2.4 Consumeren of consuminderen?

3 KADER
2.4 Consumeren of consuminderen?
1 / 37
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3 KADER
2.4 Consumeren of consuminderen?

Slide 1 - Slide

Herhaling lesdoelen 2.3

- Waarover kun je nadenken voor je besluit om iets te kopen?


- Wat is bezuinigen en hoe doe je dat?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 2.4

- Hoe veroorzaak je schade door te consumeren?

- Hoe kun jij door mileubewust te consumeren, milieuschade beperken?

Slide 3 - Slide

Consumeren en milieu
Consumeren zorgt voor milieuschade. 

  • Water, bodem en luchtvervuiling
  • Verbruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Verstoring van leefomgeving en uitstoot CO2

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan?
  • Minder consumeren;
  • Meer afval inzamelen/sorteren/recyclen;
  • Vaker duurzaam produceren;
  • Minder maatschappelijke kosten, vaker "de vervuiler betaalt";
  • Meer regels en wetten.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Hoe kan de overheid de milieuproblemen aanpakken?
A
Promoten van scheiden van afval
B
Door meer belasting te heffen op milieuvervuilende producten
C
Wet- en regelgeving CO 2 uitstoot voor bedrijven regelen
D
Alle 3 antwoorden zijn goed.

Slide 8 - Quiz

De overheid wil meer toe naar het principe 'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
blijven gelijk.
B
niets te maken met maatschappelijke kosten.
C
stijgen.
D
dalen.

Slide 9 - Quiz

Betalen consumenten toch mee als het principe "De vervuiler betaalt" wordt toegepast?
A
de bedrijfskosten nemen toe en zo ook de consumenten prijs.
B
de lonen van consumenten stijgen niet maar de winst van de bedrijven wel.
C
de bedrijfskosten nemen af en moeten en de consumenten meer betalen.
D
De prijs heeft niets te maken met de milieukosten.

Slide 10 - Quiz

Waarom zijn maatschappelijke kosten vervelend voor de burgers?
A
Omdat de burgers moeten meebetalen aan het oplossen van de vervuiling van een ander.
B
Omdat burgers hierdoor minder geld verdienen.
C
Omdat bedrijven hierdoor meer winst maken.
D
Omdat burger hierdoor niet in een schoon land kunnen leven.

Slide 11 - Quiz

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Elektrische apparaten verbruiken de laatste jaren steeds minder energie. Toch is het energieverbruik door apparaten toegenomen. Hoe kan dit?
A
Er zijn meer eenpersoons huishoudens gekomen
B
De bevolking is toegenomen
C
Er worden steeds meer elektrische apparaten gebruikt in Nederland.

Slide 14 - Quiz

In welk geval werkt de consument NIET mee aan een beter milieu?
A
Spullen te koop aanbieden op Marktplaats.
B
Hout kopen met het FSC-keurmerk.
C
Met de trein reizen.
D
De verwarming hoog zetten en de ramen openen.

Slide 15 - Quiz

doordat de wegen drukker worden, wordt de luchtkwaliteit
A
beter
B
slechter

Slide 16 - Quiz

Wanneer meer automobilisten een elektrische auto gaan rijden wordt de luchtkwaliteit
A
beter
B
slechter

Slide 17 - Quiz

Je wilt graag een eigen huis bouwen dat is:
A
consumeren
B
een behoefte
C
produceren

Slide 18 - Quiz

Je gaat met vrienden aan de slag om dat huis te bouwen, dat is:
A
consumeren
B
produceren
C
een behoefte

Slide 19 - Quiz

Je haalt voor iedereen een patatje, kipburger en een sinas, dat is:
A
consumeren
B
produceren
C
een behoefte

Slide 20 - Quiz

Als, door milieu-onvriendelijk produceren, luchtvervuiling ontstaat, is sprake van
A
subsidie
B
maatschappelijke kosten

Slide 21 - Quiz

milieuvervuiling door uitlaatgassen zijn maatschappelijke kosten (het kost de maatschappij geld)
A
ja
B
nee

Slide 22 - Quiz

Als een bedrijf de maatschappelijke kosten meetelt, dan is het bedrijf
A
milieuvriendelijk.
B
milieuonvriendelijk.

Slide 23 - Quiz

Waarom zijn maatschappelijke kosten vervelend voor de burgers?
A
Omdat de burgers moeten meebetalen aan het oplossen van de vervuiling van een ander.
B
Omdat burgers hierdoor minder geld verdienen.
C
Omdat bedrijven hierdoor meer winst maken.
D
Omdat burger hierdoor niet in een schoon land kunnen leven.

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Energielabel
Energielabels maken het je makkelijk om te kiezen, want ze laten in één oogopslag zien welke apparaten, auto's en woningen zuinig omgaan met energie. Het energielabel is verplicht gesteld door de EU

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Productie levert milieuschade op. Wat is waar over milieuschade?
A
Milieuschade is direct merkbaar
B
Herstellen is onmogelijk
C
Milieuschade is niet direct merkbaar

Slide 30 - Quiz

Wat is een gevolg van milieuschade?

A
Leefgebieden van dieren verdwijnen
B
In de zomer mag je niet zwemmen in het zwembad
C
Mensen hebben geen geld meer om naar het buitenland op vakantie te gaan

Slide 31 - Quiz

Wat kun jij als consument doen om milieuschade te beperken? Denk aan het kopen van milieuvriendelijke producten.

Slide 32 - Open question

Wat heb je geleerd?

Slide 33 - Slide

Lesdoelen 2.4

- Hoe veroorzaak je schade door te consumeren?

- Hoe kun jij door milieubewust te consumeren, milieuschade beperken?

Slide 34 - Slide

Hoe veroorzaak je schade door te consumeren?

Slide 35 - Open question

Hoe kun jij door milieubewust te consumeren, milieuschade beperken?

Slide 36 - Open question

Extra uitleg

Slide 37 - Slide