1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden deel 2

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden
1 / 33
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor verschil in ontwikkeling te noemen.
Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is.

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen?
Voorkennis
Uitleg
Controlerende vragen
Afsluiting 

Slide 3 - Slide

Handelskolonialisme
Exploitatiekolonialisme

Slide 4 - Drag question

Wat is dekolonisatie?
A
Onafhankelijk worden van kolonies
B
Kolonies veroveren
C
Kolonies ontwikkelen zich
D
Vorm van imperialisme

Slide 5 - Quiz

Wanneer begon de dekolonisatie?
A
Na de 1e wereldoorlog
B
Na de 2e wereldoorlog
C
Toen we ook een televisie kregen
D
De dekolonisatie is nog niet begonnen

Slide 6 - Quiz

De VS
Sovjet-Unie
Planeconomie
Kapitalisme             
Communisme
Vrijemarkteconomie
Democratie             
Dictatuur            

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Welke interne oorzaken zorgen voor een goede ontwikkeling van een land?

Slide 14 - Open question

Wat zijn kenmerken van een goed economisch klimaat?

Slide 15 - Open question

Welke politieke kenmerken zorgen er vaak voor dat arme landen niet tot ontwikkeling komen?

Slide 16 - Open question

Aan de slag
H1.3 maken

Slide 17 - Slide

Leerdoelen
Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor verschil in ontwikkeling te noemen.
Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is.

Slide 18 - Slide

Les 2

Slide 19 - Slide

Wat gaan we doen?
  • Voorkennis
  • Uitleg
  • Controlerende vragen
  • Afsluiting 

Slide 20 - Slide

Leerdoelen
Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor verschil in ontwikkeling te noemen.
Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

De GINI-coefficient vertelt iets over:
A
(on)gelijkheid in een land
B
hoe arm/rijk een land is
C
hoeveel artsen er per 1000 inwoners zijn
D
geen van deze antwoorden

Slide 28 - Quiz

Nederland heeft een ... Gini-coëfficiënt.
A
hoge
B
lage

Slide 29 - Quiz

Noem een land dat vroeger exploitatiekolonie is geweest en hoe je dat nu nog terug ziet.

Slide 30 - Open question

Waarom komt een vestigingskolonie wel tot ontwikkeling en een exploitatiekolonie niet?

Slide 31 - Open question

Aan de slag
H1.3 maken

Slide 32 - Slide

Leerdoelen
Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor verschil in ontwikkeling te noemen.
Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is.

Slide 33 - Slide