BK3 26 t/m 7 oktober

les 1
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Other languagesSecondary Education

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

les 1

Slide 1 - Slide

Deze les
Absenten
Klas vs. Bartnick 
Uitleg van een VD een BN maken
Opdrachten maken

Slide 2 - Slide

absenten

Slide 3 - Slide

klas vs. Bartnick
Ik heb  aan de kust van Portugal gesurft. (ga naast je tafel staan)
Ik heb aan de kust van Portugal gesurfd. (ga op de tafel zitten)

Slide 4 - Slide

van een VD een BN maken
Wat is een voltooid deelwoord?
Wat is een bijvoeglijk naamwoord?

Slide 5 - Slide

Voorbeeld
De brandweer heeft de brand (blussen)...................
De ............................. brand.

Slide 6 - Slide

spellingsregel:
Neem over in je schrift:

Een bijvoeglijk naamwoord moet je altijd zo kort mogelijk opschrijven. Let er wel op dat je het woord zo opschrijft dat het nog goed uit te spreken is.

Slide 7 - Slide

regels bijvoeglijk naamwoord
 • Een bijvoeglijk naamwoord eindigt meestal op een -e een leuke dag
 • Als een bijvoeglijk naamwoord over een materiaal gaat, dan -en een houten tafel
 • Als het een modern materiaal is, dan niets een plastic stoel
 • Bij een het-woord verdwijnt de -e als je er een voor zet het leuke boek, een leuk boek
 • Een voltooid deelwoord waar een bn van gemaakt is, schrijf je zo kort mogelijk. de verlate trein

Slide 8 - Slide

voorbeelden
Ik heb een taart gebakken.
de gebakken taart                                let op de -n

Ik heb de plant verpot.
de verpotte plant                                 hier geen -n want het VD heeft ook geen -n

Ik heb mijn vinger verbrand.           hier geen -n want het VD heeft ook geen -n
de verbrande vinger                           geen dubbele medeklinker!

Slide 9 - Slide

Maken:
Basis: blz. 86 opdracht 2, 3, 4, 6, 7
Kader: blz. 85 opdracht 1, 2, 3, 4

Slide 10 - Slide

les 2

Slide 11 - Slide

Deze les
Absenten
Klas vs. Bartnick 
Uitleg spelling werkwoorden uit het Engels
Dictee
Opdrachten maken

Slide 12 - Slide

absenten

Slide 13 - Slide

klas vs. Bartnick
Johan datete gister voor het eerst met Emma (ga naast je tafel staan)
Johan date gister voor het eerst met Emma (ga op de tafel zitten)

Slide 14 - Slide

Uitleg spelling Engelse werkwoorden
Johan datete gister voor het eerst met Emma.

Vuistregel: schrijf eerst de ik-vorm op. Daar schrijf je de vervoeging achter zoals je gewend bent van de spellingsregels.

pvtt, pvvt, vd


Slide 15 - Slide

Uitleg spelling Engelse werkwoorden
Je moet tijdens het pinnen opletten dat je pas niet geskimd wordt. (skimmen)

Vuistregel: alleen dubbele medeklinkers als dit voor de Engelse uitspraak nodig is, anders gewoon zoals je dit in het NL ook doet.

Marie appte haar moeder nog snel voordat de les begon.


Slide 16 - Slide

Wat is goed gespeld?
A
Ik heb jaren gevolleybald
B
Ik heb jaren gevolleyballd

Slide 17 - Quiz

Wat is goed gespeld?
A
Job heeft het document gedeleted
B
Job heeft het document gedeletet

Slide 18 - Quiz

Mijn zus (saven t.t.) .... haar document.
A
safet
B
savet
C
savt
D
saved

Slide 19 - Quiz

Hij is snel (finishen) ...
A
gefinisht
B
gefinishd
C
gefinishet
D
gefinished

Slide 20 - Quiz

Ik (deleten t.t.) ... mijn map.
A
delet
B
delete
C
delt
D
deled

Slide 21 - Quiz

dictee

Slide 22 - Slide

Maken:
Basis vanaf blz. 91 opdracht 8, 9, 10
Kader: vanaf blz. 90 opdracht 6, 7

Slide 23 - Slide

Les 3

Slide 24 - Slide

Deze les
Absenten
Klas vs. Bartnick 
woordkaartjes maken

Slide 25 - Slide

donderdag 20 oktober
so taalbeheersing
Blok 1 en 2 grammatica, spelling en over taal (dus ook de woordkaartjes die je gemaakt hebt.

Slide 26 - Slide

Maken
Basis: opdracht 1, 2, 3, 4, 5 maken, woordkaartjes niet bij opdracht 4 blz. 93-95

Kader: opdracht 1, 2 blz. 91/92
 • eerst de opdrachten maken
 • dan laten zien aan BTNC
 • dan nakijken
 • dan woordkaartjes maken

Slide 27 - Slide

les 4

Slide 28 - Slide

Deze les
Absenten
Klas vs. Bartnick 
Afmaken woordkaartjes/Quizlet

Slide 29 - Slide

absenten

Slide 30 - Slide

klas vs. Bartnick
Jan savede de bestanden niet goed. (ga naast je tafel staan)
Jan savete de bestanden niet goed.  (ga op de tafel zitten)

Slide 31 - Slide

Basis: opdracht 1, 2, 3, 4, 5 maken, woordkaartjes niet bij opdracht 4 blz. 93-95

Kader: opdracht 1, 2 blz. 91/92
 • eerst de opdrachten maken
 • dan laten zien aan BTNC
 • dan nakijken
 • dan woordkaartjes maken

Slide 32 - Slide