LA Uitleg van de LEH

Uitleg van de LEH
Eindopdracht
Leerdoelen van de LEH
Uitleg opbouw KD
Resultaat LEH
Wat is ondersteunen bij huishouden

1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Uitleg van de LEH
Eindopdracht
Leerdoelen van de LEH
Uitleg opbouw KD
Resultaat LEH
Wat is ondersteunen bij huishouden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

De eindopdracht
Uitleg eindopdracht

Slide 2 - Slide

Vertel aan de klas dat ze bij iemand thuis gaan schoonmaken.
Dat ze hiervoor contact moeten leggen, afspraken moeten maken, een plan van aanpak moeten schrijven, de schoonmaaktaken uit moeten voeren en een evaluatieformulier in moeten laten vullen
Aan de hand van de feedback cliënt en docent wordt een beoordelingsgesprek gevoerd
Leeractiviteiten
 1. Kennismaken met ondersteunen bij wonen en huishouden
 2. Methodisch werken
 3. Ergonomisch werken
 4. Veilig, hygiënisch en milieubewust schoonmaken
 5. De schone opgeruimde ruimte
 6. Schoonmaakmiddelen- en materialen
 7. Was verzorgen
 8. Schoeisel verzorgen
 9. Vaardigheden uitvoeren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

En de vraag is
Huishouden

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Het kwalificatiedossier
 1. Beroepstaak
 2. Kerntaak
 3. Werkproces
 1. Profiel deel
 2. Basisdeel
Uitleg KD

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Basisdeel, KT1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
- B1-K1-W1: Bereidt werkzaamheden voor en stemt af 
- B1-K1-W2: Maakt ruimtes gebruiksklaar 
- B1-K1-W3: Treedt op als aanspreekpunt 
- B1-K1-W4: Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit 
- B1-K1-W5: Assisteert bij voorraadbeheer
- B1-K1-W6: Draagt bij aan een veilige situatie 
- B1-K1-W7: Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit 
- B1-K1-W8: Voert werkzaamheden uit gericht op voeding 
- B1-K1-W9: Evalueert de werkzaamheden 
Uitleg

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Profieldeel
Kerntaak1: Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn

 1. WP 1: ondersteunt bij wonen en huishouden
 2. WP 2: ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 3. WP 3: assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten
Uitleg

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

En de vraag is
Wat ga je leren deze leereenheid?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Waar begin je mee als je een plan van aanpak gaat maken?
A
Doelen
B
Eindproduct
C
Te leren theorie
D
Te leren vaardigheden

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

SMART is een methode om doelen te stellen. Waar staan de letters S M A R en T voor?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Uit welke stappen bestaat de eindopdracht van deze leereenheid?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Zijn er nog vragen?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions