Autisme

AUTISME
1 / 44
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-4

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

AUTISME

Slide 1 - Slide

Programma
 • Wat is autisme 
 • Structuur
 • Autisme in het kort
 • Vormen van autisme
 • Wat is de waarheid bij mensen met autisme 
 • Geef me de 5
 • Overprikkeling

Slide 2 - Slide

Beschrijf in eigen woorden wat jij denkt dat autisme is en wat dit voor iemand kan beteken in zijn of haar leven

Slide 3 - Open question

DSMV
 • Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactieBeperkte zich herhalende gedragspatronen
 • zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn
 • over- of onderreageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving
C. De verschijnselen zijn aanwezig vanaf de vroegste kindertijd (maar worden soms pas later onderkend).
D. De verschijnselen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke levensgebieden.
E. De stoornissen kunnen niet beter verklaard worden door een verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand en de sociale communicatie moet minder zijn dan past bij het cognitieve niveau.

Slide 4 - Slide

Autisme in het kort
 • Ontwikkelingsstoornis
 • 5 soorten autisme
 • 1 op de 42 jongens
 • 1 op de 189 meisjes 
 • 40/60% heeft een verstandelijke beperking

Slide 5 - Slide

Algemene kenmerken
Moeite met het leggen van verbanden
Hang naar rituelen en obsessies
Gebrek aan verbeeldend vermogen
Moeite met sociaal gedrag
Gebrekkige executieve functies

Slide 6 - Slide

Algemene kenmerken
Moeite met beurtverdeling
moeite met gezichtsuitdrukkingen
mimiek is "vlak"
moeite met aandacht verdelen
vaak eenzijdige interesses
oog voor detail

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

En ook....
Weerstand tegen verandering
Taal is vaak abstract voor hen
Fixatie of gehechtheid aan voorwerpen
houterige en/ of eenzijdige motoriek
Tics
Snel afgeleid
Verwerking verloopt trager
moeite met reflecteren
voorkeur voor veel herhaling
rigide taakaanpak

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wat heb je net gezien?

Slide 13 - Mind map

Slide 14 - Slide

Wat is volgens jou structuur bieden.

Slide 15 - Open question

Structuur bieden en communiceren

Slide 16 - Slide

Vormen van autisme
 • PDD NOS 
 •  Asperger 
 • Autistische stoornis
 • Syndroom van Rett
 • Desintegratieve stoornis 

Slide 17 - Slide

Waarheid
Een ieder heeft zijn eigen waarheid, soms is die waarheid gebaseerd op andere inzichten en belevingen. 
Bij autisme kom je dit vaak tegen.

Slide 18 - Slide

Een methodiek 
"Geef me de vijf" (Colette de Bruin) is een methodiek die je kan ondersteunen in het omgaan met mensen met autisme. 

Slide 19 - Slide

Welke vijf
Wat gaat er gebeuren 
Waar gaat het gebeuren
Wanneer gaat het gebeuren
Wie doen er mee
Hoe gaan we het doen

Slide 20 - Slide

Waar kan iemand met ASS allemaal door overprikkeld raken?

Slide 21 - Open question

De sensorische hel

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Boosheid bij ASS
 • Informatie komt, sterk of zwak, binnen via de zintuigen.
 • Er worden lijntjes gemaakt in de hersenen, deze komen bij mensen met ASS vaak in de knoop = puzzeltijd
 • De lijntjes komen uiteindelijk in een ''cirkel'' als dit goed gaat werken de hersenen op de juiste manier samen. Informatie wordt dan gezien in de context van de situatie, daarna wordt interpretatie aan gegeven en vervolgt er een passende reactie = dit gaat vaak mis
 • Als de cirkel half of foutief wordt gevormd, volgen er ongepaste of onduidelijke gedragingen en reactie
 • Hier is begeleiding bij nodig, daarom is het zo belangrijk dat je weet wat autisme is en hoe je er mee om moet gaan.

Slide 24 - Slide

Oorzaken
Onbekend
Functiestoornis van de hersenen
Erfelijk? Kan
Psychologische en sociale factoren kunnen bijdragen aan de ernst van de aandoening
Niets te maken met de opvoeding - geen schuld ouders

Slide 25 - Slide

Diagnose
Symptomen zijn al in eerste jaar te zien
Diagnose kan vanaf 24 maanden door psychiater gesteld worden op basis van gedragsobservatie.
Consultatiebureau/Huisarts 
Jeugdpsychiater

Slide 26 - Slide

Boosheid begint meestal met overprikkeling en gaat snel over in boosheid of agressie als er nog meer prikkels binnenkomen waar geen plaats meer voor is.

Slide 27 - Slide

Wat doe je als je merkt dat iemand overprikkelt is? Wat vooral niet?

Slide 28 - Open question

Wat kan jij doen bij overprikkeling
 • Geef iemand met autisme zo min mogelijk prikkels.
 • Praat in korte duidelijke zinnen.
 • Rustige houding
 • Bied veiligheid
 • Trigger wegnemen

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Meer info
Wil je meer uitleg over hoe autisme werkt en hoe je er mee om kunt gaan:
https://www.youtube.com/results?search_query=geef+me+de+vijf 

Slide 31 - Slide

Bronnen
https://www.geefmede5.nl/home
https://symptomen-autisme.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
https://sensonate.nl/
https://hoogsensitief.nl/Slide 32 - Slide

Extra dia's

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Wat is autisme? --> Bijkomende diagnoses
 • 70% kampt op en gegeven moment met klachten:
 1. Stemmingsstoornis/depressies
 2.  Angst- en/of dwangstoornis
 3.  Posttraumatische stress-stoornis (ptss)(heftige emoties)

Slide 41 - Slide

Wat is autisme? --> Bijkomende diagnoses
      4. Burn-out
      5. Persoonlijkheidsstoornis (complexe psychische stoornis)          6. Zelfbeeld of niet halen van (persoonlijke) doelen
 • Normale bevolking: 40%

Slide 42 - Slide

Wat is autisme? --> Bijkomende diagnoses
 • ADHD
 • Epilepsie

Slide 43 - Slide

Netflixseries over mensen met autisme

Atypical: over een middelbare scholier met autisme
Love on the Spectrum: documentaireserie over autisme en de liefde. 
The Bridge: Zweedse politieserie met in de hoofdrol een autistische vrouw. 
The Victims’ Game: een Taiwanese serie uit 2020 over autisme
Community: comedyserie over een bijzondere vriendengroep die elkaar ontmoeten op community college. Abed is autistisch.

Slide 44 - Slide