VAI les 1

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat voorlichting, advies en instructie inhoudt.

Je kunt samenvatten wat het belang is van het geven van voorlichting, advies en instructie aan een zorgvrager.
Je kunt uitleggen hoe je methodisch en op verschillende niveaus voorlichting, advies en instructie geeft aan een zorgvrager.
Je kunt benoemen wat de rol van de zorgvrager en wat jouw rol is in het methodisch voorlichting, advies en instructie geven.
Je kunt uitleggen waar je op let bij de inzet van zorgtechnologie met betrekking tot het geven van voorlichting, advies en instructie.Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is voorlichting?

Slide 3 - Open question

Voorlichting is het geven van goede en passende informatie. Het belang van de zorgvrager staat daarbij centraal.
Volgende elementen horen daarbij:
Communicatie;
Goede en passende informatie;
Ontwikkelen van gewenst gedrag;
Informatie geven;
Meer inzicht en kennis.
Wat is advies?

Slide 4 - Open question

Advies geven aan iemand, is iemand iets aanraden of een tip geven. Bij advisering gaat het om deskundig advies in de vorm van suggesties, raad en tips.
Adviseren gebeurt vanuit professionele kennis.
Wat is instructie?

Slide 5 - Open question

Instructie hoort bij een handeling. Het is gerichte informatie over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren.
Instructie kan op verschillende manieren gebeuren:
Directe communicatie;
Geschreven handleiding;
Commandosignaal in een acute situatie;
de computer;
Een onderdeel van een werkinstructie.
Waarom geven we voorlichting, advies en instructie?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Lichamelijk welbevinden

Betekent dat je niet ziek bent, maar vitaal en krachtig

Sociaal welbevinden
Het heeft te maken met hoe jezelf denkt over je plaats in de samenleving.
Psychisch welbevinden

Heeft te maken met je goed voelen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welke vormen van preventie zijn er?
A
Primaire preventie
B
Tertiaire preventie
C
Secundaire preventie
D
Kwartaire preventie

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Zoek voorbeelden van preventie
Primair
Secundair
Tertiair
timer
5:00

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

Primair:
Richt zich op voorkomen van ongezondheid, ziekte en ongezonde situaties
Secundair: 
Opsporen en vroegtijdig behandelen
Tertiaire preventie:
Mensen zijn al ziek. Doel is dat zij zo min mogelijk last hebben van hun beperkingen, zo veel mogelijk zelf doen en zich zo prettig mogelijk voelen.
Drie niveaus van VAI
Microniveau
Mesoniveau
Macroniveau

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Noem een voorbeeld van VAI op microniveau.

Slide 13 - Open question

Individuen, gezinnen en kleine groepen.
Noem een voorbeeld van VAI op mesoniveau.

Slide 14 - Open question

Bedrijven, instellingen, clubs en scholen.
GGD
RIAGG
CAD (consultatiebureau voor alcohol en drugs)
Voedingscentrum
Thuiszorgorganisaties
Noem een voorbeeld van VAI op macroniveau

Slide 15 - Open question

Richt zich op de hele samenleving of op bepaalde bevolkingsgroepen.
RIVM
NIGZ: Nationaal instituut voor gezondheidsbevordering en preventie.
Door overheid: postbus 51
NIX18 door Trimbos instituut

Slide 16 - Slide

This item has no instructions