Th1 B3 De mens met Oefenvragen

Thema 1    Planten en dieren
B3 De mens
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
Wld
1 / 41
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 1    Planten en dieren
B3 De mens
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
Wld

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt verschillende soorten ontwikkeling bij de mens noemen

Begrippen: 
Lichamelijke ontwikkeling, geestelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling
Je kunt de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden
Begrippen: 
Levensfasen, baby, groeispurt, peuters, kleuters, schoolkind, pubers, puberteit, adolescent, volwassene, oudere, bejaarde
Nakijken: Magister 
ELO gedeelde documenten NZ kies thema

Slide 2 - Slide

Na het leren, controleren, wat weet je al? 
Wat is nog lastig? Wat ga je daaraan doen?
1. Gebruik de leertips voor NZ (in je schrift geplakt, in magister)
2. Gebruik de leerdoelen: Leg uit
3. Leerwerkboek: Afbeeldingen met namen van onderdelen leren
4. Herhaal het maken van de opdrachten (online)
5. Magister-Leermiddelen: Flitskaarten
6. Magister-Leermiddelen: Test jezelf van elke basisstof
7. Magister-Leermiddelen: Oefentoets (diagnostische toets) ... voor PW
8. LessonUP: oefenvragen maken
9. Gebruik biologiepagina.nl (Let op: Daar is meer info, die extra's niet leren)

Slide 3 - Slide

Nog meer info en/of oefenen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Exit ticket B1:
1. Wat is een organisme
2. Geef 1 voorbeeld

Slide 6 - Open question

Exit ticket B1:
Noteer de 7 levenskenmerken

Slide 7 - Open question

Exit ticket B1:
Wat is a) levend b) dood c) levenloos

Slide 8 - Open question

Exit ticket B2:
Wat is groei

Slide 9 - Open question

Exit ticket B2:
Wat is ontwikkeling

Slide 10 - Open question

Exit ticket B2:
Noem minimaal 3 delen van een zaad
met hun functie

Slide 11 - Open question

Exit ticket B2:
Omschrijf de ontwikkeling van de zaadplant

Slide 12 - Open question

Lichamelijke ontwikkeling
Verandering in de bouw van een organisme

Slide 13 - Slide

Geestelijke ontwikkeling
De geestelijke ontwikkeling verandert: 

  • Verstand / begrip

  • Gevoelsleven

  • Karakter

Slide 14 - Slide

Motorische ontwikkeling
Bijvoorbeeld:

- kruipen
- lopen
- fietsen

maar ook:
leren schrijven, huppelen, een salto maken ......

Slide 15 - Slide

8 Levensfasen
Lichamelijke / geestelijke / motorische ontwikkeling
Veel lichamelijke ontwikkeling
Je gevoelens veranderen

Slide 16 - Slide

Exit ticket B3:
Noem de 3 soorten ontwikkeling bij de mens

Slide 17 - Open question

Exit ticket B3:
Leg uit welke veranderingen er zijn bij de ontwikkelingen:
a) lichamelijke b) geestelijke c) motorische

Slide 18 - Open question

Exit ticket B3:
Wat is een groeispurt?
Welke ken je?

Slide 19 - Open question

Exit ticket B3:
Noteer de levensfasen op volgorde

Slide 20 - Open question

Kun jij de antwoorden van de exit tickets opschrijven/uitleggen? Dan kun je verder!

Maak zeker voor het so of het proefwerk van deze basisstof:

De test je zelf 
Die vind je in magister (leermiddelen)
Gebruik de flitskaarten
Nu volgen oefenvragen

Slide 21 - Slide

Kinderen op de basisschool leren lezen.
A
geestelijke ontwikkeling
B
motorische ontwikkeling
C
lichamelijke ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 22 - Quiz

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke of motorische ontwikkeling?

Jasper leert lopen.
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 23 - Quiz

Het leren omgaan met emoties en met gevoelens
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 24 - Quiz

Bij motorische ontwikkeling...
A
Verandert je verstand
B
Leer je je lichaam kennen
C
Leer je bepaalde bewegingen
D
Verandert je bouw

Slide 25 - Quiz

Een peuter leert een toren van blokken te bouwen. Is dit een voorbeeld van lichamelijke, geestelijke of motorische ontwikkeling?
A
lichamelijke ontwikkeling
B
geestelijke ontwikkeling
C
motorische ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 26 - Quiz

een levensfase is..
A
een periode in een mensenleven waarin je lichaam en je hersenen veranderen
B
een periode in een mensenleven waarin je lichaam en je hersenen groeien
C
een periode in een mensenleven waarin je je hersenen ontwikkelen
D
een periode in een mensenleven waarin je lichaam verandert

Slide 27 - Quiz


Wat is de levensfase van een puber?
A
0-1,5 jaar
B
12-16 jaar
C
6-12 jaar
D
16-21 jaar

Slide 28 - Quiz

Wat is de juiste volgorde van levensfasen.
A
Baby, peuter, kleuter, schoolkind, adolescent, puber, volwassene, ouder
B
Baby, kleuter, peuter, schoolkind, puber, adolescent, volwassene, ouder
C
Baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber, adolescent, volwassene, ouder
D
Baby, kleuter, peuter, schoolkind, adolescent, puber, volwassene, ouder

Slide 29 - Quiz

De levensfase van een baby duurt..
A
0-1 jaar
B
0- 5 maanden
C
0-1.5 jaar
D
0-2 jaar

Slide 30 - Quiz

Wat is geen levensfase
A
Baby
B
(School)kind
C
Tiener
D
Adolescent

Slide 31 - Quiz

Wat is jouw volgende levensfase?
A
kind
B
adolescent
C
puber
D
oudere

Slide 32 - Quiz

In welke levensfase leer je zelfstandig worden?
A
Baby
B
Puber
C
Adolescent
D
Volwassene

Slide 33 - Quiz

Welke geestelijke ontwikkeling hoort er bij een puber
A
Leren praten
B
Emoties een naam geven
C
Seksuele voorkeur ontwikkelen
D
Leren fietsen

Slide 34 - Quiz

Floris wil niet meer als kind behandeld worden.
A
geestelijke ontwikkeling
B
lichamelijke ontwikkeling

Slide 35 - Quiz

Verliefd worden
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling

Slide 36 - Quiz

Wat is NIET een voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling?
A
Dingen vast leren pakken
B
Sterkere spieren ontwikkelen
C
Leren praten
D
leren lopen

Slide 37 - Quiz

Exit ticket B3:
Noem de 3 soorten ontwikkeling
bij de mens

Slide 38 - Mind map

Exit ticket B3:
Leg uit welke veranderingen er zijn bij de ontwikkelingen:
a) lichamelijke b) geestelijke c) motorische

Slide 39 - Mind map

Exit ticket B3:
Wat is een groeispurt?
Welke ken je?

Slide 40 - Mind map

Exit ticket B3:
Noteer de levensfasen op volgorde

Slide 41 - Mind map