Havo 3, BuiteNLand 1.3

Paragaaf 1.3
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Paragaaf 1.3

Slide 1 - Slide

Planning:
- Terugblik vorige les
- Lezen & Vragen
-Samenvatten
- Werken aan PO
- Checkout

Slide 2 - Slide

Waarvoor staat de I in de afkorting BRICS-landen?
A
Israël
B
Indonesië
C
Ierland
D
India

Slide 3 - Quiz

Waarvoor staat de afkorting MNO?
A
Multinationale onderzoek
B
Multinationale onderneming
C
Multinationale organisatie

Slide 4 - Quiz

Een vrijemarkteconomie zorgt ervoor dat een land kan specialiseren in productie van goederen of diensten
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Hoeveel blokken waren er in de Koude Oorlog?
A
2
B
3
C
4

Slide 6 - Quiz

Lezen & Vragen

Slide 7 - Slide

Alle landen die landlocked zijn, zijn arm
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Heeft Nederland vergrijzing of vergroening?
A
Vergrijzing
B
Vergroening

Slide 9 - Quiz

Ligging
Politieke systeem
Bevolkingsopbouw
Ongelijkheid
Piramidevorm
hoge Gini-coëfficiënt 
Landlocked
Corruptie

Slide 10 - Drag question

Welk woord hoort er niet bij?
A
Corruptie
B
Exploitatiekolonie
C
Weinig ongelijkheid
D
Jonge bevolking

Slide 11 - Quiz

Een land heeft last van overstromingen. Is dit een interne of externe oorzaak?

Slide 12 - Open question

Welzijn Afrika

Slide 13 - Mind map

Samenvatten
Maak voor 1.3 een samenvatting van alle factoren.
tot 13.45

Slide 14 - Slide

Werken aan PO
Tijd tot 13.20
- Laat je deelvragen controleren
- Schrijf een inleiding

Slide 15 - Slide

Corruptie
Buitenlandse investeerders
Leeftijd van de  bevolking
Bergen
Intern
Extern

Slide 16 - Drag question

Wat vonden jullie van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Volgende les:

Slide 18 - Slide