Th6 B1 Je omgeving waarnemen oefenvragen

Thema 6   Waarneming en gedrag
B1 Je omgeving waarnemen
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Thema 6   Waarneming en gedrag
B1 Je omgeving waarnemen
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt de werking van zintuigen beschrijven

Begrippen:
zintuig, prikkel, zintuigcellen, impulsen, zintuigenstelsel, warmte- en koude zintuigen, drukzintuigen, tastzintuigen, pijnpunten
Je kunt de zintuigen noemen met hun ligging en hun prikkel
Nakijken: Magister 
ELO gedeelde documenten NZ kies thema

Slide 2 - Slide

Na het leren, controleren, wat weet je al? 
Wat is nog lastig? Wat ga je daaraan doen?
1. Gebruik de leertips voor NZ (in je schrift geplakt, in magister)
2. Gebruik de leerdoelen: Leg uit
3. Leerwerkboek: Afbeeldingen met namen van onderdelen leren
4. Herhaal het maken van de opdrachten (online)
5. Magister-Leermiddelen: Flitskaarten
6. Magister-Leermiddelen: Test jezelf van elke basisstof
7. Magister-Leermiddelen: Oefentoets (diagnostische toets) ... voor PW
8. LessonUP: oefenvragen maken
9. Gebruik biologiepagina.nl (Let op: Daar is meer info, die extra's niet leren)

Slide 3 - Slide

Nog meer info en/of oefenen

Slide 4 - Slide

Practica 
Nr. 1  - Basisstof 1: blz. 127           : Warmte- en koude zintuigen
Nr. 2  - Basisstof 2: blz. 128          : Smaakzintuigen  (evt.)
Nr. 3  - Basisstof 2: blz. 129/130 : Tastknopjes
Nr. 4  - Basisstof 3: blz. 131           : De pupilreflex


Slide 5 - Slide

Zintuig
Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels. Er zijn 5 zintuigen:

1.  gehoorzintuig                  (ligging in het oor)
2. gezichtszintuig              (ligging in het oog)
3. smaakzintuig                  (ligging in de mond)
4. reukzintuig                      (ligging in de neus)
5. zintuigen in de huid:
    koudezintuig - warmtezintuig  
    drukzintuig  -  tastzintuig
geen zintuig
Pijnpunten. Ze liggen in de huid, het zijn uiteinden van bepaalde zenuwen
Alle zintuigen samen vormen het zintuigenstelsel

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Prikkel  - zintuig - impuls -  zenuw - 
 hersenen - waarnemen (geur)
Hij heeft iets waargenomen en reageert nu op de prikkel

Slide 8 - Slide

Waarnemen
Wat gebeurt hier allemaal?
Wanneer WEET je dat de vlieg er zit?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

1. Prikkel: Invloed uit de omgeving op een organisme
2. Impuls: Een elektrisch signaal (‘seintje’) dat
van de zintuigcellen door zenuwen naar de
hersenen wordt geleid
A
1 Waar 2 Nietwaar
B
1 Nietwaar 2 Waar
C
Beide waar
D
Beide nietwaar

Slide 11 - Quiz

Een zintuig:
Het is een orgaan dat reageert op prikkels
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 12 - Quiz


Een pijnpunt is een uiteinde van bepaalde zenuw die pijn waarneemt
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 13 - Quiz


Een zintuigcel vangt prikkels op en zet die om in impulsen
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 14 - Quiz

Waar ontstaat een impuls?
A
in de zintuigcellen
B
in het zintuig
C
in de hersenen
D
in de prikkel

Slide 15 - Quiz

komt binnen bij je zintuigcellen
Elektrische signaaltje via een zenuw
Reactie
Respons
Prikkel
Impuls

Slide 16 - Drag question

1. Je hersenen verwerken de informatie die je zintuigen
sturen.
2. Sommige lichaamsdelen hebben meer zintuigcellen dan
andere.
A
Beide waar
B
Beide niet waar
C
1: waar 2: niet waar
D
1: niet waar 2: waar

Slide 17 - Quiz

Je hebt geleerd dat je waarneemt via je zintuigen. Wat is GEEN zintuig?
A
Pijnzintuig
B
Tastzintuig
C
Warmtezintuig
D
Huidzintuig

Slide 18 - Quiz

Wat is een zintuig?
A
Een orgaan dat reageert op invloeden uit de omgeving
B
Een orgaanstelsel dat reageert op ??
C
Een stelsel dat reageert op prikkels
D
Geen van de bovenstaande

Slide 19 - Quiz

Je huid is een zintuig
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

Zintuigen reageren op ...
A
informatie
B
een impuls
C
een prikkel
D
dat waar je hersenen op willen reageren

Slide 21 - Quiz

Vormen alle zintuigen bij elkaar het zintuigstelsel?
A
Juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

De 5 zintuigen zijn:

A
Oren, neus, tong, ogen en huid.
B
Oren, neus, teen, ogen en huid.
C
Oren, nagels, tong, ogen en huid.
D
Oren, neus, tong, ogen en haar.

Slide 23 - Quiz

Dit vangen de zintuigcellen in je zintuigen op
A
Impulsen
B
Zenuwen
C
Prikkels
D
Licht

Slide 24 - Quiz

De functies van zintuigen zijn......
A
Prikkels opvangen
B
Impulsen opvangen
C
Prikkels maken
D
Impulsen maken

Slide 25 - Quiz

Het zintuig waarmee je ruikt heet het.....?

Het zintuig waarmee je proeft heet het...….?
A
neus en mond
B
neus en tong
C
reukzintuig en smaakzintuig
D
ruikzintuig en proefzintuig

Slide 26 - Quiz

                           is de                                 prikkel voor het oog.

Geluid is de prikkel voor het                   .  
Een prikkel wordt pas waargenomen als de                            hoog genoeg is. Dan wordt het elektrische signaal omgezet in een         

adequate
 oor 
licht
drempelwaarde 
impuls 

Slide 27 - Drag question