Paragraaf 4.1

'De verzorgingsstaat'
Paragraaf 4.  Geschiedenis
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

'De verzorgingsstaat'
Paragraaf 4.  Geschiedenis

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat de verzorgingsstaat inhoudt
 • over de geschiedenis van de verzorgingsstaat
Ik leer..

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Welzijnsdilemma
Links
Midden
 • Bestaanszekerheid
 • Solidariteit
Rechts
 • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Links
Midden
Rechts

Slide 4 - Drag question

Bronnen afbeeldingen:
 • http://www.berthoman.eu/Publicaties/Zorg/mobile/ 
 • https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=NAGO02%3AIISG-30051001754735
 • https://zorgenz.nl/solidariteit-in-de-zorg-niet-vanzelfsprekend/

Slide 5 - Video

This item has no instructions

De verzorgingsstaat
Samenleving waarin de overheid  alle burgers helpt te voorzien in hun basisbehoeften.
'Sociale uitvinding'

Slide 6 - Slide

Uitleg verzorgingsstaat 
§4.1 De geschiedenis 
van de verzorgingsstaat

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Middeleeuwen
Zorg: afhankelijk van geestelijken!

Slide 8 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 

Bron afbeelding: middeleeuws gasthuis Ten Bunderen
Vanaf de 16e eeuw
Armenzorg in de 16e eeuw. 

Slide 9 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 
Industriële revolutie
Een spotprent uit de Volkskrant over kinderarbeid in de industriële revolutie. 
Industriële revolutie: Mens- en paardenkracht worden vervangen door stoomkracht en elektrische kracht.

Slide 10 - Slide

Klik op het vraagteken voor de uitleg van de industriële revolutie en klik op het oogje voor een spotprent over kinderarbeid uit die tijd. 
Samuël van Houten (1874)
Sociale wetgeving
Kinderwetje van Van Houten - 
De fabriekskinderen: 
"Leve mijnheer van Houten"

Slide 11 - Slide

Klik op het vraagteken voor een afbeelding uit een oude krant van die tijd (1874, Elias Spanier).
Vakbonden en partijen

Slide 12 - Slide

Uitleg vakbonden/ partijen.
Filmpje: Geschiedenis van de vakbond van typografen/ uitleg vakbonden. 

Slide 13 - Video

Filmpje: geschiedenis Nederlandse vakbond/ uitleg vakbonden/ sociale wetten.  
 • Ongevallenwet 
 • Invaliditeitswet 
 • AOW
 • Algemene Bijstandswet
 • WAO
Gemengde economie 
Systeem waarin de overheid en de vrije markt allebei invloed hebben. 

Slide 14 - Slide

Uitleg wetten. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'gemengde economie'
Poldermodel
Overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers om gezamenlijk afspraken te maken over werkgelegenheid en arbeidskwesties. 

Slide 15 - Slide

Uitleg poldermodel. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'poldermodel'. 
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Middeleeuwen
Industriële Revolutie 
Vakbonden en partijen
Poldermodel
Armenzorg
Afhankelijkheid van geestelijken 
Meer welvaart, meer ongelijkheid 
Kinderwetje van Van Houten 
Gemengde economie
Armenzorg door rijken
Ongevallenwet
Invaliditeitswet

Slide 16 - Drag question

De juiste gebeurtenissen/ situaties moeten naar de juiste tijdsperiode gesleept worden. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions