H5 - Afschrijvingen - Les 4

1 / 32
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Opdracht 10

Een bedrijfsauto wordt aangeschaft voor € 60.000,-. De restwaarde is € 5.000,-. Door een misverstand schrijft men jaarlijks 12% van de boekwaarde aan het begin van het jaar af, in plaats van jaarlijks 10% van de aanschafprijs af te schrijven. Deze vergissing wordt aan het einde van het tweede jaar ontdekt.
Hoeveel is er na twee jaar te weinig afgeschreven?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Opdracht 13 a
Detaillist Sibon maakt gebruik van een bedrijfsauto. Uit de administratie blijkt dat de bedrijfsauto op 1 januari een boekwaarde heeft van € 4.000,-. De restwaarde is bij aanschaf vastgesteld op € 1.000,- en de gebruiksduur van de bedrijfsauto is vastgesteld op 8 jaar. Op deze bedrijfsauto is zeven keer op jaarbasis afgeschreven, met een vast percentage van de aanschafprijs.

a. Wat was de aanschafprijs van deze bedrijfsauto?

Slide 5 - Open question

Opdracht 13 b
Detaillist Sibon maakt gebruik van een bedrijfsauto. Uit de administratie blijkt dat de bedrijfsauto op 1 januari een boekwaarde heeft van € 4.000,-. De restwaarde is bij aanschaf vastgesteld op € 1.000,- en de gebruiksduur van de bedrijfsauto is vastgesteld op 8 jaar. Op deze bedrijfsauto is zeven keer op jaarbasis afgeschreven, met een vast percentage van de aanschafprijs.

b. Bereken de jaarlijkse afschrijving in procenten van de aanschafprijs

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Opdracht 14

Uit de administratie van een supermarkt blijkt een keuken een boekwaarde te hebben van € 6.699,-. Op deze keuken is driemaal afgeschreven. Er wordt jaarlijks 12,5% van de boekwaarde aan het begin van het jaar afgeschreven.

Bereken de oorspronkelijke aanschafprijs van deze keuken.

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Opdracht 15

Uit de administratie van een drogisterij blijkt dat de boekwaarde van een computer € 320,- is. Op deze computer is tweemaal afgeschreven. Er wordt jaarlijks 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar afgeschreven.

Bereken de oorspronkelijke aanschafprijs van deze computer

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Opdracht 17a

Supermarktketen Femjan schaft op 1 januari nieuwe kassa’s aan ter waarde van € 130.000,-. De economische gebruiksduur is 10 jaar en de restwaarde wordt geschat op € 10.000,-. De afschrijvingskosten worden maandelijks geboekt.

a. Welk bedrag wordt er maandelijks afgeschreven?

Slide 23 - Open question

Opdracht 17b

Supermarktketen Femjan schaft op 1 januari nieuwe kassa’s aan ter waarde van € 130.000,-. De economische gebruiksduur is 10 jaar en de restwaarde wordt geschat op € 10.000,-. De afschrijvingskosten worden maandelijks geboekt.

b. Wat is de boekwaarde van de kassa’s op 1 april in het jaar van aanschaf?

Slide 24 - Open question

Opdracht 17c

Supermarktketen Femjan schaft op 1 januari nieuwe kassa’s aan ter waarde van € 130.000,-. De economische gebruiksduur is 10 jaar en de restwaarde wordt geschat op € 10.000,-. De afschrijvingskosten worden maandelijks geboekt.

c. Bereken de afschrijving per jaar in een percentage van de aanschafprijs.

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Opdracht 18 a

Ondernemer Kleintjens schaft op 1 januari nieuwe machines aan ter waarde van € 400.000,-. De economische gebruiksduur is 5 jaar en de restwaarde wordt geschat op € 50.000,-. De afschrijvingskosten worden maandelijks geboekt.

a. Welk bedrag wordt er maandelijks afgeschreven?

Slide 28 - Open question

Opdracht 18 b

Ondernemer Kleintjens schaft op 1 januari nieuwe machines aan ter waarde van € 400.000,-. De economische gebruiksduur is 5 jaar en de restwaarde wordt geschat op € 50.000,-. De afschrijvingskosten worden maandelijks geboekt.

b. Wat is de boekwaarde van de machines op 1 juni van dat jaar?

Slide 29 - Open question

Opdracht 18 c

Ondernemer Kleintjens schaft op 1 januari nieuwe machines aan ter waarde van € 400.000,-. De economische gebruiksduur is 5 jaar en de restwaarde wordt geschat op € 50.000,-. De afschrijvingskosten worden maandelijks geboekt.

c. Hoeveel bedraagt de afschrijving per jaar in een percentage van de aanschafprijs?

Slide 30 - Open question

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide