poetry

1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This presentation is about poetry. We  covered the most important items last week and now you're going to practise using the information given to you in class as well as in the PPT on Poetry.

We oefenen vandaag met de termen uit de PPT over poezie die in jullie bestanden in Teams zit en die je voor vandaag moest doornemen.
Leerdoel
This presentation is about poetry. We covered the most important items last week and now you're going to practise using the information given to you in class as well as in the PPT on Poetry.

(We oefenen vandaag met de termen uit de PPT over poezie die in jullie bestanden in Teams zit en die je voor vandaag moest doornemen.)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide


Q: Kijk naar de meme en de quote die eronder staat. Kan een meme ook poëzie zijn?

A: : ja want dmv een memeo kun je je gevoelens, mening, etc uiten en dat is een vorm van poëzie.
Kijk naar de meme en de quote die eronder staat. Kan een meme ook poëzie zijn? Waarom wel / niet?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

Q: Wat betekent de titel Eating Poetry.

A: eating poetry=absorberen van poezie/volstoppen met poëzie
Eating poetry means..

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

Q.Eating Poetry is geschreven door Mark Strand. Is hier sprake van rijm?
A: nee, dit is free verse
Q: waarom is de bibliothecaresse zo in shock?
A: zij ziet iemand poetry eten; zodanig dat de inkt uit de hoeken van zijn mond loopt; ze begrijpt het totaal niet
Q: in the last stanza staat: I am a new man 
I romp with joy ...... In welke mood (gemoedstoestand)   eindigt het gedicht als je het laatste couplet leest?
A: het eindigt op zich wel blij: to romp means play (lively), de hoofdpersoon speelt blij (springt en rent)
Eating Poetry is geschreven door Mark Strand. Is hier sprake van rijm?
A
yes, obviously
B
no, this is free verse
C
perhaps in some verses?
D
I don't know

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

Q.Eating Poetry is geschreven door Mark Strand. Is hier sprake van rijm?
A: nee, dit is free verse
Q: waarom is de bibliothecaresse zo in shock?
A: zij ziet iemand poetry eten; zodanig dat de inkt uit de hoeken van zijn mond loopt; ze begrijpt het totaal niet
Q: in the last stanza staat: I am a new man 
I romp with joy ...... In welke mood (gemoedstoestand)   eindigt het gedicht als je het laatste couplet leest?
A: het eindigt op zich wel blij: to romp means play (lively), de hoofdpersoon speelt blij (springt en rent)
Waarom is de bibliothecaresse zo in shock?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

Q.Eating Poetry is geschreven door Mark Strand. Is hier sprake van rijm?
A: nee, dit is free verse
Q: waarom is de bibliothecaresse zo in shock?
A: zij ziet iemand poetry eten; zodanig dat de inkt uit de hoeken van zijn mond loopt; ze begrijpt het totaal niet
Q: in the last stanza staat: I am a new man 
I romp with joy ...... In welke mood (gemoedstoestand)   eindigt het gedicht als je het laatste couplet leest?
A: het eindigt op zich wel blij: to romp means play (lively), de hoofdpersoon speelt blij (springt en rent)
In the last stanza (laatste strofe) staat: 'I am a new man
I romp with joy ...... ' In welke mood (gemoedstoestand) eindigt het gedicht als je de laatste strofe leest?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

Does this poem have a rhyme scheme? (heeft t gedicht rijm)?
A: nee dit is  free verse
Q: wat heeft dit gedicht te maken met het poezie project?
A. dit project  betekent "verplicht creatief doen." er wordt van je verwacht dat je een gedicht gaat produceren
Does this poem have a rhyme scheme? (heeft het gedicht een rijmschema)?
A
What is a rhyme scheme?
B
Yes, clearly
C
No, it has a free verse
D
Maybe in some verses

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de overeenkomst tussen dit gedicht en het poëzieproject?
A
Het poëzieproject gaat ook over gedichten. Je leert over de theorie van gedichten
B
Ik zie het niet
C
Ik vind het gedicht te moeilijk om een vergelijking te maken
D
Dit project betekent "verplicht creatief doen." Er wordt van je verwacht dat je een gedicht gaat produceren.

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

deze dia bevat alle doelen om een goede aansluiting te hebben op de bovenbouw. Daar worden dezelfde termen als in deze PPT gehanteerd.
metafoor

assonantie

vergelijking

klank

beeldspraak

personificatieAl deze termen heb je nodig in de bovenbouw. Sleep de Engelse termen naar de goede  Nederlandse term.
metaphore
simile
imagery
assonance
personification
sound

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

Q: benoem de zintuigen, want het zijn niet alleen beelden natuurlijk
klik dan pas door naar het plaatje.
Drag the right answer to the right verse
hearing
taste
vision
touch
smell

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

een simile is makkelijk te herkennen; zoek naar de woorden as /like.

voor metafoor klik door naar de volgende slide (gedicht van Tupac)

Slide 21 - Slide

Welke metafoor herken je in dit gedicht? Hoe is dit gerelateerd aan Tupac?

metafoor + personificatie= roos = mens (de roos heeft humanlike qualities)

metafoor: concrete is een metafoor voor stad, of uitwas vd stad

misschien ook: metafoor voor het leven van Tupac, geboren in de gevangenis, opgegroeid op straat, weinig toekomstperspectief en toch heel beroemd geworden (en rijk).
Welke metafoor/metaforen herken je in dit gedicht? Er zijn meerdere antwoorden goed
A
'crack' staat voor kier
B
'concrete' staat voor stad
C
'rose' staat voor mens
D
'nature's law' staat voor de wetten van de natuur

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Hoe is dit gerelateerd aan Tupac?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Lees het gedicht: wat valt op aan de klanken die je hoort?

Slide 24 - Slide

laat leerlingen dit gedicht voor zichzelf lezen; waarom is dit een prettig gedicht voor het "gehoor".

Denk aan alliteratie, rijm, assonance, wat kun je vinden

eerst even zoeken dan door naar volgende slide

Slide 25 - Slide

leg uit
alliteratie in zin 5

eindrijm lamp/damp.  floor/door

assonantie ski/beneath/TV
Andere voorbeelden van 'sound' die je zag/hoorde?

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

Verzamel zoveel mogelijk voorbeelden geven van rijmschema, alliteratie, assonantie en wat zit er nog meer in?  Type ze op de volgende slide!

Slide 27 - Slide

Laat leerlingen voorbeelden geven van rijmschema, alliteratie, assonantie en wat zit er nog meer in?

Denk ook aan imagery (beeldspraak) , smell: smelly old sock; zijn kleding is een rommeltje (vision) er zijn veel voorbeelden.

rijm: (ski beneath the TV) assonantie
A lizard named Ed is asleep in. his bed

Type hier wat je hebt gevonden

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

dit is de opdracht voor Engels Poetry;

de leerlingen luisteren eerst naar een interview met JayZ; gaat over rap en poetry

Daarna luisteren ze naar 3 ballads.
Ze kiezen hun favoriete ballad en schrijven daarover een aanbeveling (recommendation) in 10 zinnen in het Engels. Ik maak daarvoor een opdracht aan in Teams. Dit is ook een onderdeel voor hun totale cijfer (samen met de toets van dinsdag en het gedicht dat ze gaan schrijven en voordragen).

Slide 31 - Slide

This item has no instructions