kwaliteit en deskundigheid H11 Kwaliteit verbeteren

H11 Kwaliteit verbeteren
Les 5:
Kwaliteit verbeteren 
(en beoordelen)
1 / 27
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H11 Kwaliteit verbeteren
Les 5:
Kwaliteit verbeteren 
(en beoordelen)

Slide 1 - Slide

Leerdoelen en literatuur

 1. Je kunt uitleggen wat protocollen en procedures zijn (in de KO).
 2. je weet wat een verbeterplan is.
 3. Je onderzoekt deze lesweek welke protocollen er zijn op je stage en op welk onderdeel je een verbeterplan kan maken.   

Slide 2 - Slide

Wie weet nog wat wij vorige week hebben gedaan?
0100

Slide 3 - Poll

Lesonderwerpen
Kwaliteit verbeteren, kwaliteitszorg en het verbeterplan, protocollen en standaardprocedures

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Functie

Bestaat uit

 • taken
 • bevoegdheden
 • verantwoordelijkheden
Arbeidsovereenkomst
 1. Er is sprake van een gezagsverhouding
 2. De werkgever betaalt loon
 3. De werknemer verricht arbeid
CAO
Een overeenkomst tussen werkgevers (organisaties) en werknemersorganisaties waaraan iedereen in de sector zich aan moet houden.
Arbeidsovereenkomst
Arbeidscontract. Afgesproken regels tussen werkgever en medewerker.
Personeelsdossier

Verzameling van alle gegevens van een werknemer:

 • arbeidsovereenkomst
 • kopie identiteitsbewijs
 • kopie diploma's
 • VOG
 • verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Slide 6 - Slide

Noem een soort protocol

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Om welk protocol gaat het hier?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Over welk protocol gaat het hier?
1. splitsen van afval: glas en papier en plastic apart.
2. omtrent gebruik papier
3. laag zetten verwarming om een bepaald tijdstip.
enz.

A
Veiligheidsprotocol
B
Huishoudelijk protocol
C
Protocol hygiëne
D
Milieuprotocol

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Wat zou een calamiteitenprotocol zijn?
timer
0:40

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video


Ben jij het eens met wat deze meneer zegt. Waarom wel/niet. Kies een 1 emoji die bij je mening past.

😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Slide 18 - Slide

1. Iedere professionele instelling stelt voor verschillende ...............en................. ........................ op. 
 
2. In een ................... staat welke handelingen je in welke volgorde moet uitvoeren. Er staat stap voor stap beschreven wat je in en bepaalde situatie moet doen.
3. ..................... zijn vaak gebaseerd op de visie en doelstellingen van de instelling en op wettelijke regelgeving. Het zijn dus uitwerkingen van beleid.

4. In veel gevallen hebben instanties in de protocollen ook procedures opgenomen. Procedures zijn dus een ...................  van een protocol.

5. Een ................... geeft aan welke handelingen in welke volgorde moeten worden uitgevoerd.

6. Een ....................is een richtlijn die je volgt bij het werken. De richtlijn is precies omschreven, a.d.h.v. normen waaraan goede opvang, ondersteuning en begeleiding moet voldoen

situaties en bedrijfsprocessen protocollen
protocollen
(standaard-) procedure
procedure
onderdeel
protocol

Slide 19 - Drag question

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

er gaat van alles mis in het huis wat kunnen procedures, protocollen en wetgeving hieraan bijdragen

Slide 22 - Open question

WAT MOET ER OP DE STIPPELLIJN STAAN?

Een ...............................bevat ethische en praktische normen en beginselen die bij de uitoefening van het beroep gehanteerd moeten worden. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat professionele pedagogisch medewerkers doen en laten tegenover klanten, collega’s en anderen. De ......................................vormt zo een leidraad voor het handelen en het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep.
A
Arbo
B
beroepscode
C
protocol
D
CAO

Slide 23 - Quiz

Waar staat PDCA-cyclus voor?
A
Plan-Doelgroep-Communicatie- Actie
B
Plan-Doel-Controle- Actie
C
Plan-Do-Check-Act
D
Plan-Doen-Cyclus-Act

Slide 24 - Quiz

timer
1:00
Wat zou een
verbeterpunt kunnen
zijn voor je stage?

Slide 25 - Mind map

Doen: ThiemeMeulenhoff
 • Kwaliteit en dekundigheid H9 en 10 maken 

Slide 26 - SlideHebben jullie nog vragen?

Slide 27 - Slide