 1 en type 2.
Bij diabetes type 1 zijn de cellen die insuline maken kapot. Deze cellen maken weinig tot geen insuline aan. Hierdoor krijgen de cellen in de lever en spieren geen signaal dat ze glucose moeten opnemen.
Bij diabetes type 2 maakt de alvleesklier te weinig 
insuline en/of zijn de cellen van de lever en spieren
niet of minder gevoelig voor de insuline. Gevolg
minder of geen opname van glucose door de lever 
en spieren.
Diabetes type 2 wordt veroorzaakt door een 
ongezonde levensstijl.

Slide 13 - Slide

De bijnieren
De bijnieren liggen als kapjes bovenop de nieren. De bijnieren produceren het hormoon adrenaline. Wanneer je woedend of bang bent, of wanneer je ergens enorm van schrikt, geven de bijnieren adrenaline af aan het bloed. Onder invloed van adrenaline wordt glycogeen in de lever en spieren omgezet in glucose. De glucose wordt opgenomen in het bloed. Hierdoor stijgt het glucosegehalte van het bloed. Verder gaat onder invloed van adrenaline het hart sneller slaan en versnelt de ademhaling. Adrenaline is het enige hormoon met een snelle, kortdurende werking. Adrenaline stelt het lichaam in staat in situaties van grote spanning snel te handelen.

Slide 14 - Slide

Verder lezen
Lees nog eens over de eilandjes van Langerhans en de bijnieren via deze link:
https://maken.wikiwijs.nl/88501#!page-2572207

Slide 15 - Slide

In welk orgaan liggen de eilandjes van Langerhans?

Slide 16 - Open question

Waar wordt het hormoon gemaakt?

adrenaline
glucagon
insuline
eilandjes van Langerhans
eilandjes van Langerhans
bijnieren

Slide 17 - Drag question

Wat is de functie van de hormonen die door de eilandjes van Langerhans worden geproduceerd?

Slide 18 - Open question

Welke beweringen over adrenaline zijn juist?
1. adrenaline heeft een langdurige werking
2. adrenaline laat het hart sneller kloppen
3. adrenaline zorgt ervoor dat glucose wordt opgeslagen als glycogeen.
4. door adrenaline ga je langzamer ademen
5. door adrenaline kun je snel reageren.

Slide 19 - Open question

Welk hormoon produceren de eilandjes van Langerhans als het glucosegehalte van het bloed hoger wordt dan 0,1%?
A
adrenaline
B
glucagon
C
insuline

Slide 20 - Quiz

Wat is het gevolg van de hogere glucosegehalte van het bloed?
Het gevolg hiervan is dat er .................  glucose wordt omgezet in glycogeen. Daardoor gaat het bloed .................. glucose bevatten. Het glucosegehalte ...............
Als het glucosegehalte van het bloed lager wordt dan 0,1%, reageren de eilandjes van Langerhans hierop door veel .................  te produceren. Dit heeft tot gevolg dat er ....................  glycogeen wordt omgezet in glucose waardoor het bloed .................  glucose gaat bevatten. Het glucosegehalte ................. 

meer
stijgt
daalt
meer
minder
glucagon
insuline
meer
minder
stijgt

Slide 21 - Drag question

Lees de tekst hiernaast.

Leg uit dat insuline een hormoon is.

Slide 22 - Open question

Leg uit hoe Rebecca zelf het glucosegehalte van haar bloed kan regelen.

Slide 23 - Open question

Op een bepaald moment heeft Rebecca een verkeerde hoeveelheid insuline ingespoten. Zij gaat zich daardoor zwak en trillerig voelen. De klachten gaan over zodra ze een suikerklontje heeft gegeten.

Rebecca te veel of te weinig insuline ingespoten? Leg je antwoord uit.

Slide 24 - Open question

Bij spanning neemt de adrenalineproductie toe. ‘Thrill seekers’ zijn mensen die altijd op zoek zijn naar spanning. Zij zoeken steeds gevaarlijke situaties op om een adrenalinekick te krijgen.

Leg uit waardoor ‘thrill seekers’ een kick krijgen van adrenaline.

Slide 25 - Open question

In afbeelding is het verband tussen het glucosegehalte van het bloed in een beenslagader van een vrouw en de tijd weergegeven in een diagram. De vrouw levert in deze tijd geen grote inspanning. Op tijdstip 1 eet zij een paar boterhammen met aardbeien en suiker. Tot tijdstip 5 eet zij verder niets meer. Leg uit waardoor de stijging van het glucosegehalte van het bloed tussen tijdstip 1 en 2 wordt veroorzaakt.

Slide 26 - Open question

Welk hormoon beïnvloedt tussen tijdstip 2 en 3 het glucosegehalte van het bloed? Leg je antwoord uit.

Slide 27 - Open question

Welk hormoon beïnvloedt tussen tijdstip 3 en 4 het glucosegehalte van het bloed? Leg je antwoord uit

Slide 28 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 29 - Open question

Schrijf 2 dingen op die je deze les geleerd hebt.

Slide 30 - Open question

Slide 31 - Link

Slide 32 - Video