6.1 Een wereldeconomie

6.1  Een Wereldeconomie
1 / 45
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

6.1  Een Wereldeconomie

Slide 1 - Slide

Wat was de aanleiding voor de ontdekkingsreizen? (tijdvak 5)
A
De val van Constantinopel verminderde de toegankelijkheid tot het Aziatische handelsnetwerk
B
de technische vooruitgang bij de bouw en navigatie van schepen
C
de wil om vreemde volken te bekeren tot het christelijke geloof
D
Na eeuwen van lockdown kon je weer reizen.

Slide 2 - Quiz

Wat is Renaissance? (tijdvak 5)
A
Italiaans voor middeleeuwen
B
Strijd tussen keizer en paus
C
Bloeiperiode van de kunst
D
Ander woord voor Romeinse tijd

Slide 3 - Quiz

Wat betekent Reformatie? (Tijdvak 6)
A
Daar zijn de gereformeerden lid van.
B
Periode waarin mensen de rooms katholieke kerk wilden veranderen.
C
Aanhanger van christelijke godsdienst die uit protest werd opgericht.
D
Burgerlijke bestuurder van een stad of gewest.

Slide 4 - Quiz

(tijdvak 6) Het tijdvak van regenten en vorsten duurt van .... tot .....
A
500 - 1000 n. Chr.
B
1000 - 1500 n. Chr.
C
1500 - 1600 n. Chr.
D
1600 - 1700 n. Chr.

Slide 5 - Quiz

Als we het hebben over het Tijdvak van Regenten en Vorsten dan hebben we het over de......................... eeuw

(Tijdvak 6)
A
15e eeuw
B
16e eeuw
C
17e eeuw
D
18e eeuw

Slide 6 - Quiz

                       Tijdvak 6: regenten & vorsten     
 • 1600-1700: regenten & vorsten
 • Onderwerpen:
 1. Ontstaan van een Wereldeconomie (6.1)
 2. De Gouden eeuw (6.2)
 3. Het absolutisme (6.3)
 4. Wetenschappelijke revolutie (6.4)
Tijdvak 5.. 

Slide 7 - Slide

6.1  Een Wereldeconomie

Slide 8 - Slide

Aan het eind van deze lessenserie kun jij: 
 • de rol van de moedernegotie in de economie van de Republiek benoemen.
 • Uitleggen hoe de VOC ontstond en welke rechten deze onderneming had.
 • Uitleggen wat handelskapitalisme en een wereldeconomie is en
 • de rol van de Republiek in deze wereldeconomie benoemen

Slide 9 - Slide

Kenmerkend aspect 
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme,    en het begin van een wereldeconomie

wereldeconomie:
economie die bestaat uit verschillende werelddelen die door handel met elkaar verbonden zijn


Handelskapitalisme
economisch systeem waarbij ondernemers zich met handel bezighouden en waarvan zij een deel van hun winst investeren in hun onderneming

Slide 10 - Slide

Handelskapitalisme

Slide 11 - Slide

Handelskapitalisme
Vroege vorm van kapitalisme waarbij handelaren een leidende rol hebben in de economie.
16de en 17e eeuw in de Republiek

Slide 12 - Slide

Moedernegotie - Handel in goedkope bulkgoederen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Voor veilige doorgang door Sont moest saluutschot gegeven worden + tol betaald. 
Hollanders losten dit op met het Fluitschip: een smal dek met breed ruim (400-500 ton) en slechts 10 bemanningsleden. 

Slide 18 - Slide

Om inkomsten te genereren hieven de Deense koningen tol op ieder schip dat naar de Oostzee voer. De tol werd berekend op basis van de breedte van het dek. Om deze reden maakten Hollanders en Zeeuwen veel gebruik van het Fluitschip. Leg uit:
(met een kenmerk van het fluitschip) waarom de handelaren juist dit type schip inzetten

Slide 19 - Open question

KA 
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie 

Slide 20 - Slide

Deze producten waren 'exotisch' en extreem duur (peperduur!)
 • Specerijen (kaneel, kruidnagel, nootmuskaat, peper
 • Chinese en Japanse zijde en porselein 

Slide 21 - Slide

Nederlanden halen specerijen uit Portugal, maar die viel sinds 1580 onder Spanje, dus halen ze het zelf wel op! 
Cornelis de Houtman's 'Eerste Schipvaart' (1595-1597)

Slide 22 - Slide

Concurrentie leidt tot VOC 
 • Winsten moedernegotie naar handelscompagnieën die specerijen halen, echter ...  
 • Aanbod stijgt harder dan de vraag -->
 • Specerijen duurder in Azië, goedkoper in Europa
 • Staten-Generaal grijpt in!
 • 1602: alle handelscompagnieën samen in Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 
 • VOC was multinational (= filialen in verschillende werelddelen)

Slide 23 - Slide

VOC krijgt handelsmonopolie 'in het Oosten' 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Werken voor VOC erg impopulair
 • 3 jaar weg, geronseld of ontvoerd in de kroeg
 • Ziekten als scheurbuik
 • Angst voor zinkend schip
 • Straffen 

Slide 26 - Slide

'Een staat in een staat'
 • Monopolie op handel in Azië 
 • Verdragen sluiten met inlandse vorsten
 • Soldaten en ambtenaren in dienst nemen
 • Forten en Factorijen (versterkte handelsposten) bouwen
 • Oorlog voeren en vrede sluiten
 • Kaperbrieven 
 • Het was mogelijk in oorlog te zijn met de VOC, maar niet met de Republiek (en omgekeerd!) 


Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Maken 6.1 
HD 2, 6
timer
15:00

Slide 30 - Slide

Historische vaardigheid:
Standplaatsgebondenheid 
Er wordt mee aangegeven dat ieders denken en handelen bepaald worden door de positie die wordt ingenomen ten opzichte van anderen en door persoonlijke ervaringen.
 • In verschillende momenten in de tijd wordt er anders over iemand gedacht. 
 • Wat als we de manier waarop we iemand herdenken in conflict komt met hedendaagse waarden en normen? 

Slide 31 - Slide

Actiegroep 'de Grauwe Eeuw' bekladt monumenten in Hoorn (2016)

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Jan Pieterszoon Coen, een omstreden figuur 
In deze les gaan wij een antwoord formuleren op de vraag:
Jan Pieterszoon Coen, held of schurk? 
 1. Lees het artikel:  'Moet standbeeld JPC weg?' https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5158391/jp-coen-standbeeld-hoorn-tunnel-protest-voc-we-promise
 2. Maak de taken op het vragenblad
 3. Formuleer een onderbouwde mening op de vraag: is JPC een held of een schurk? 

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

`1621: Succes VOC leidt tot WIC 

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

West Indische Compagnie
 • Belangrijkste doelen:
 • 1. Spanje dwarsbomen in Amerika'
 • 2. Koloniën stichten 

 • Belangrijkste inkomsten:
 • 3. Spaanse schepen kapen (Zilvervloot)
 • 4. Trans-Atlantische (Slaven)handel
 • 5. Walvisjacht

 • WIC is nooit écht succesvol geweest 

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video

Met de opbrengst kon de oorlog tegen Spanje een jaar lang bekostigd worden 

Slide 41 - Slide

VOC
WIC
Slaven
Specerijen

Slide 42 - Drag question

Sleep de begrippen naar de juiste vorm van handel
moedernegotie 
VOC
WIC
specerijen
graanhandel
kaapvaart
Oostzeegebied
Driehoekshandel
Indonesië

Slide 43 - Drag question

Waarde Moedernegotie in 1636
Opbrengsten van de VOC gedurende diens bestaan

Slide 44 - Slide

paragraaf 6.1 
OZK 2, 4, 6
HD: 2, 3

Slide 45 - Slide