Herhaling V5, les 36-37 thema 'dokter'

中文课
医生 | Dokter
1 / 29
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 29 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

中文课
医生 | Dokter

Slide 1 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur:
 • 说明作业 | Nakijken huiswerk
 • 复习生词 | Herhalen vocabulaire
 • 复习语法 | Herhalen grammatica
 • Aan de bak (en nakijken)
 • Kahoot

Slide 2 - Slide

说明作业 | Nakijken huiswerk
Pagina 4, opdracht 1, vraag 4 t/m 6:
 • 4: 我还没有坐过出租汽车。
 • 5. 从这儿往前走然后往右拐。 Of: 从这儿往右拐然后往前走。
 • 6. 秋天的时候我坐公共车去学校。
Bladzijde 4, opdracht 2, vraag 1 en 4:
 • 1: 我上中学,我弟弟也上中学。
 • 4: 大学火车站不远。

Slide 3 - Slide

说明作业 | Nakijken huiswerk
Blazijde 6, opdracht 1, vraag 1 en 2:
 • 1. 我的手机在桌子的上面
 • 2. 荷兰离中国很
Opdracht 2, vraag 2, 3 en 4:
 • 2. 你在哪儿等我?
 • 3. 我在饭店等你。
 • 4. (我)睡觉以前我看书。

Slide 4 - Slide

说明作业 | Nakijken huiswerk
Bladzijde 7, opdracht 3, vraag 1 en 4:
 • 1. Is (vrij vertaald: 'ligt') jouw mobiel/telefoon op de tafel of op de stoel? 
 • 4. Het weer van vandaag is een beetje koud.

Slide 5 - Slide

复习生词 | Herhalen vocabulaire
 • (不)舒服   | (niet) comfortabel zijn 
 • 病 & 生病了   | ziek/ziekte & ziek geworden zijn.
 • 看病                  | Dokter bezoeken
 • 感冒(了)   | Verkouden zijn (of zijn geworden)
 • 发烧                  | koorts hebben
 • 药片                  | Pil, tablet (klassewoord: 片)
 • 药                       | Medicijn
 • 次                       | Keer (maatwoord)
 •  头疼                 | Hoofdpijn hebben. 💡头


 • 越来越不舒服:'alsmaar meer'
 • 以为你昨天很累: (fout) denken. 'ik dacht'.

Slide 6 - Slide

复习生词 | Herhalen vocabulaire
 • 打算     |  Van plan zijn
 • 医生     |  Dokter
 • 问题     |  Probleem / vraag (有没有问题?)
 • 睡觉     |  Slapen
 • 玩          |  Spelen/gamen 
 • 好玩     |  Vermakelijk/leuk)
 • 电脑     |  Computer
 • 游戏     |  Spel
 • 对          | Voor...(...对你身体不好)

 • (以)前 | Ervoor / voordat
 • (以)后 | Erna / nadat
 • 成绩   | Cijfers
 • 身体   | Lichaam
 • 毛病   | Ziekte
 • 这样   | Zo / op deze manier
 • 最近   | Recentelijk
 • 医院   | Ziekenhuis
 • 牙医   | Tandarts

Slide 7 - Slide

复习语法 | Herhalen grammatica
得, 'de': als je iets over het werkwoord wil zeggen
Werkwoord + bijvoeglijk naamwoord

 • 他说很快
 • 他走很远

 • 他吃很慢。
 • Gebruik je geen 得?Dan is de vertaling letterlijk: 他说快: 'hij zegt 'snel'. 


Slide 8 - Slide

复习语法 | Herhalen grammatica
Wil je specifieker zijn? Bijvoorbeeld: 'Hij praat snel Engels
Dan werkwoord herhalen na het lijdend voorwerp. 得 - constructie kan  alleen na een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden.

 • Ow          ww+lv   ww  得        bijvnw   | vertaling
 • 他             说英文   说     得          很快        | Hij praat snel Engels
 • 我妈妈   开车        开     得          很好        | Mijn moeder kan goed auto rijden
 • 你             唱歌       唱      得          很好听   | Jij kan mooi zingen

Slide 9 - Slide

复习语法 | Herhalen grammatica
Dus hoe zeg je dan?
 • Je doet het goed
 • 你做很好
 • Zij kan heel goed koken (koken = 做饭, zuò fàn)
 • 她做饭做得很好.
 • Hij speelt niet mooi gitaar (gitaar spelen is: 弹吉他🎸 | tán jítā)
 • 他弹吉他弹得不好听。
 • Vragen?Slide 10 - Slide

复习语法 | Herhalen grammatica
越来越 | yuè lai yuè' | 'alsmaar meer' / 'steeds meer'
越来越 + bijv.nw.
 • 越来越好 | alsmaar beter / steeds beter
 • 天气越来越暖和了 | Het weer wordt steeds warmer. 
'Hoe meer dit, hoe meer dat': benoem dit en dat. - vervalt:
 • 天气好: Hoe warmer (het weer is) hoe beter.
 • 荷兰人觉得便宜好: Nederlanders zijn van mening hoe ... , des te ....
 • 中国人觉得眼睛漂亮:。。。

Slide 11 - Slide

复习语法 | Herhalen grammatica
以前 yǐqián (ervoor  & 以后 yǐhòu (erna)
 • 四年以前你们还不会说中文。
 • 上课以前我吃早饭。
 • 去中国,六个月以后去美国。
Komt achter een gebeurtenis, je maakt er daardoor een tijdsbepaling van。
Daardoor komt het voor of na het onderwerp.
 • 吃早饭以后去学校。Of: 吃早饭以后去学校。
Vooraan de zin? dan: 'vroeger' | 'later/hierna/erna': 
 • 以前我不喜欢去学校。我以后不想去网吧。

Slide 12 - Slide

复习语法 | Herhalen grammatica
对, duì : 'voor'
iets/iemand        对 duì         iets/iemand              bijvoeglijk naamwoord
 • 喝啤酒            对                 你身体                           不好
 • 她                      对                 你                                  (不)好
💡Let op 💡Zeg je 对 (iemand) 说, dan vertaal je dat als "tegen (iemand) zeggen". Bijvoorbeeld: 
 • 我说他爱我
 • hij zegt tegen mij dat hij van mij houdt.   
💡对他来说: 
volgens hem.

Slide 13 - Slide

Aan de bak
Maak de rest van de opdrachten op bladzijde 6 en 7:
 • Maken opdr.1., blz. 6, vraag 3 t/m 8.
 • Maken opdr. 2. blz. 6, vraag 1, 5 en 6. 
 • Maken opdr. 3. blz 7, vraag 2 t/m 6.
 • We kijken het zo na. Eerder klaar? Ga karakters schrijven en alvast leren voor de toets.

Slide 14 - Slide

Nakijken opdr. 1., vraag 3 t/m 8
 • 3. 以为
 • 4以前
 • 5. 打算
 • 6. 得
 • 7. 来
 • 8. 对

Slide 15 - Slide

Nakijken: opdr. 2, vraag 1, 5, 6. 
1. 我以为你的成绩很好。
5. 你们还有问题? /  你们有没有问题?
6. 巧克力好吃不健康。

Slide 16 - Slide

Nakijken: opdr. 4, vraag 2-6.
2. Zijn cijfers worden alsmaar beter.
3. Mijn hobby is gamen (op de computer gamen).
4. (al gedaan?): Het weer van vandaag is een beetje koud.
5. Geef het mij iets goedkoper! 
6. Nadat ik naar de universiteit ben geweest heb ik het heel druk. 

Slide 17 - Slide

Kahoot
https://create.kahoot.it/details/c4b985d4-eeb7-42d9-adfb-2c5f71117f64

Slide 18 - Slide

中文课
医生 | Dokter

Slide 19 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur
 • Gespreksvaardigheid | in groepjes, daarna klassikaal
 • Aan de bak | Schrijfopdracht
 • Aan de bak | LeesopdrachtSlide 20 - Slide

Gespreksvaardigheid
 • Kijk op Classroom, onder 'herhaling jaar 4' voor de gespreksvaardigheidoefeningen.
 • Kies 1 van de 2 dialogen
 • Oefen in tweetallen en maak kleine notities.
 • Na ongeveer 10 minuten een paar groepjes klassikaal voordoen.

Slide 21 - Slide

Aan de bak (tevens huiswerk)
1. Schrijfopdracht (inleveren op classroom voor volgende les)
Wil je het nagekeken hebben, lever het dan uiterlijk a.s. zondag in.
2. Leestekst bladzijde 8 (zie boek)
3. Leren voor toets, karakters les 31 t/m 37.

Slide 22 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur:
 • Herhalingsoefeningen maken | Dokter
 • Nakijken herhalingsoefeningen
 • Tijd om te leren voor de toets

Slide 23 - Slide

herhalingsoefeningen | Dokter
 • Ga naar Classroom en maak de opdrachten 'herhalingsoefeningen thema 'naar de dokter'.
 • Dit mag typend of schrijvend (maar met het oog op de toets leer je meer van het schrijven).
 • Je krijgt hier ongeveer 20-25 minuutjes voor.
 • We kijken het zo na

Slide 24 - Slide

Nakijken herhalingsoefening 1
 1. 发烧       - E | koorts
 2. 头疼       - F | hoofdpijn
 3. 咳嗽.     - D | hoesten
 4. 感冒      - B | verkouden
 5. 牙疼      - C | Kiespijn
 6. 肚子疼 - A | Buikpijn

Slide 25 - Slide

Nakijken herhalingsoefening 2
 1. Ik dacht dat ik elke dag twee tabletten/pillen moest, maar mama zei tegen mij dat ik elke dag twee keer, en elke keer twee tabletten moest eten/nemen, dus elke dag in totaal vier pillen.
 2. Ik voel me deze dagen steeds minder lekker! Drie dagen geleden begon ik verkouden te worden, vandaag heb ik ook nog koorts gekregen, en hoofdpijn.
 3. Je hoeft geen medicijnen te nemen (eten). Drink voor het slapen gaan 1 beker warme melk, dan zal je je na twee dagen beter voelen.
 4. Ik heb kiespijn, maar ik wil niet naar de tandarts!

Slide 26 - Slide

Nakijken herhalingsoefening 3
 1. 你为什么去看医生/看病?你(生)病了吗?
 2. 我爸爸做中餐做得很好/很好吃。
 3. 他们走得很快。
 4. 这种药怎么吃?


Slide 27 - Slide

Aan de bak: leren voor toets
Leer nog wat voor de toets morgen.

 • Telt 2 keer mee
 • Grammatica les 31 t/m les 37
 • les 31 t/m les 36: NL - CHIN, CHIN-NL, herkennen en schrijven.
 • les 37: CHIN - NL, herkennen.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide