Thema 6 BS 4 Piramides

6.4 Piramides
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

6.4 Piramides

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Je kunt omschrijven wat piramides van aantallen en van piramides biomassa weergeven
Je weet wat biomassa is

Slide 2 - Slide

Omschrijf deze voedselketen:
De plantjes worden gegeten door de sprinkhanen, reigers eten kikkers en de kikkers eten de sprinkhanen.

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Piramide van aantallen

met andere woorden:
Geeft weer uit hoeveel organismen een schakel in de voedselketen  bestaat.
Is niet altijd een piramidevorm

Slide 5 - Slide

2 voorbeelden

Slide 6 - Slide

2 Piramides schematisch weergegeven

Slide 7 - Slide

Waar verwacht je een piramide van aantallen die GEEN piramide vorm heeft?
A
Bos
B
Weiland

Slide 8 - Quiz

Piramide van biomassa
Biomassa= het totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme (koolhydraten / eiwitten / vetten)

Slide 9 - Slide
 

- hoeveel biomassa per
   schakel...
- elke schakel is lichter...
Piramide van biomassa

Slide 10 - Slide

Elke schakel heeft energieverlies door:
- verbranding( bijvoorbeeld voor: warmhouden,  voor beweging, etc.)
-uitscheiding (uitwerpselen)
- afgestorven onderdelen

Slide 11 - Slide

Piramide van biomassa
heeft altijd:
een piramidevorm
(Want per schakel gaat
er energie verloren)

Slide 12 - Slide

Waarom heeft piramide van biomassa altijd een piramide vorm
A
Er zijn meer predatoren
B
Er zijn altijd meer producenten
C
Er gaat per schakel energie verloren

Slide 13 - Quiz

Aan het werk
Lees 7.4 door
Maak opdracht 15 en 16.
Voor 15b heb je het werkblad nodig, deze staat in de studiewijzer

Slide 14 - Slide