Geschiedenis & inrichting van de verzorgingsstaat

'De verzorgingsstaat'
Inrichting & Geschiedenis
1 / 43
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Instructions

Maatschappijleer havo hoofdstuk 4.1 & 4.2 (Seneca)
'De verzorgingsstaat': Geschiedenis & Inrichting

Items in this lesson

'De verzorgingsstaat'
Inrichting & Geschiedenis

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat de verzorgingsstaat inhoudt
 • over de geschiedenis van de verzorgingsstaat
 • hoe de verzorgingsstaat is opgebouwd
 • hoe de verzorgingsstaat kan veranderen
 • welke verschillende wetten er horen bij de verzorgingsstaat
Ik leer..

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions


Stelling: Iedereen heeft 
recht op een basisinkomen
A
Eens
B
Oneens

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Welzijnsdilemma
Links
Midden
 • Bestaanszekerheid
 • Solidariteit
Rechts
 • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Links
Midden
Rechts

Slide 6 - Drag question

Bronnen afbeeldingen:
 • http://www.berthoman.eu/Publicaties/Zorg/mobile/ 
 • https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=NAGO02%3AIISG-30051001754735
 • https://zorgenz.nl/solidariteit-in-de-zorg-niet-vanzelfsprekend/
De verzorgingsstaat
Samenleving waarin de overheid  alle burgers helpt te voorzien in hun basisbehoeften.
'Sociale uitvinding'

Slide 7 - Slide

Uitleg verzorgingsstaat 
§4.1 De geschiedenis 
van de verzorgingsstaat

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Middeleeuwen
Zorg: afhankelijk van geestelijken!

Slide 9 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 

Bron afbeelding: middeleeuws gasthuis Ten Bunderen
Industriële revolutie
Een spotprent uit de Volkskrant over kinderarbeid in de industriële revolutie. 
Industriële revolutie: Mens- en paardenkracht worden vervangen door stoomkracht en elektrische kracht.

Slide 10 - Slide

Klik op het vraagteken voor de uitleg van de industriële revolutie en klik op het oogje voor een spotprent over kinderarbeid uit die tijd. 
Vanaf de 16e eeuw
Armenzorg in de 16e eeuw. 

Slide 11 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 
Samuël van Houten (1874)
Sociale wetgeving
Kinderwetje van Van Houten - 
De fabriekskinderen: 
"Leve mijnheer van Houten"

Slide 12 - Slide

Klik op het vraagteken voor een afbeelding uit een oude krant van die tijd (1874, Elias Spanier).
Vakbonden en partijen

Slide 13 - Slide

Uitleg vakbonden/ partijen.
Filmpje: Geschiedenis van de vakbond van typografen/ uitleg vakbonden. 

Slide 14 - Video

Filmpje: geschiedenis Nederlandse vakbond/ uitleg vakbonden/ sociale wetten.  
 • Ongevallenwet 
 • Invaliditeitswet 
 • AOW
 • Algemene Bijstandswet
 • WAO
Gemengde economie 
Systeem waarin de overheid en de vrije markt allebei invloed hebben. 

Slide 15 - Slide

Uitleg wetten. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'gemengde economie'
Poldermodel
Overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers om gezamenlijk afspraken te maken over werkgelegenheid en arbeidskwesties. 

Slide 16 - Slide

Uitleg poldermodel. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'poldermodel'. 
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Middeleeuwen
Industriële Revolutie 
Vakbonden en partijen
Poldermodel
Armenzorg
Afhankelijkheid van geestelijken 
Meer welvaart, meer ongelijkheid 
Kinderwetje van Van Houten 
Gemengde economie
Armenzorg door rijken
Ongevallenwet
Invaliditeitswet

Slide 17 - Drag question

De juiste gebeurtenissen/ situaties moeten naar de juiste tijdsperiode gesleept worden. 
Zorgen over verzorgingsstaat
WAO           WIA (2005)


Verhoging AOW leeftijd (2011)

Slide 18 - Slide

Uitleg. 
Nieuwe wet studiefinanciering (2015) 

Zorgen over verzorgingsstaat
Video: Leenstelsel

Slide 19 - Slide

Focus casus zorgen over verzorgingsstaat: nieuwe wet studiefinanciering. 
1

Slide 20 - Video

This item has no instructions

04:56
Vind jij dat deze nieuwe wet past bij het poldermodel dat wij in Nederland hebben?
Vind jij dat deze nieuwe wet past bij het poldermodel dat wij in Nederland hebben?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions


Deze wet beïnvloedt niet alleen de studenten van nu, maar misschien ook jou als toekomstige student! 
Want vind jij zelf van deze wet? 

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

§4.2 De inrichting
van de verzorgingsstaat

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Welzijnsdilemma
Links
Midden
Bestaanszekerheid
Solidariteit
Rechts
Eigen verantwoordelijkheid
Verzorgingsstaat
V

Slide 24 - Slide

Solidariteit: een belangrijke basis voor de inrichting van de verzorgingsstaat. 


Wetten
Instituties
Instellingen
De inrichting van de verzorgingsstaat

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 26 - Video

This item has no instructions

00:48

Bij welk artikel van de grondwet past  het verbod van roken op stations? 
A
Art. 22.1: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
B
Art. 20.2: De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
C
Art. 20.1: De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

02:03

Met welk deel van het welzijnsdilemma heeft het rookverbod op stations niet te maken?
A
Bestaanszekerheid
B
Solidariteit
C
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Artikel 22.1: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Institutie: Zorgverzekering
Instelling: Ziekenhuis
De grondwet en
de Verzorgingsstaat

Slide 29 - Slide

Voorbeeld inrichting verzorgingsstaat door middel van grondwetsartikel 21 lid 1:
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Artikel 19
1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der
overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
Artikel 20
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
De Grondwet en de Verzorgingsstaat

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Artikel 22
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der
overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
Artikel 23
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

De Grondwet en de Verzorgingsstaat

Slide 31 - Slide

This item has no instructions


Zoek een foto op internet die past bij artikel 22.3 van de grondwet: 'Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.'

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

Artikel 21
Artikel 20
Artikel 19
Artikel 23

Slide 33 - Drag question

Uitleg opdracht:
Klik op de hotspots om de afbeeldingen te zien. Sleep de hotspots naar het juiste artikel van de grondwet. 
3

Slide 34 - Video

This item has no instructions

01:37

Bij welke waarde van het welzijnsdilemma past dit?
Bij welke waarde van het welzijnsdilemma past dit?
A
Solidariteit
B
Bestaanszekerheid
C
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

02:25

Bij welk artikel van de grondwet
past deze steun?
Bij welk artikel van de grondwet 
past deze steun?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

06:22

Welk deel van het welzijnsdilemma vind jij bij de toeslagaffaire passen? Waarom?
Welk deel van het welzijnsdilemma vind jij bij de toeslagaffaire passen? Waarom?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Slide 38 - Video

Samenvattingsvideo over de geschiedenis van de verzorgingsstaat. 

Achtergrondinformatie bij de lesstof vindt u op onze 'online portal':  
http://maatschappij-leer.nl/online-portal-havo-maatschappijleer/havo-h04/1geschiedenisverzorgingsstaat/

Slide 39 - Video

Samenvattingsvideo over de inrichting van de verzorgingsstaat.

Achtergrondinformatie bij de lesstof vindt u op onze 'online portal':

http://maatschappij-leer.nl/online-portal-havo-maatschappijleer/havo-h04/1geschiedenisverzorgingsstaat/
http://maatschappij-leer.nl/online-portal-havo-maatschappijleer/havo-h04/2oefenenmetdegrondwet/#page-content
Wat heb je deze les geleerd?
 • wat de verzorgingsstaat inhoudt
 • over de geschiedenis van de verzorgingsstaat
 • hoe de verzorgingsstaat is opgebouwd
 • hoe de verzorgingsstaat kan veranderen
 • welke verschillende wetten er horen bij de verzorgingsstaat
Ik heb geleerd..
Tekst

Slide 40 - Slide

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 41 - Open question

This item has no instructionsWat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 42 - Open question

This item has no instructions

Einde van de les: 'De verzorgingsstaat: Inrichting & Geschiedenis'
De volgende Seneca-les gaat over:
Functies van de verzorgingsstaat

Slide 43 - Slide

This item has no instructions