handelskapitalisme en het begin van wereldeconomie

Handelskapitalisme en wereldeconomieDe tijd van regenten en vorsten 
 1600-1700

"De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt" - Mark Twain
1 / 38
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Handelskapitalisme en wereldeconomieDe tijd van regenten en vorsten 
 1600-1700

"De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt" - Mark Twain

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Maurice Garin
De kleine schoorsteenveger

1903: 2 uur, 49 min

1904: Geschrapt

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Abdel-Kader Zaaf 


1950, 13e etappe.Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is geschiedenis?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Examenprogramma VWO 2024
Via Examenblad.nl kun je de syllabus (overzicht van wat je moet kennen & kunnen) raadplegen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Link

This item has no instructions

De 10 tijdvakken

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Kenmerkend aspect:
"De ontwikkeling van handelskapitalisme en wereldeconomie"

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Elon Musk
eigenaar van SpaceX, de eerste private bedrijf in de ruimte (2020)
Reinier Pauw
eigenaar van de Compagnie van Verre, het eerste private bedrijf in Indië (1596) 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Behnken en Hurley
astronauten van de Falcon 9 en Crew Dragon
Cornelis de Houtman 
opperkoopman van de voorcompagnie 'eerste schipvaert'  

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wie speelt de belangrijkste rol in de kapitalistische onderneming; de ondernemer of de expeditieleider? Leg uit

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Handelskapitalisme: VOC
De compagnie van Verre werd een van de VOORCOMPAGNIEËN die met elkaar concurreerden op de Europese markt voor specerijen.
Om dit op te lossen werd door de staat (de Republiek - sinds 1588) een monopolie verleend aan een samenwerking van al die compagnieën: de VOC in 1602
De VOC werd gefinancierd met aandelen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Na de beursgang van een bedrijf (VOC / SpaceX) wordt ongebreidelde groei mogelijk. Wie is het belangrijkst geworden?
A
de eigenaar
B
de expeditieleider
C
de aandeelhouder
D
iedereen even belangrijk

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Data-kapitalisme ? 
SpaceX-topman Elon Musk wil met het Starlink-project van het ruimtevaartbedrijf naar de beurs. Dat schrijft persbureau Bloomberg woensdag (6 feb. 2020)  Starlink is de naam van een project waarmee SpaceX met behulp van 42.000 satellieten snel internet over de hele wereld wil aanbieden.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Bedenk een nadeel van het feit dat een grote groep mensen verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering in een kapitalistisch bedrijf.

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Link

This item has no instructions

Handelsmonopolie
  • De VOC had zes afdelingen (Kamers). De afgevaardigden van de Kamers vormden samen het bestuur van de VOC, de Heren Zeventien
  • De VOC kreeg van de Staten-Generaal het alleenrecht om op Azië te varen -> handelsmonopolie. 
  • De VOC mocht oorlog voeren en verdragen sluiten, net als zelfstandige staten.
  • De VOC mocht forten bouwen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Inter-Aziatische
handel

Handelsfactorijen
Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Factorij

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

De WIC

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Samenvattend
Bij het ontwikkelen van handelskapitalisme en de wereldeconomie werd de leidende rol in wereldwijde contacten overgenomen van de overheid door bedrijven. 

In de bedrijven werd de eigenaar en bedrijfsleiding gesplitst. Daarna kon de groei grenzeloos worden door het verkopen van aandelen. Doel was en is groei.  

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

J.P. Coen: De slachter van Banda?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629)
  • Berucht vanwege het gebruik van geweld
  • Vermoorden of verbannen van de bevolking van de Banda-eilanden
  • Hongitochten, speciale strafexpedities om smokkelen tegen te gaan

'Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons'

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions

TB
De #bloemenrevolutie. Hun haat, onze waardigheid. Hun wil te vernietigen, onze liefde voor wie we zijn. We brengen eer aan #onzehelden. We houden van #onsland. We roepen iedereen op naar historische plekken te gaan, naar lieux de mémoire, en te laten zien: #ditisNederland. #FVD

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Video

This item has no instructions

Tegenstanders van Coen

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Geef een advies aan de burgemeester van Hoorn over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. 
Moet deze blijven staan? 
Moet deze weg? 
Moet er een aanpassing komen? 
Plaats dit debat in het wereldwijde debat.

Je onderbouwt je mening met drie historische argumenten


timer
5:00

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Opdracht: Leerdoelen

Lezen 6.1
Leerdoel 6.1: 1 t/m 4
timer
20:00

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Lees het KA: Wat wordt bedoeld met handelskapitalisme en wereldeconomie?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

Hoe past het begrip handelskapitalisme bij het oprichten van de VOC/WIC?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen handelskapitalisme uit de vroegmoderne tijd en het industrieel kapitalisme uit de moderne tijd?

Slide 37 - Open question

Handelskapitalisme is een economisch systeem waarin ondernemers goederen verhandelen om daarmee winst te maken terwijl industrieel kapitalisme een economisch systeem is waarin particuliere ondernemers met behulp van vrije arbeid goederen en diensten produceren met het doel zoveel mogelijk winst te maken door ze op de vrije markt te verkopen.

Het ene gaat dus om handel en de andere zet meer in op de productie.
Leg uit dat er bij de overgang van handelskapitalisme naar industrieel kapitalisme zowel sprake was van continuïteit als van verandering.

Slide 38 - Open question

This item has no instructions