7.4 een kringloop

1 / 15
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Gesloten kringloop
Open kringloop

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
  • De strooisellaag: Deze laag wordt steeds aangevuld met natuurlijk afval. Bodemdieren eten van het natuurlijk afval.

  • De humuslaag: Een laag donkere korreltjes die ontstaat nadat de bodemdieren het natuurlijk afval klein hebben gemaakt.

  • De grondlaag: het type grond wat in een bepaald gebied voorkomt, zoals; zand, klei, leem of veen.

Slide 4 - Slide

Bodemprofiel

1. Strooisellaag: Wordt steeds aangevuld met natuurlijk afval. Bodemdieren (bv. pissebedden en mestkevers) eten dit afval. Hierdoor wordt de laag niet dikker.

Slide 5 - Slide

Natuurlijk afval
  • De strooisellaag bestaat uit natuurlijk afval.
  • Bodemdieren eten natuurlijk afval.
  • Bacteriën en schimmels zetten de poep van bodemdieren en de resten van natuurlijk afval om in mineralen.

Slide 6 - Slide

natuurlijk afval = dode materialen van organismen
(komt terecht in de strooisellaag)
doodgravers
schimmels

Slide 7 - Slide

Loofbos Nederland
Naaldbos Noorwegen
Dunne strooisellaag
Dikke humuslaag
Dikke strooisellaag
Medium humuslaag

Slide 8 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
  • De strooisellaag: Deze laag wordt steeds aangevuld met natuurlijk afval. Bodemdieren eten van het natuurlijk afval.

  • De humuslaag: Een laag donkere korreltjes die ontstaat nadat de bodemdieren het natuurlijk afval klein hebben gemaakt.

  • De grondlaag: het type grond wat in een bepaald gebied voorkomt, zoals; zand, klei, leem of veen.

Slide 9 - Slide

Reducenten
De producenten (planten) halen mineralen uit de bodem.
Hoe komen deze mineralen in de bodem terecht???

Bacteriën en schimmels breken 
resten van dode dieren en planten
af tot mineralen.

Slide 10 - Slide

mineralen
Mineralen zijn stoffen die in de bodem zitten die planten nodig hebben. het zijn als een soort voedingstoffen. met deze mineralen maakt een plant eiwitten die nodig zijn voor groei.

Slide 11 - Slide

Wat is een paddestoel?

Slide 12 - Slide

Waarom een paddestoel?

Slide 13 - Slide

Waarom een paddestoel?

Slide 14 - Slide

Lezen 7.4 blz 20 en 21
maken werkboek
blz. 24   vraag 1 t/m 7

Slide 15 - Slide