TV3: Imparfait

1 / 40
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

 Chapitre 4

IMPARFAIT=>
onvoltooid verleden tijd Slide 2 - Slide

Aujourd'hui
- de imparfait leren vormen
-de imparfait leren vertalen

Slide 3 - Slide

IMPARFAIT

(onvoltooid verleden tijd)

In het Nederlands is de o.v.t.  Bijvoorbeeld:

lopen >> ik liep

hebben> ik had

gaan >> ik ging

en ga zo maar door !

Slide 4 - Slide

IMPARFAIT
je kunt deze tijd maken met een

een STAM  +  een UITGANG
Slide 5 - Slide

STAM
begin met het werkwoord in de tegenwoordige tijd
en bedenk/zoek op: de NOUS-vorm
nemen -> prendre
-> nous prenons 

haal daar -ons van af en je hebt de stam :   pren-

Slide 6 - Slide

HELE WERKWOORD

kijken - regarder
werken - travailler 
vinden - trouver
nemen/pakken - prendre
!!!
zijn - être 
NOUS-VORM

nous regardons 
nous travaillons
nous trouvons
nous prenons
!!!
nous sommes 
stam: ét-

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

onderwerp
stam
uitgang
vertaling
je/j'
habit
ais
ik woonde
tu
habit
ais
jij woonde
il/elle
habit
ait
hij/zij woonde
nous
habit
ions
wij woonden
vous
habit
iez
jullie woonden/u woonde
ils/elles
habit
aient
zij woonden

Slide 9 - Slide

werkwoord
nous-vorm présent
stam imparfait
parler
nous parlons
parl
finir
nous finissons
finiss
avoir
nous avons
av
être
-
ét
faire
nous faisons
fais
aller
nous allons
all
vouloir
nous voulons
voul
pouvoir
nous pouvons
pouv

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Combineer de personen met de juiste uitgangen van de imparfait
-ais
-ais
- ait
- ions
- iez
-aient
Je
Tu
il/elle/on
Nous
Vous
Ils / elles

Slide 20 - Drag question

Let op:
De verleden tijd van il y a =
Il y avait

il y a = er is / er zijn
il y avait = er was /er waren

Slide 21 - Slide

Zet onderstaande zinnen in de imparfait
Je suis au concert. 
Vous parlez anglais. 
Elle a 15 ans. 
Tu fais du sport? 

Slide 22 - Slide

Zet onderstaande zinnen in de imparfait
Je suis au concert. J'étais au concert.
Vous parlez anglais. Vous parliez anglais.
Elle a 15 ans. Elle avait 15 ans.
Tu fais du sport? Tu faisais du sport?

Slide 23 - Slide

Zet in de imparfait
il (travailler)
A
il travaillais
B
il travaillait
C
il travaillerais
D
il travaillerait

Slide 24 - Quiz

Zet in de imparfait
on (avoir)
A
on avais
B
on avions
C
on avait
D
on avaient

Slide 25 - Quiz

Zet in de imparfait
Je/j (être)
A
je sommais
B
j'était
C
j'étais
D
je serais

Slide 26 - Quiz

Zet in de imparfait
mes parents (vouloir)
A
mes parents voudrais
B
mes parents voulais
C
mes parents voulaient
D
mes parents voudraient

Slide 27 - Quiz

Goed vervoegd?
j'avais
A
B

Slide 28 - Quiz

Goed vervoegd?
vous étions
A
B

Slide 29 - Quiz

Goed vervoegd?
ils parlaient
A
B

Slide 30 - Quiz

Goed vervoegd?
ils parlaient
A
B

Slide 31 - Quiz

Koppel de persoonlijke voornaamwoorden aan het juiste werkwoord.
avait
parlais
habitions
faisaient
étais
achetiez
tu
nous
ils
vous
il
je

Slide 32 - Drag question

Et maintenant?
Ga naar VERBUGA.EU
In de linkerkolom: vinkje voor Passé Composé, Présent en Imparfait
Oefen met de volgende onregelmatige werkwoorden:    
ALLER – AVOIR – ÊTRE – FAIRE – PRENDRE 
en met deze regelmatige werkwoorden:
AIMER – ARRIVER – CHERCHER – DONNER – PARLER – REGARDER - RESTER

Slide 33 - Slide

Les devoirs (pour le prochain cours)
Faire: Supplément: exercices  A, B, C (du supplément, Chapitre 4)

Apprendre: Voca 4-7

Herhalen: Voca Le Français en Classe 1 et 2 (Quizlet)


Slide 34 - Slide

vertaal Frans-Nederlands:
denk in stappen:
- van welk werkwoord komt deze stam?
- wat betekent dat werkwoord?
- wat staat hier dan in de verleden tijd?

Slide 35 - Slide

vertaal:
il avait

Slide 36 - Open question

vertaal:
nous étions

Slide 37 - Open question

vertaal:
j'écoutais

Slide 38 - Open question

vertaal:
on allait

Slide 39 - Open question

Vragen?

Slide 40 - Mind map