VOC en WIC

De V.O.C. en de W.I.C.
1 / 24
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

De V.O.C. en de W.I.C.

Slide 1 - Slide

Resumé
Korte herhaling wat we behandeld hebben over de VOC.
Aan het einde van de les worden er door middel van rad vragen gesteld. Noteer daarom aantekeningen op papier.

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Je kan:
  • Uitleggen hoe de VOC en WIC onstonden
  • Beschrijven wat de VOC en WIC deden

Slide 3 - Slide
Handel over land
Hoe specerijen eerst in Europa kwamen

Slide 4 - Slide


Route V.O.C. 
Hoe specerijen in de Gouden Eeuw in Europa kwamen

Slide 5 - Slide

Compagnie = (handels)bedrijf

Slide 6 - Slide

Wat is een compagnie
A
Specerijen
B
Handelsbedrijf
C
Een soort schip
D
Pakhuis voor goederen

Slide 7 - Quiz

Hoe zorgden de losse compagnieën ervoor dat iedereen minder verdiende?

Slide 8 - Open question

Oprichting VOC
1602: Einde alle losse compagnieën
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) wordt opgericht
VOC krijgt een monopolie

Monopolie betekent dat je de enige bent die in iets handelt
Extra
De VOC wilde geld verdienen, maar deed ook aan nijverheid. Zo lieten ze bijvoorbeeld schepen en zeilen maken. Dit noemen we handelskapitalisme

Slide 9 - Slide

Waar staan de letters VOC voor?
A
Verenigde Oosterse Compagnie
B
Verzamelde Oost-Indische Compagnieën
C
Verenigde Oost-Indische Compagnie
D
Verzamelde Oosterse Compagnie

Slide 10 - Quiz

Wat is een monopolie?
A
een bedrijf die handelt in Oost-Indië
B
Een bedrijf die producten verkoopt in Azië.
C
Een bedrijf die producten koopt in Azië.
D
een product wordt slechts door één partij wordt aangeboden

Slide 11 - Quiz

Maar ook in het westen
Ook in het westen ging Nederland handelen
Dit gebeurde door de West-Indische Compagnie (WIC)
De WIC handelde vooral in slaven

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Filmpje
Wat was de WIC?

Slide 14 - Slide

0

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Waar staan de letters WIC voor?
A
West-Indische Compagnie
B
Westers Ingestelde Compagnie
C
West-Iconische Compagnie
D
Welvaart-Indische Compagnie

Slide 19 - Quiz

Waarmee kopen de Nederlanders slaven? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Textiel
B
Kruiden
C
Drank
D
Wapens

Slide 20 - Quiz

Waarom zouden slaven een brandmerk krijgen van de WIC?

Slide 21 - Open question

Waarom zou een slavenhandelaar het erg vinden dat één van de slaven sterft?
A
Dat vindt hij helemaal niet erg
B
Dan kan hij deze niet meer verkopen
C
Hij leeft erg mee met de slaven
D
Dan moet het weer opgeruimd worden

Slide 22 - Quiz

Voor hoeveel procent van de totale slavenhandel is Nederland verantwoordelijk?
A
5%
B
25%
C
55%
D
80%

Slide 23 - Quiz

Zes vragen 
over de 
les.
timer
2:00

Slide 24 - Slide