H3.4 - Kookpunt en smeltpunt

Dag allemaal! Ga op de JUISTE plek zitten. Pak een laptop en log in op de lessonup.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Dag allemaal! Ga op de JUISTE plek zitten. Pak een laptop en log in op de lessonup.

Slide 1 - Slide

Dag allemaal! Ga op de JUISTE plek zitten. Pak een laptop en log in op de lessonup.

Slide 2 - Slide

Dag allemaal! Ga op de JUISTE plek zitten. Pak een laptop en log in op de lessonup.

Slide 3 - Slide

Ken je de faseovergangen nog?
verdampen
condenseren
stollen/bevriezen
smelten
rijpen

vervluchtigen

Slide 4 - Drag question

Hoe heet deze fase overgang?
A
Rijpen
B
Verdampen
C
vervluchtigen
D
Condenseren

Slide 5 - Quiz

Hoe heeft de fase overgang van vloeibaar naar gasvormig?
A
smelten
B
stollen
C
verdampen
D
condenseren

Slide 6 - Quiz

Rijpen is de fase-overgang van:
A
vloeibaar naar gasvormige
B
gasvormige naar vloeibaar
C
gasvormige naar vast
D
vloeibaar naar vast

Slide 7 - Quiz

leerdoelen 3.4 Kookpunt en smeltpunt
 • Je kunt beschrijven wat er gebeurt als water kookt.
 • Je kunt uitleggen wat het kookpunt en smeltpunt (vriespunt/stolpunt) van een stof zijn.
 • Je kunt uitleggen waarom het kookpunt en smeltpunt stofeigenschappen zijn.
 • Je kunt uitleggen hoe je het vriespunt of smeltpunt van water kunt verlagen.

Slide 8 - Slide

Wat is het verschil tussen koken en verdampen?

Slide 9 - Open question

Het kookpunt
 • Koken: wanneer het water niet alleen verdampt aan het water oppervlak, maar ook overal IN de vloeistof. (je ziet gasbellen)
 • Kookpunt: de temperatuur waarbij een vloeistof begint te koken. 
 • Kookpunt van water: 100°C

Slide 10 - Slide

Smeltpunt/ vriespunt
 • Het smeltpunt/vriespunt van water is 0°C

 • Vb. in vriezer doen
 • Vb. uit vriezer halen

 • Tijdens het vriezen/smelten van water blijft de temperatuur 0°C


Slide 11 - Slide

Celsiusschaal
0 °C
50 °C
100°C
Smeltpunt
Kookpunt
Vriespunt

Slide 12 - Drag question

Het smeltpunt van glycerol is 20 graden Celsius en het kookpunt is 290 graden Celsius. Welke fase heeft glycerol bij 10 graden Celsius?
A
vast
B
vloeibaar
C
gasvormig

Slide 13 - Quiz

Elke stof heeft zijn EIGEN smeltpunt en kookpunt
Kookpunt en smeltpunt zijn belangrijke stofeigenschappen

Slide 14 - Slide

Het smeltpunt van propaan is -188 graden Celsius en het kookpunt is -42 graden Celsius. Welke fase heeft propaan bij -15 graden Celsius?
A
vast
B
vloeibaar
C
gasvormig

Slide 15 - Quiz

Het smeltpunt van ijzer is 1559 graden Celsius en het kookpunt is 2800 graden Celsius. Welke fase heeft ijzer bij 1600 graden Celsius?
A
vast
B
vloeibaar
C
gasvormig

Slide 16 - Quiz

In welke fase bevindt kwik zich als de temperatuur    –60°C is? De fase is :  .................. 
                               smeltpunt                    kookpunt


vast
vloeibaar
gas

Slide 17 - Drag question

Vriespunt verlagen
 • Je kunt het vriespunt verlagen door er een geschikte stof aan het water toe te voegen.
 • Vb. koelwater van automotor met antivries
 • Vb. zout voor om wegen te ontdoen van ijs en sneeuw. (-8°C)

Slide 18 - Slide

Als het vriest, gaan strooiwagens op weg om wegen en fietspaden te bestrooien.

Wat strooien ze en waarom doen ze dat?
A
Zand om het vriespunt van water te verhogen.
B
Zand om het vriespunt van water te verlagen
C
Zout om het vriespunt van water te verhogen
D
Zout om het vriespunt van water te verlagen

Slide 19 - Quiz

Ga aan de slag met het practicum

Slide 20 - Slide

Ga nu zelf aan de slag
Wat? Ga aan de slag met het practicum.

Hoe? De eerste 5 minuten zijn stil. Daarna fluisterend overleggen.

Hulp? Eerste 5 minuten niet!

Klaar?
Ga aan de slag met de test jezelf van H3.3 

Slide 21 - Slide