AFP: H 11 De zintuigen

H11 De zintuigen


Boek Anatomie en Fysiologie H 11 ( pag 280)


1 / 32
next
Slide 1: Slide
afpMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H11 De zintuigen


Boek Anatomie en Fysiologie H 11 ( pag 280)


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel van de zintuigen?
- Zintuigen zorgen ervoor dat je kunt waarnemen
- Het is een continu systeem > bewust en onbewust
-Zintuigen zijn ons contact met de buitenwereld
     ->  Het zet prikkels uit de buitenwereld om in zenuwprikkels >             gewaarwording

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

 Zintuigen
1 zintuigcel is maar gevoelig voor 1 soort prikkel

Bv: zintuigcellen in je oog, gevoelig voor licht.


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Hoe werken de  zintuigen?
Organen, weefsels die gaan een bepaalde prikkel waarnemen en overbrengen.
Hoe? 
Ze zetten de prikkels om in impulsen > zenuwen pakken signalen op en geven het door aan je ruggenmerg > herkenning
- 6 zintuigen: reuk-, smaak-, gevoel-, zichts-, gehoor- 
en evenwichtszintuig.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Werking zintuigen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

De algemene zintuigen
3 groepen:  
  1. Grove sensibiliteit: info die het lichaam kan beschadigen vb. pijn, koude,...
  2. Fijne sensibiliteit: detail waarnemen vb. fijne tast, vibratiezin ,spierzin,...
  3. Viscerale sensibiliteit: gehoor, oog,...
> ieder heeft zijn eigen baan naar de hersenen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
Prikkeldrempel en drempelwaarde:
Prikkel moet een bepaalde sterkte hebben voordat een zintuigcel kan reageren. 
Sterkte die nodig is, noemen we drempelwaarde.

Slide 8 - Slide

Sensoren en sensibiliteit = volgende slide
Het reukzintuig
- Kun je mee ruiken+ geuren waarschuwen je voor gevaar
- Reukslijmvlies bestaat uit reukzintuigcellen, slijmklieren en steuncellen
- Reukzintuigcellen zijn langgerekte
gespecialiseerde
 zenuwuiteinden
- Geurreceptoren zorgen 
ervoor dat er een impuls 
ontstaat.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Het smaakzintuig

- Proeven is samenspel van smaak en geurwaarneming
- Bij proeven blijft het niet; structuur en temperatuur belangrijke rol. Warme soep beter dan koude,
 krokante chips beter dan slappe chips
- Als je iets echt niet lust, kun je
 gaan kokhalzen, reflex

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Waar proef je welke smaak?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Het gevoelszintuig
- Kunnen we mee voelen
- Bewust worden van het feit dat je iets aanraakt
- Voelen doe je via je huid, je huid is één groot voelorgaan
- Miljoenen zintuigcellen; druk, pijn, warmte en kou


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Tast-,druk-,pijn- en temperatuurzintuig

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat hebben jullie onthouden?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

De zintuigen zitten in je
A
organen
B
oren, ogen, tong, neus
C
oren, ogen, tong, neus, huid
D
in je hersenen

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de drempelwaarde bij een zintuig?
A
maximale sterkte om een prikkel waar te nemen door een zintuigcel
B
minimale sterkte om een prikkel waar te nemen door een zintuigcel
C
minimale verschil in een prikkel die je nog waar kan nemen
D
maximale verschil in een prikkel die je nog waar kan nemen

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Zintuigcellen maken van prikkels...
A
Prikkels
B
Impulsen
C
Warmte
D
Geur

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN zintuig in je huid?
A
Warmte zintuig
B
Voelzintuig
C
Tastzintuig
D
Drukzintuig

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Zintuigen reageren op ...
A
informatie
B
een impuls
C
een prikkel
D
dat waar je hersenen op willen reageren

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Groepswerk

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Groepswerk: 2 groepjes
Groep 1: werk 2 aandoeningen  van het oog uit en hoe ga je hiermee om in de praktijk
Groep 2: werk 2 aandoeningen van het gehoor uit en hoe ga je hiermee om in de praktijk
Maak een mindmap/poster en presentatie aan de hand van de poster/ mindmap


Maximaal 15 min.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Het gehoorsysteem

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

Evenwichtsorgaan = Cochlea of het slakkenhuis

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

De buis van Eustachius vormt de verbinding tussen de middenoorholte en de keel-neusholte.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Bouw van het oog

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Functie van het oog

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Pupilreactie

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Anatomie en Fysiologie

Licentieopdrachten tegen de volgende les
Pitchen


Slide 32 - Slide

This item has no instructions