§ 4.3 Kan het sneller en beter?


§ 4.3 Kan het sneller en beter?
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


§ 4.3 Kan het sneller en beter?

Slide 1 - Slide

Les planning
Lesdoelen
Terug kijken op de vorige les
Uitleg + interactieve vragen
Hebben we de lesdoelen behaald?
Aan de slag

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
In deze les leer je:
  • Wat technologische ontwikkelingen zijn
  • Het verschil tussen mechanisatie en automatisering
  • Wat arbeidsproductiviteit is
  • Hoe de arbeidsproductiviteit kan toenemen
  • Hoe je de afschrijving van een kapitaalgoed berekent

Slide 3 - Slide

Wat weet je nog van:
§ 4.2 Wat levert het op?

Slide 4 - Mind map

Wat is een ondernemer?

Slide 5 - Open question

Noem de 4 productiefactoren

Slide 6 - Open question

Wat betekend investeren?

Slide 7 - Open question

Wanneer zijn bedrijven elkaars concurrenten?

Slide 8 - Open question

Wat is de formule voor winst berekenen?

Slide 9 - Open question

Theorie uitleg
§ 4.3 Kan het sneller en beter?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Technologische ontwikkelingen
Door onderzoek en experimenten beschikken we over nieuwe kennis van de techniek en nieuwe uitvindingen. Dit noem je technologische ontwikkelingen.
Je ziet de gevolgen hiervan in het leven van alledag terug.

Slide 12 - Slide

Welke vorm van technologische ontwikkeling zie jij in het dagelijks leven?

Slide 13 - Mind map

Mechanisatie en automatisering
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om gemakkelijker te produceren. 
Daarbij onderscheiden we:
  • Mechanisatie: machines nemen het zware werk van mensen over.
  • Automatisering: computers en computerprogramma’s sturen de productie aan.

Slide 14 - Slide

Aanleg Birma Railroad (1942)
Aanleg Betuwelijn (2005)
  • Mechanisatie

Slide 15 - Slide

Typemachine
Laptop
  • Automatisering

Slide 16 - Slide

Arbeidsproductiviteit
Mechanisatie en automatisering helpen mee om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Dat betekent dat de hoeveelheid producten die een werknemer kan maken in een bepaalde tijd groter wordt.

Slide 17 - Slide

Afschrijving
In een bedrijf slijten machines en andere kapitaalgoederen geleidelijk. Door het gebruik worden ze ieder jaar minder waard. Deze jaarlijkse waardevermindering van een kapitaalgoed noem je afschrijving.

Slide 18 - Slide

Jaarlijkse afschrijving berekenen
Afschrijving per jaar = aanschafwaarde : aantal gebruiksjaren


Voorbeeld:
Noa koopt voor € 35.100 een nieuwe bedrijfsauto. De auto gaat negen jaar mee. Per jaar is de afschrijving
€ 35.100 ÷ 9 = € 3.900

Slide 19 - Slide

Aan de slag!
Maken 4.3

Slide 20 - Slide