6V herh. Ecologie (4v en 5v)

Herhalen Ecologie
Deze les: 
- Quiz basiskennis Ecologie
- Uitleg/oefenen: Chemosynthese, Energiestroomschema's, Eilandtheorie, Eutrofiëring, Koolstof- en Stikstofkringloop.
- Examenvragen Ecologie 
- Intro PO Planten/Ecologie - Groepsindeling1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Herhalen Ecologie
Deze les: 
- Quiz basiskennis Ecologie
- Uitleg/oefenen: Chemosynthese, Energiestroomschema's, Eilandtheorie, Eutrofiëring, Koolstof- en Stikstofkringloop.
- Examenvragen Ecologie 
- Intro PO Planten/Ecologie - GroepsindelingSlide 1 - Slide

Homo sapiens sapiens en
Homo sapiens neanderthalis
zijn twee verschillende soorten.
A
Goed
B
Fout

Slide 2 - Quiz

De levende organismen in een bepaald gebied vormen samen een populatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 3 - Quiz

Bij commensalisme hebben beide soorten voordeel van de samenleving.
A
Goed
B
Fout

Slide 4 - Quiz

Soorten met dezelfde habitat leven in hetzelfde gebied.
A
Goed
B
Fout

Slide 5 - Quiz

Een kievit en een reiger hebben dezelfde habitat.
A
Goed
B
Fout

Slide 6 - Quiz

Een niche hangt af van abiotische en biotische factoren.
A
Goed
B
Fout

Slide 7 - Quiz

Een mens is een voorbeeld van een abiotische factor.
A
Goed
B
Fout

Slide 8 - Quiz

Planten met dezelfde niche zijn elkaars concurrenten.
A
Goed
B
Fout

Slide 9 - Quiz

In een voedselketen staat de pijl in de richting van een predator.
A
Goed
B
Fout

Slide 10 - Quiz

Een voedselweb kan met schimmels beginnen.
A
Goed
B
Fout

Slide 11 - Quiz

Een kreeft die gebruik maakt van een leeg slakkenhuis van een wulk is een voorbeeld van commensalisme.
A
Goed
B
Fout

Slide 12 - Quiz

Schimmels zijn altijd parasieten.
A
Goed
B
Fout

Slide 13 - Quiz

Een eekhoorn in een hol van een boom is een voorbeeld van een epifyt.
A
Goed
B
Fout

Slide 14 - Quiz

Twee hondenrassen hebben dezelfde binaire naam.
A
Goed
B
Fout

Slide 15 - Quiz

Chemosynthese
Chemo-autotrofe bacteriën (bijv. zwavel en nitrificerende bacterien) maken gebruik van chemische energie die vrijkomt bij oxidatie van:
Waterstofsulfide (H2S) → zwavel (S), 
Ammonium (NH4+) → Nitriet (NO2-) 
Nitriet (NO2- ) → Nitraat (NO3-). 

Anorganische stoffen worden omgezet in andere anorganische stoffen en vormen daarbij ATP (hier is uiteraard zuurstof voor nodig).

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Primaire productie
De hoeveelheid organische stoffen (g/opp/jaar) die producenten maken. 

BPP – dissimilatie = NPP

NPP van producenten wordt biomassa en is als energie beschikbaar voor de hogere trofische niveau's (consumenten). 


Slide 18 - Slide

Elke stap omhoog in het trofisch niveau gaat energie verloren, waarom?

Slide 19 - Slide

Energiestroomschema (BINAS 93A)

Slide 20 - Slide

Energetisch gezien is de productie van vlees niet efficiënt. Het wereldwijde voedseltekort zou minder groot zijn wanneer iedereen enkel plantaardig voedsel zou eten. Leg uit waarom.

Slide 21 - Open question

In de afb. is het energiestroomschema van een herbivoor zoogdier weergegeven. Bij een carnivoor is A/I groter, waarom is dat?

Slide 22 - Open question

In de afb. is het energiestroomschema van een herbivoor zoogdier weergegeven. Bij een carnivoor is P/A kleiner, waarom is dat?

Slide 23 - Open question

Stel dat we kweekvlees maken uit de cellen van dit dier. Zal de P in het nieuwe energiestroomschema dan groter of kleiner zijn? Waarom?

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

Op welk waddeneiland vind je de meeste soorten (grootste biodiversiteit), Texel, Ameland of Terschelling? Verklaar met de eilandtheorie (BINAS 93C)

Slide 26 - Open question

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Link

Antwoord
De vangst heeft voor de eutrofiëring plaatsgevonden, omdat er relatief veel Blankvoorn, Pos, Baars en Spiering is ten opzichte van de hoeveelheid Brasem (1pnt) 
en deze soorten in helder water in het voordeel zijn t.o.v. (hun voedselconcurrent) de Brasem (1pnt). 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Oefenen examenvragen Ecologie

Slide 35 - Slide