Sessie 1a Actief ontwerpen

VDS 1a: Maatschappij en welzijn
1 / 49
next
Slide 1: Slide
VakdidactiekHoger onderwijs

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 240 min

Items in this lesson

VDS 1a: Maatschappij en welzijn

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud van deze werksessie
 • Wie is wie? - kennismakingsspelletjes
 • Waarom bestaat mijn vak? -bestaansrecht van mijn vak
 • Wie is de ideale vakleerkracht? + opdracht
 • Wat is het referentiekader?
 • Leerplannen en didactisch model + leertaak 2
 • Handboeken en lesmateriaal

 • Wat heb ik geleerd?
 • Evaluatie van deze sessie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelstellingen
 • reflecteren over het inzetten van bepaalde activerende werkvormen in de klas
 • nadenken en argumenteren over het bestaansrecht van het vak
 • referentiekader 
 • het didactisch model toetsen aan het leerplan
 • kritisch kijken naar handboeken en lesmateriaal
 • toelichten waar lesmateriaal te vinden is 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

1. Wie is wie?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat is het nut van een kennismakingsspel?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Nut van een kennismakingsspel
 • Welkom
 • Creëren van een ontspannen sfeer
 • Screenen en afstemmen
 • Testen van spreek- en luistervaardigheid
 • Verband met het lesdoel

Een leerkracht is een gastheer, presentator, vakexpert, pedagoog en vakdidacticus.
Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Canvas vakdidactiek
ga naar:
https://ehb.instructure.com/courses/26170

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

2. Waarom bestaat mijn vak?
    Bestaansrecht van het vak
Met de modernisering van het SO dien je samen met jouw team te beslissen over de invulling van de complementaire uren. Jij wil samen met jouw vakgroep dat jouw vak hierin opgenomen wordt. Je zit nu samen rond de tafel om dit overleg voor te bereiden.

Waarom verdient jouw vak deze complentaire uren?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat maakt onze vakken uniek?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van het vak?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

In wat verschillen onze vakken van andere vakken?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Dragen onze vakken bij tot het beroepsprofiel voor een job?

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

http://cooperatieflerenolo.weebly.com/leren-samenwerken.html

Slide 15 - Link

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

3. Wie is de ideale vakleerkracht?
Altijd bij de hand
 1. Wanneer krijgt een leerkracht van jou een duimpje?
 2. Wat vind je belangrijk bij een leerkracht?
 3. Welke eigenschap vind je niet fijn bij een leerkracht?
 4. Aan welk principe moet een leerkracht trouw blijven?
 5. Wat heb je nog nodig om deze ideale leerkracht te worden? M.a.w. waarbij kan ik jou helpen?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Opdracht: de ideale vakleraar
 • VDT: basiscompetenties van een leerkracht secundair onderwijs
 • leraar = vakinhoudelijk expert MAAR een (vak)leraar moet meer kunnen!
 • Hoe zie jij de ideale leraar?
 • Durf jouw creativiteit aan te spreken en af en toe eens "out of the box" te denken.
 • Het belangrijkste van deze opdracht is dat je een duidelijke eigen visie durft weer te geven.
 • GROEIDOCUMENT  
 • deadline: 20 november 2021

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Bepaal je als leerkracht zelf wat je doet met jouw klas? Waarom wel? Waarom niet?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

4. Wat is het referentiekader?
Niveau
Beschrijving
Voorbeelden
SUPRA
MACRO
MESO
MICRO
NANO

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

4. Wat is het referentiekader?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

4.1 Supraniveau

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

4.2 Macroniveau
"Kinderen zijn het kapitaal van de Vlamingen. Als we erin slagen om onze kinderen te laten excelleren, dan groeit ons kapitaal.

Als Vlaams minister van Onderwijs wil Ben Weyts de lat hoger leggen. We mogen ambitieus zijn voor onze kinderen. Kennis mag centraal staan. We mogen trots zijn op onze taal, het Nederlands. We mogen vertrouwen hebben in de leerkrachten die elke dag het beste geven van zichzelf.
Als ons onderwijs de lat hoger kan leggen, dan wacht onze kinderen – ons Vlaams kapitaal – een nog beter Vlaanderen."

De Vlaamse Regering heeft de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad goedgekeurd.

De onderwijskoepels zijn verdeeld over de nieuwe eindtermen:
 • Katholiek net is ontstemd.
 • GO! en OVSG zien perspectief.
4.2.1 Beleidsnota minister van Onderwijs

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

4.2.2 Onderwijsdoelen, sleutelcompetenties, ...

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Deze 16 sleutelcompetenties gelden vanaf het kleuteronderwijs tot op het einde van het secundair onderwijs.
A
juist
B
fout

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

De onderwijsverstrekkers zijn vrij om te beslissen binnen welk leergebied de eindtermen gerealiseerd worden
A
juist
B
fout

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Vanaf de eerste graad spreekt men van finaliteiten.
A
juist
B
fout

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

4.2.3 Leerplannen
Een leerplan bevat minimaal
 • een beginsituatie
 • de algemene en specifieke doelstellingen (met eventueel leerinhouden)
 • de minimale vereisten
Een leerplan bevat optioneel:
 • visie
 • leerplandoelstellingen en leerinhouden
 • pedagogisch-didactische wenken
 • evaluatie
 • bibliografie

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Waarom zijn leerplannen verschillend voor eenzelfde vak?
 • Onderwijsnet
 • Onderwijstype: ASO/TSO/BSO
 • Richtingen
 • Graden

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

4.2.4 Leerplannen en didactisch model

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

De componenten die bij krachtige leeromgeving staan opgesomd vormen de speelbal voor jou als leerkracht.
Hierin kan je variëren, zelf keuzes maken en experimenteren.
Je mag echter niet vergeten dat deze speelbal slechts kan rollen binnen de drie pijlers doelstellingen, evaluatie en beginsituatie.
Het zijn deze pijlers die gaan bepalen welke opties er zijn en welke keuzes je uiteindelijk maakt op vlak van leerinhouden, werkvormen, groeperingswijzen, media en opvoedingsrelatie.


Met een krachtige leeromgeving bedoelen we een leeromgeving die
 • participatie,
 • betekenisgericht leren,
 • zelfsturing
mogelijk maken.
Een dergelijke leeromgeving draagt bij tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod en tot de verhoging van het leerrendement bij alle leerlingen.


Slide 35 - Slide

This item has no instructions

4.3 Microniveau
4.3.1 Handboeken en lesmateriaal
Educatieve uitgeverijen publiceren leer- en werkboeken.
Deze zijn vaak aangepast aan de leerplannen.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Link

This item has no instructions

Slide 38 - Link

This item has no instructions

Welke didactische middelen kunnen wij als leerkracht gebruiken?

Slide 39 - Mind map

handboeken
werkblaadjes
leerlingenbundel
krant
klasuitstappen
websites
klascement
facebookgroepen
didactische middelen
spelletjes

Vraag als leerkracht een beoordelingsexemplaar

Keuze – best in overleg met de vakwerkgroep

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

6 Wat heb ik geleerd?

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

7. Evaluatie van deze sessie
Een korte en snelle evaluatie-oefening is die met gele POST-IT notes. 
Schrijf - individueel of in tweetallen - op wat je het leerzaamst vond, het leukst, het minst leuk aan de oefening, dag, activiteit etcetera. 
Plak de post-it notes op de muur en verlaat het pand.

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je waardevol?

Slide 44 - Open question

This item has no instructions

Wat vond je overbodig?

Slide 45 - Open question

This item has no instructions

Waarover wil je nog meer uitleg?

Slide 46 - Open question

This item has no instructions

Volgende sessie 20 november
 • ONLINE
 • leerplanstudie (eindtermen - cesuurdoelen - competenties - beginsituaties) - vakjargon in leerplan
 • Hoe kom je van leerplandoelstellingen naar lesdoelstellingen?
 • lesvoorbereiding (nadruk op beginsituatie in de klas en voorkennis)
 • feedback op lesvoorbereiding

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Belangrijk
 • Coaching aanvragen!!
 • 11-uur inzetbaar
 • Lesvoorbereidingen
 • Stage
 • Lesmateriaal
 • Evaluatie

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Bedankt!!

Slide 49 - Slide

This item has no instructions