B4 De mens

B4 De mens
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

B4 De mens

Slide 1 - Slide

Doelen
 • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
 • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 2 - Slide

Programma
 • Practicum 7
 • Lees B4 en onderstreep de belangrijkste zinnen
 • Opdrachten maken

Slide 3 - Slide

Wie zijn langer, de jongens of de meisjes?

Slide 4 - Slide

Practicum 7: De lichaamslengten van de leerlingen in je klas.
 • Blz 76 van je boek
 • Meet de lengte van jezelf en je klasgenoot
 • Schrijf je lengte op het bord
 • Schrijf je lengte in je boek
 • Bereken de gemiddelde lengte van de meisjes, schrijf in je boek
 • Bereken de gemiddelde lengte van de jongens, schrijf in je boek
timer
7:00

Slide 5 - Slide

Wie zijn langer?
Hoe komt dit?

Slide 6 - Slide

Lees B4 De mens en onderstreep de belangrijkste zinnen.
timer
7:00

Slide 7 - Slide

Bespreek met je buurman/buurvrouw de zinnen die je onderstreept hebt.
timer
3:00

Slide 8 - Slide

Maak opdracht 1 t/m 7
timer
15:00

Slide 9 - Slide

De levensfase van een puber is van
A
0-1,5 jaar
B
12-17 jaar
C
6-12 jaar
D
17-21 jaar

Slide 10 - Quiz

Motorische ontwikkeling
lichamelijke ontwikkeling
geestelijke ontwikkeling
ontwikkeling van verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid
het leren van bewegingen
het optreden van veranderingen in het lichaam van een mens

Slide 11 - Drag question

Welke levensfase komt na puber?
A
Volwassene
B
Schoolkind
C
Adolescent
D
Oudere

Slide 12 - Quiz

Welke ontwikkeling past NIET bij een puber?
A
gaat in een studentenhuis wonen
B
groeispurt
C
krijgt borsten/meer haargroei
D
leert lezen

Slide 13 - Quiz

Motorische ontwikkeling
Geestelijke ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Twee verliefde pubers
Een peuter die een glas water inschenkt 
Een jongen die baardgroei krijgt

Slide 14 - Drag question

Een jongen krijgt een baard, is dit geestelijke ontwikkeling?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quiz

Wat hoort bij geestelijke ontwikkeling?
A
gevoelsleven
B
groeien
C
levenscyclus
D
groeispurt

Slide 16 - Quiz

Zet de gebeurtenissen onder de juiste soort ontwikkeling
je wordt voor de eerste keer verliefd
Een kind leert fietsen
Een jongen krijgt de baard in de keel
motorische ontwikkeling
geestelijke ontwikkeling
lichamelijkeontwikkeling

Slide 17 - Drag question

wanneer ben je volwassen?
A
vanaf 16 jaar
B
vanaf 18 jaar
C
vanaf 21 jaar
D
vanaf 25 jaar

Slide 18 - Quiz

maak opdracht 6 t/m 9
timer
15:00

Slide 19 - Slide