les 3 psychiatrie leerjaar 1

Psychiatrie les 3
1 / 22
next
Slide 1: Slide
doelgroepenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Psychiatrie les 3

Slide 1 - Slide

Lesdoel

      Je weet wat een psychose is

      Je kunt vertellen wat wanen en hallucinaties zijn

      Je hebt kennis van een aantal angststoornissen


Slide 2 - Slide

Planning
Afsluiting vak uitleg
Vorige les
Psychose 
 Wanen en hallucinaties
Angststoornissen
Huiswerk

Slide 3 - Slide

Afsluiting Vak
* Folder maken van een psychiatrische ziekte (zie reader!)

* Je maakt een portfolio. Hierin zitten de opdrachten, een verslag van de gastspreker Rob en een reflectie. De reflectie gaat over de periode, hoe is de student omgegaan met de opdrachten, inzet en aanwezigheid tijdens de lessen. Vragen hierbij zijn: wat ging er goed, wat ging er minder goed en wat ga je de volgende keer anders doen.


Slide 4 - Slide

Vorige les

Slide 5 - Slide

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 6 - Mind map

Psychose

Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen)


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Opdracht uit de reader

Filmpje kijken psychose
'de vijf fases van een psychose'

https://www.youtube.com/watch?v=yKuWRZ4xeww&feature=emb_logo

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Hallucinaties en Wanen

Slide 11 - Slide

Hallucinaties


Het zien/horen/voelen/ruiken/proeven hoewel er
   eigenlijk niets is.
Slide 12 - Slide

Hallucinaties
             
     * Visuele hallucinaties 

     * Gehoorhallucinaties 

     * Reukhallucinaties

     * Smaakhallucinaties 

     * Gevoelshallucinaties Slide 13 - Slide

Gedachten komen niet overeen met de werkelijkheid​
Achtervlogingwaan: overtuigt zijn dat je wordt achtervolgt of afgeluisterd​
Betrekkingswaan: overtuigt zijn dat bepaalde gebeurtenissen, mensen en voorwerpen een speciale betekenis hebben​
Vervolgingswaan: je bedreigd voelen en achterdochtig zijn​
Grootheidswaan: geloven dat je uitzonderlijk talent hebt of dat je een machtige positie bekleedt.​
Somatische waan: geloven dat je allerlei ziektes hebt​
Jaloersheidswaan: ervan overtuigd zijn dat je partner ontrouw is

WanenGedachten komen niet overeen met de werkelijkheid​

  • Achtervolgingswaan; idee dat je achtervolgt wordt.
  • Betrekkingswaan; gebeurtenissen, mensen en voorwerken een speciale betekenis voor je hebben. 
  • Vervolgingswaan; bedreigd voelen en achterdochtig zijn.
  • Grootheidswaan; geloven dat je uitzonderlijk talent hebt of een machtige positie bekleed.
  • Somatische waan; geloven dat je allerlei ziektes hebt.
  • Jaloersheidswaan; overtuigd zijn dat je partner ontrouw is.

Slide 14 - Slide

Paranoïde 
Dit is een vorm van een achtervolgingswaan waarbij iemand het gevoel heeft in de gaten gehouden, achtervolgd of bedreigd worden, zonder dat dit daadwerkelijk het geval is. 

Is vaak in meer of mindere mate een onderdeel van een psychose, maar komt ook voor bij niet-psychotische aandoeningen zoals somatische of neurologische aandoeningen/ zoals Alzheimer.

Slide 15 - Slide

Omgaan met wanen
In discussie gaan over het waarheidsgehalte van een waan is niet helpend, dit levert vooral ruzie op. Door vertrouwen te winnen en vooral te luisteren naar iemands verhaal en beleving kun je iemand overtuigen om hulp te vragen.

Slide 16 - Slide

Wat is het verschil tussen een waan en een hallucinatie?

Slide 17 - Open question

Angststoornissen

Slide 18 - Slide

Break out rooms
timer
15:00

Opdracht: Onderzoek angststoornissen in Break out rooms

De klas wordt verdeeld in break out rooms en elk groepje gaat                                              een angststoornis onderzoeken. 
Het onderzoek bestaat uit;
* Beschrijving van de ziekte
* Symptomen
* Oorzaak
* Gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving
* Behandeling


Paniekstoornis; Break out room 1
Agorafobie; Break out room 2
Ziektevrees; Break out room 3
Gegeneraliseerde-angststoornis ofwel piekerstoornis; break out room 4.

Zet de uitkomst van je onderzoek in de chat. De uitkomsten kunnen jullie gebruiken voor het huiswerk deze week.

Slide 19 - Slide

Wat heb je geleerd?
Feedback op de les;)

Slide 20 - Mind map

Huiswerk

Opdrachten: 10 & 15 
Bij opdracht 15 geen filmpjes inleveren

Lezen blz. 30 t/m 36

Slide 21 - Slide

Tot volgende week!

Slide 22 - Slide